Pidalion

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Pagina de titlu a Pidalionului grecesc din 1908 (ediția a 5-a)

Pidalionul (gr. Πηδάλιον „cârmă”) sau Cârma Bisericii este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către ieromonahul Agapie și sfântul Nicodim Aghioritul, și care cuprinde canoanele Sfinților Apostoli, ale Sinoadelor Ecumenice și ale Sfinților Părinți și dascăli ai Ortodoxiei, însoțite de o compilație de comentarii canonice datorate unor canoniști bizantini vechi, precum Ioan Zonara, Alexie Aristin și Teodor IV (Balsamon) al Antiohiei, completate de unele comentarii ale editorilor.

Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecție a devenit cea mai utilizată colecție canonică din Bisericile ortodoxe contemporane.

Ediții și traduceri

Pidalionul a fost tradus în mai multe limbi, încă din secolul al XIX-lea.

Greacă

În limba greacă, Pidalionul a cunoscut patru ediții în secolul al XIX-lea. După ediția princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, Pidalionul a cunoscut o a doua ediție în 1841. Ediția de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea.

Engleză

Ediția în limba engleză a Pidalionului, a fost publicată sub titlul de

  • The Rudder (Pedalion): Of the metaphorical ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church of the Orthodox Christians, or all the sacred and divine canons of the holy and renowned Apostles, of the holy Councils, ecumenical as well as regional, and of individual fathers, as embodied in the original Greek text, for the sake of authenticity, and explained in the vernacular by way of rendering them more intelligible to the less educated. [Cârma (Pidalionul): despre corabia înțeleasă a Uneia Sfintei Biserici Catholice și Apostolice a ortodocșilor creștini, adică toate Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și ale unor Părinți, așa cum s-au aflat în textul grecesc original, pentru autenticitate, și explicate în limba poporului, ca să fie mai pe înțelesul celor needucați], compilat de Ierom. Agapie și Monahul Nicodim. Prima ediție: 1800, traducere în limba engleză de D. Cummings, după ed. a 5-a publicată de Ioannis Nicolaides (Kesisoglou) în Atena, Grecia în 1908 (Chicago: The Orthodox Christian Educational Society, 1957; retipărit la New York, N.Y.: Luna Printing Co., 1983).

Română

Prima traducere în limba română s-a făcut în 1844, la Mănăstirea Neamț, probabil după ediția grecească din 1841.

„Pidalion sau Cârma corăbiei înțelese a Soborniceștii și Apostoliceștii Biserici a Ortodocșilor. Adică toate Sfintele Canoane, a Sfinților Apostoli, a Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și a Sfinților Părinți de pe alocurea. Traduse din grecește în românește de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Chirio Chir Veniamin Costachi. Iar acum întâiaș dată, în zilele Prea Înaltului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voievod, Cu blagoslovenia Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit al Moldovei Chirio Chir Meletie. Tipărită prin sârguința și cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit și Stareț al Sfintelor Mânăstiri Neamțul și Secul, Chir Neonil. Îndreptate și îndeplinite de Protosinghelul Neofit Scriban în tipografia Sfintei Mânăstiri Neamțul, în anul 1844 de Ieromonahul Teofan și de Monahul Cleopa tipograful.”
({{{2}}})

A fost reeditată în 2007 (la editura Credința strămoșească).

O altă ediție, tipărită la Institutul de arte grafice Speranța, București, în 1933 (și reimprimată în 1992): „Pidalion (Cârma Bisericii). Cu orânduire nouă și tâlcuiri”, de arhimandritul Zosima Târâlă și iconomul stavrofor Haralambie Popescu. Această ediție are în plus mai multe referințe la marele canonist sârb episcopul Nicodim (Milaș) al Dalmației.

Legături externe

  • ro: Pidalionul, textul integral al ediției din 1844 (disponibil în mai multe formate).