Oprea (Miclăuș) din Săliște

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sf. Visarion Sarai, Oprea Miclăuș și Sofronie de la Cioara

Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș din Săliște, cunoscut și sub numele de Oprea Nicolae a fost un țăran român din Transilvania de pe la mijlocul sec. al XVIII-lea. A fost un mărturisitor al credinței ortodoxe, împotrivindu-se trecerii ortodocșilor la unirea cu Roma, lucru pentru care a fost trimis la închisoarea din Kufstein (Austria).

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 21 octombrie, împreună cu Sf. Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara.

Viața și activitatea

Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș a fost un țăran ortodox din Săliștea Sibiului. Ca urmare a predicilor monahului Sofronie de la Cioara, prin care acesta îi îndemna pe țărani să nu accepte unirea cu Roma sau, după caz, să o părăsească, întorcându-se la credința ortodoxă, țăranii din Săliște îi izgonesc pe preoții care acceptaseră unirea. Autoritățile imperiale răspund în forță, arestând mai mulți săteni.

Începând cu anul 1748, țăranii din Săliște, precum și mai mulți alți preoți și credincioși ortodocși încep să trimită o serie de memorii și petiții succesive către mitropolitul sârb de Carloviț, către guvernatorul Transilvaniei, către cancelaria imperială și chiar împărătesei Maria Teresa, cerând eliberarea celor arestați, libertatea credinței și încetarea abuzurilor autorităților împotriva credincioșilor și preoților ortodocși. Sfântul Mucenic Oprea a făcut parte din cel puțin trei delegații care au trimis astfel de petiții/memorandumuri la Viena (1748, 1749, 1752). A fost arestat de mai multe ori și a reușit să evadeze cel puțin o dată din mâinile soldaților austrieci.

În anul 1752, a fost arestat împreună cu preotul Moise Măcinic și ceilalți membri ai delegației care prezentaseră împărătesei Maria Teresa un memoriu din partea ortodocșilor din sudul Transilvaniei, în care aceștia cereau din nou libertatea credinței. Au fost trimiși în închisoarea de la Kufstein. În anul 1756, unul dintre deținuții din această închisoare a evadat; este posibil să fi fost vorba de Sf. Oprea, întrucât familia sa este ulterior pusă sub urmărire pe acest motiv. În orice caz, el nu a mai ajuns niciodată acasă, după cum o atestă petițiile succesive trimise autorităților imperiale prin care se cerea eliberarea celor închiși, între care figurau și numele Sf. Oprea și al Sf. Moise. Aceste petiții au rămas fără rezultat.

De aceea, se consideră că Sf. Oprea fie a murit în vreme ce încerca să se întoarcă acasă, fie, mai probabil, dacă a reușit cumva să evadeze, a fost prins iarăși și trimis la închisoare, sfârșindu-și zilele în temnița de la Kufstein, ca mărturisitor al credinței ortodoxe.

Proslăvirea sa ca sfânt a făcut-o Biserica Ortodoxă Română în anul 1950, fiind proclamată oficial pe 21 octombrie 1955, în catedrala din Alba Iulia. În anul 1992, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului sfinților transilvăneni pe întregul teritoriu canonic al Patriarhiei Române.

Imnografie

Troparul Cuvioșilor Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara și al Mucenicului Oprea din Săliște, glasul 1:

Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca niște îngerești trâmbițe ați înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credințe și, ca niște înțelepți propovăduitori, pe popor l-ați hrănit cu dreaptă și luminată învățătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare și osârdia propovăduirii; mare a fost și rodul luptei voastre drepte, pururea pomeniților ostași ai lui Hristos.

Condacul lor, glasul al 4-lea:

Văzând noi astăzi toate nevoințele voastre, cu nespusă bucurie facem pomenirea voastră, Prealăudaților apărători ai Ortodoxiei; căci cu puterea lui Hristos fiind întrarmați, strălucite biruințe pentru poporul dreptcredincios ați secerat voi, cei ce ați fost adevărați soli creștini, și mucenicească pătimire ați pătimit.

Surse

Legături externe