Grigorie I al Țării Românești

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Mitropolitul Grigorie I († 1636) este episcopul grec care l-a uns domn pe Matei Basarab, sprijinând activitatea culturală din Țara Românească în prima jumătate a secolului XVII.

Context istoric

Trebuie remarcat faptul că în timpul mitropolitului Luca s-a întărit mult și influența grecească în Biserica munteană. O consecință imediată a acestei influențe a fost și alegerea unui nou ierarh grec pe scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei, după moartea lui Luca. Este vorba de mitropolitul Grigorie I, ales sub domnitorul Alexandru Ilias (1627-1629).

Girogire I a fost tuns în monahism la mănăstirea Ivir din Muntele Athos. Se pare că a venit în Țara Românească în 1613, când Radu Mihnea închina mănăstirea Radu Vodă din București mănăstirii Ivir. La începutul anului 1614, era egumen la Radu Vodă, rămânând aici până în primele luni ale anului 1629, când a fost ridicat în scaunul mitropolitan.

Scaunul mitropolitan

În această calitate, s-a îngrijit de restaurarea mănăstirii Stelea din București, ctitorită de spătarul Stelea, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și închinată mănăstirii Ivir, arsă și ruinată în 1595 de ostașii lui Sinan Pașă. Vlădica Grigorie stătea mai mult în București, la Stelea, făcând din ctitoria sa scaun de vlădicie.

În primăvara anului 1632, a fost trimis de Leon Vodă în Transilvania să sfătuiască pe boierii munteni pribegiți acolo să se întoarcă în țară. În decembrie 1632, mitropolitul Grigorie și episcopul Teofil de la Râmnic făceau parte dintr-o impunătoare solie care s-a prezentat în fața vizirului și a sultanului la Constantinopol, spre a da mărturie că țara vrea ca domn pe Matei Basarab. În martie 1633, Matei s-a întors în țară cu toți însoțitorii săi, fiind desigur uns domn de către mitropolitul Grigorie.

Și-a continuat păstoria și sub Matei Basarab, sprijinind activitatea tipografiei din Câmpulung, care fusese trimisă domnului muntean de mitropolitul Kievului Petru Movilă. În timpul lui Grigorie, s-a tipărit aici un Molitfelnic slavon (1635).

S-a retras din scaun în iunie sau iulie 1636. A murit la scurt timp, în septembrie 1636, cum ne încredințează piatra sa de mormânt, scrisă în limba greacă (azi se află în lapidariul bisericii Stavropoleos din București).

Surse

  • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române Volumul 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991. ISBN 973-9130-08-9
Casetă de succesiune:
Grigorie I al Țării Românești
Precedat de:
Luca din Cipru
Mitropolit al Ungro-Vlahiei
1629-1636
Urmat de:
Teofil