Duminica Sfântului Ioan Scărarul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Icoană reprezentând Scara dumnezeiescului urcuș.

Duminica Sfântului Ioan Scărarul este a patra duminică a Postului Mare. În această duminică se face pomenirea Sfântului Ioan Scărarul (+649), autorul scrierii Scara dumnezeiescului urcuș.

Tema duhovnicească

Fiecare duminică a Postului Mare are propria sa temă, istorică sau spirituală. Tema acestei duminici este mărturia Sfântului Ioan Scărarul despre adevărata luptă spirituală necesară pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, credincioșii sunt încurajați să continue eforturile pentru a ajunge la scopul acestora, deoarece Domnul spune că doar „cei care îndură până la sfârșit vor fi mântuiţi” (Matei 24,13).

Citiri din Scriptură

Imnografie

Troparul Sfântului, glasul 1:

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru, Ioane; cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile haruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui ce ți-a dat putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine, tuturor tămăduiri.

Alt tropar, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind lumii prin minuni, Cuvioase Ioane, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Întru înălțimea înfrânării te-a pus pe tine Domnul, ca pe o stea adevărată și nerătăcită, luminând marginile, învățătorule Ioane, Părintele nostru.

A se vedea și

Surse

Legături externe