Catehet

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Catehetul (gr. κατηχητής, ὁ — katihitis = catehet) cel care predă învățătura despre Dumnezeu. În limbajul neotestamentar și patristic κατηχέω — katiheo însemnă „a învăța prin viu grai”, și deci cu acest înțeles este folosit în Noul Testament, la: Luca 1, 4; Fapte 18, 25; Romani 2, 18 etc. De aici derivă cuvântul catehet — trimisul lui Dumnezeu și al Bisericii, care împărtășește „prin viu grai“ învățătura creștină („învățătura despre Dumnezeu“), iar cel care primește această învățătură se numește catehumen.

Catehizarea este acțiunea de a învăța, de a instrui și educa în spirit creștin, pentru viață creștină, prin cunoașterea învățăturilor Bisericii și împlinirea voii lui Dumnezeu.

Mântuitorul Iisus Hristos este modelul desăvârșit al catehetului, al învățătorului adevărurilor divine, atât prin exemplul vieții Lui, cât și prin modul de a se adresa mulțimilor și a se face înțeles.

Primii cateheți care au învățat pe oameni cuvântul Evangheliei au fost Apostolii, după cum mărturisește Sf. Apostol Pavel: „... «Crezut-am, pentru aceea am și grăit», — și noi credem: pentru aceea și grăim... Căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus, Domnul... În toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu...“ (II Corinteni 4, 13 și 5; 6, 4).

După Apostoli, Sfinții Părinți ai Bisericii au scris predici și cuvântări numite Cateheze mistagogice, prin care căutau să explice credincioșilor sensul Sfintelor Taine și al Sfintei Liturghii, precum și sensul și semnificația actelor de cult. Scopul acestei instruiri este de a-i face să înțeleagă și să execute actele de cult în adevăratul lor spirit, să se închine lui Dumnezeu „în duh și în adevăr“ (Ioan 4, 23-24), ferindu-i de superstiții, de bigotism și de formalism gol.

Unul dintre cei mai vestiți autori de cateheze mistagogice (Omilii, predici explicative) este Sf. Chiril al Ierusalimului (+348). El a făcut prima explicare sistematică și amănunțită a Liturghiei creștine (în Cateheza XXIII) și a Tainelor inițierii creștine (Botezul, Mirungerea și Sfânta Euharistie) în „Cinci Cateheze mistagogice“ (Cateh. XIX-XXIII).

Cateheze mistagogice și Omilii catehetice ne-au rămas și de la alți Părinți ai Bisericii: Omiliile catehetice sau „Liber ad baptizandos“ scrise de Teodor de Mopsuestia; „Opt cateheze baptismale inedite“ ale Sf. Ioan Gură de Aur; „Despre ierarhia bisericească“ de Dionisie Areopagitul[1].

A se vedea și:

Note

  1. Pr.prof.univ.dr. Ene Braniște, Explicarea Sfintelor Taine de inițiere, București, 1990.

Surse

  • Pr.Prof.Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2