Teodor Studitul

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 26 martie 2010 11:15, autor: Paulpopa (Discuție | contribuții) (adaucare caseta Sfinti)
Salt la: navigare, căutare
Sfântul Teodor Studitul
Sfântul Teodor Studitul
Date personale
Naștere 758
Mutare la Domnul (†) 826
Localizare Constantinopol
Naționalitate greacă
Date cult
Tip imnograf, teolog, mărturisitor, cuvios
Data canonizării
Prăznuire la data de
Recunoaștere recunoscut de către toate bisericile ortodoxe
Biserici patronate


Sfântul Teodor Studitul (759-826) a fost un strălucit imnograf şi teolog ortodox şi stareţ al Mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Studion, în marginea oraşului Constantinopol, capitala Imperiului bizantin. Cea mai împortantă contribuţie teologică a sfântului Teodor Studitul, Despre sfintele icoane, a fost o apărare a icoanelor în timpul celei de-a doua perioade a iconoclasmului (814-842). Este prăznuit la data de 11 noiembrie în Biserica Ortodoxă.

Viaţa

Acesta a trăit pe când împărăţea Constantin V Copronim (741-775) şi era din părinţi evlavioşi, anume Fotino şi Teoctista. Alegându-şi el de mic viaţa cea bună (monahală) şi învăţând carte, a ajuns la înălţimea cunoştinţei. Deci, călugărindu-se şi plinind tot felul de fapte bune, s-a învrednicit harului preoţesc de la Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Şi fiind atunci egumen la Mănăstirea Studion Preacuviosul Platon şi lăsând acela egumenia, a primit egumenia fericitul acesta, care a povăţuit bine şi cu plăcere dumnezeiasca turmă cea încredinţată lui, păstorind-o la păşunea mântuirii.

Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin VI (780-797), feciorul Irinei, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-au izgonit la Tesalonic. Apoi, Constantin fiind orbit, a fost lipsit şi de împărăţie, Irina a devenit împărăteasă (797-802). Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.

Însă când s-a făcut împărat Nichifor I (802-811), care se numea şi Stavrachie, iarăşi a fost izgonit sfântul la Tesalonic. Iar când a împărăţit Leon Armeanul şi căuta să înlăture sfintele icoane, mustrând cu îndrăzneală fericitul Teodor pe împăratul pentru această faptă, a fost izgonit de către dânsul la Metop, lângă lacul Apoloniada, în Frigia, şi de acolo iarăşi a fost trimis spre partea răsăritenilor, unde a primit vreo sută de toiege pe spinare pe care le-a suferit cu vitejie. Şi iarăşi a fost chinuit de mai-marele oastei cu grele bătai.

Şi de acolo a fost trimis la Smirna şi închis într-o temniţă, unde i s-au pus picioarele în butuci pentru chinuri. După aceea, dacă a luat Mihail II Gângavul (820-829) împarăţia, a fost scos din legături marele Teodor şi chemat din surghiun. Şi având puţină odihnă, s-a aflat cu prietenii săi şi cu bună nădejde a răposat întru Domnul.

Era om uscăţiv, palid la faţă, cu păr cărunt şi cam pleşuv la cap.

Scrieri

  • Despre sfintele icoane
  • Cuvântări duhovniceşti
  • Scrisori
  • Iisus Hristos - prototip al icoanei Sale. Tratatele contra iconomahilor, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994 (Titlul cărţii este dat de editorul în limba română a câtorva din scrierile Sf. Teodor Studitul. Cartea cuprinde cele trei Tratate contra iconoclaştilor, 15 probleme puse iconomahilor, 7 capitole împotriva iconomahilor şi Epistola catre Platon despre venerarea icoanelor. În anexă mai cuprinde Definiţia dogmatică a Sinodului VII Ecumenic şi Epistola Sf. Grigore de Nyssa despre diferenţa dintre fiinţă şi ipostas. - cf. Apologeticum
  • Cuvintele Sfîntului Teodor Studitul, Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Alba Iulia, 1994 (Lucrarea a fost tradusă şi tiparită pentru prima dată în limba română în anul 1784 de Filaret, episcopul Râmnicului. Arhimandritul Athanasie Dinca le-a diortosit şi retipărit la Căldăruşani în anul 1940. Ediţia a treia a fost tiparită de Episcopia Alba Iulia în anul 1994. Cartea conţine 95 de cuvântări duhovniceşti. - Format digital Apologeticum)

Despre Sfântul Teodor Studitul

  • Atanasie Dincă, Sfântul Teodor Studitul. Viaţa şi opera, f.ed., Bucureşti, 1940.

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Teodore înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Viaţa ta cea pustnicească şi întocmai cu îngerii, cu vitejeşti lupte ai luminat-o, şi împreună cu îngerii locuitor, de Dumnezeu fericite Teodore, te-ai făcut, cu care împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 159, 163, 190) ne arată că Sf. Teodor Studitul trebuie zugrăvit astfel:
  • ca un călugăr "bătrân, pleșuv, [uscățiv, cărunt, plăviț la față și la păr], cu barba împărțită în două, care zice: "Fraților și părinților, noi cei care am primit nenumărate faceri de bine de la Dumnezeu, se cade pururea a-I mulțumi Lui, cu conștiința curată".
  • Sau, în ceata imnografilor și dascălolor cântăreți, zice: "Pe nematerialnica ființă a puterilor celor înțelegătoare..."

Legături externe