Sansala și Eutihie din Dacia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 18 mai 2010 09:04, autor: Paulpopa (Discuție | contribuții) (corectura text + adaugare categorie Sfinţi români)
Salt la: navigare, căutare

Cuvioşii părinţi Sansala preotul şi Eutihie preotul,au vieţuit în secolul al IV-lea pe teritoriul Goţiei (Daciei),unde au propovăduit Evanghelia lui Hristos, catehizând şi botezând un număr mare de daco-romani şi goţi.

Cuviosul Sansala, preotul

Preotul Sansala,este amintit în actul martiric al Sfântului MucenicSava de la Buzău (Gotul).De origine got (daco-roman), Sansala era cunoscut pe o mare parte a teritoriului Daciei Carpatice.

Acesta s-a născut în ţinutul Buzăului din parinţi creştini,învrednicindu-se din tinereţe cu darul preoţiei. Misiunea sa creştinească,pe care a desfăşurat-o cu o mare dragoste, i-a adus aprecierea creştinilor din tinutul Buzăului. Prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos, preotul Sansala a adus la calea cea buna a credinţei numeroase suflete păgâne, rătăcite în întunericul idolatriei, ajutat fiind de un tânăr ucenic şi fiu duhovnicesc al său, Sava Gotul, de origine capadocian.

În "Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Goţia (Dacia) către Biserica lui Dumnezeu care se găseşte in Capadocia şi către toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale" adresată Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi care a însoţit moaştele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, prin anii 373-374, se vorbeşte şi despre evlavia, râvna şi curajul cu care mărturisea Cuviosul Sansala pe Hristos în ţinutul Buzăului.

În anul 372, regele got Athanaric ordonă persecuţii aprige împotriva creştinilor. Astfel,preotul Sansala este prins şi chinuit pentru credinţa sa în Hristos împreuna cu ucenicul sau, Sava Gotul. În cele din urmă, preotul este eliberat, ucenicul său fiind martirizat. Moaştele sale au fost luate în cele din urmă de preotul Sansala şi trimise la sud de Dunăre,episcopului Ascholius.

Slujind înca mulţi ani Biserica lui Hristos, fericitul preot Sansala se mută la Domnul,spre sfârşitul secolului al IV-lea, bucurându-se de viaţa cea veşnică în Împărăţia cea Cerească.

Cuviosul Eutihie, preotul

Preotul Eutihie este amintit de Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care vorbeşte foarte frumos despre viaţa sa. Cuviosul parinte Eutihie era de loc din Caesareea Capadociei. Îndrumat fiind de puterea Duhului Sfânt, acesta vine în Dacia Carpatică pentru a-l mărturisi pe Hristos, desfăşurând aici o intensa activitate de catehizare, convertire şi botezare a numeroşi daco-romani şi goţi.

Începând Athanaric, regele goţilor, apriga persecuţie împotriva creştinilor, iar episcopul Ulfila retrăgându-se la sud de Dunăre, Cuviosul parinte Eutihie rămâne în ţinuturile Vrancei şi Buzăului drept cel mai aprig propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. Cuviosul Eutihie era un mare ascet, de aceea se învrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de minuni şi al vindecarii de boli.

Ducând o luptă misionară aprigă cu ereticii şi păgânii, preotul Eutihie se mută la Domnul lăsând în urmă un mare număr de ucenici şi fii duhovniceşti salvaţi de la "moartea cea de veci" prin credinţa în Hristos Domnul.