Rugul Aprins

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Pentru curentul isihast românesc cu același nume, a se vedea Mișcarea Rugul Aprins.
Moise și Rugul Aprins

Rugul Aprins este o teofanie sau arătare a lui Dumnezeu către patriarhul și proorocul Moise pe Muntele Sinai (numit Muntele Horeb în Vechiul Testament), relatată în Cartea Ieșirii (3, 1-22). În această arătare sau descoperire Dumnezeu îi vorbește lui Moise dintr-un rug aprins care nu se mistuia și îl trimite să scoată pe poporul lui Israel din Egipt și să-i conducă în pământul Canaan, numit ca urmare „pământul făgăduinței”.

Relatarea biblică

1. În vremea aceea, Moise păștea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Și depărtându-se odată cu turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb;
2. Iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieșea dintr-un rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia.
3. Atunci Moise și-a zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuiește".
4. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug și a zis: "Moise! Moise!". Și el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!"
5. Și Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!"
6. Apoi i-a zis iarăși: "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov!" Și și-a acoperit Moise fața sa, că se temea să privească pe Dumnezeu.
7. Zis-a Domnul către Moise: "Am văzut necazul poporului Meu în Egipt și strigarea lui de sub apăsători am auzit și durerea lui o știu.
8. M-am pogorât dar să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, să-l scot din tara aceasta și să-l duc într-un pământ roditor și larg, în țara unde curge miere și lapte, în ținutul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor și al Iebuseilor.
9. Iată dar că strigarea fiilor lui Israel a ajuns acum până la Mine și am văzut chinurile lor, cu care-i pedepsesc Egiptenii.
10. Vino dar să te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca să scoți pe fiii lui Israel, poporul Meu, din țara Egiptului!"
11. Atunci a zis Moise către Dumnezeu: "Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, regele Egiptului, și să scot pe fiii lui Israel din țara Egiptului?"
12. Iar Dumnezeu i-a zis: "Eu voi fi cu tine și acesta îți va fi semnul că te trimit Eu: când vei scoate pe poporul Meu din tara Egiptului, vă veți închina lui Dumnezeu în muntele acesta!"
13. Zis-a iarăși Moise către Dumnezeu: "Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel și le voi zice: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi... Dar de-mi vor zice: Cum Îl cheamă, ce să le spun?"
14. Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt". Apoi i-a zis: "Așa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!"
15. Apoi a zis Dumnezeu iarăși către Moise: "Așa să spui fiilor lui Israel: "Domnul Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele Meu pe veci; aceasta este pomenirea Mea din neam în neam!"
16. Mergând dar, adună pe bătrânii fiilor lui Israel și le spune: "Domnul Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov mi S-a arătat și a zis: V-am cercetat de aproape și am văzut câte vi se întâmplă în Egipt!"
17. Și mi-a mai zis: "Vă voi scoate din împilarea Egiptului și vă voi duce în pământul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor și al Iebuseilor, în pământul unde curge miere și lapte".
18. Iar ei vor asculta glasul tău. Atunci vei intra tu și bătrânii lui Israel la Faraon, regele Egiptului, și-i veți zice: "Domnul Dumnezeul Evreilor ne-a chemat. Lasă-ne dar să mergem în pustie, cale de trei zile, ca să aducem jertfă Dumnezeului nostru".
19. Eu însă știu că Faraon, regele Egiptului, nu are să vă lase să plecați, până nu îl voi sili Eu cu mână tare.
20. Voi întinde deci mâna Mea și voi lovi Egiptul cu toate minunile, pe care le voi face în mijlocul lui, și după aceea vă va lăsa.
21. Voi da poporului acestuia trecere înaintea Egiptenilor și când veți ieși, nu veți ieși cu mâinile goale,
22. Ci fiecare femeie va cere la vecina sa și de la cea care stă cu ea în casă vase de argint, lucruri de aur și haine și veți împodobi cu ele pe fiii voștri și pe fetele voastre și veți prăda pe Egipteni".

Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins

În tradiția ortodoxă

În tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, Rugul Aprins este o manifestare a luminii necreate a lui Dumnezeu și o participare a lui Moise la energiile divine necreate. De asemenea, „îngerul Domnului” (Ieșire 3, 2) este văzut în tradiția ortodoxă ca fiind Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl identifică cu „Îngerul de mare sfat” din profeția mesianică a lui Isaia (9, 5).

Maica Domnului

Rugul Aprins este înțeles în teologia și imnografia Bisericii Ortodoxe și ca o prefigurare Nașterii feciorelnice a lui Iisus Hristos din Maica Domnului. Teologia ortodoxă se referă la Maria, mama lui Iisus, ca Theotokos (i.e. „Născătoarea de Dumnezeu”), văzând-o ca născând pe Dumnezeu întrupat fără a suferi vreo vătămare sau pierdere a fecioriei, precum și rugul care ardea fără să fie consumat. De aceea, există o icoană a Maicii Domnului cu numele Rugul Aprins, care o înfățișează pe Maria ca Născătoare de Dumnezeu. Ziua de sărbătoare a icoanei este celebrată pe 4 septembrie.

A se vedea și

Surse