Gheorghe de la Maleon

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cuviosul Gheorghe de la Maleon este un călugăr cu viață sfântă care a trăit în secolul al IX-lea. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 4 aprilie.

În tinerețe, părinții lui au vrut să-l însoare, dar el a refuzat și s-a dus la mănăstirea din Muntele Maleon (sau Malea), în Peloponez, adunând în jurul său mulți ucenici. Avea darul vederii celor ce aveau să fie în viitor și și-a proorocit moartea cu trei ani înainte de a se întâmpla.

În slujba de pomenire din minei, cuviosul Gheorghe este numit înger pământesc și făcător de minuni.

Imnografie

La vecernie:

Cu tot sufletul fiind plecat fierbinte, și împreunat cu Dumnezeu a tot văzătorul, ai lucrat roduri dumnezeiești ale Duhului, liniștea, înfrânarea, dragostea, nădejdea, și îndelungă răbdarea, și blândețea, arătând cu mare cuviință credința și bunătatea, ca pre o călătorie către calea cea de sus, părinte Gheorghe.
Darul Duhului sălășluindu-se întru tine, ca într’un prea curat și blând, te-a împodobit cu tot felul de bunătăți, și te-a luminat cu multe feluri de daruri, părinte. Pentru aceea te-a și arătat holdă lui Hristos cu purtarea de nume, ca unul ce ai arat înțelepțește brazdele cugetului tău, vrednicule de fericire Gheorghe.
Bucurându-te de nădejdea bunătăților celor viitoare, prea lesne ai suferit ostenelile, întinzându-te cu osârdie la cele viitoare, și uitând cele trecătoare, prea înțelepte, până ce ai ajuns la sfârșitul cel fericit, de Dumnezeu purtătorule, plin de zile, plin de fapte bune, și al dobândit dumnezeiasca fericire, Cuvioase Gheorghe.