Mănăstirea Recea (județul Mureș)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Recea (comuna Ungheni, județul Mureș) este o mănăstire din maici din Arhiepiscopia de Alba Iulia. Mănăstirea este un complex cu arhitectură specific românească, întemeiat în 1991 pe colinele din apropierea aeroportului Târgu-Mureș.

Situare

Mănăstirea Recea se situează pe drumul european 60 (pe drumul național 15), la 2 kilometri de Aeroportul Târgu-Mureș și la 14 kilometri de municipiul Târgu-Mureș, în satul Recea, comuna Ungheni, județul Mureș.

Istorie

La temelia noii așezări monahale exista un fond probatoriu bogat de vestigii descoperite în ultimul secol la Morești, Vidrasău, Ungheni, Cerghid, Cristești, Recea, Șăușa și în alte numeroase locuri, care legitimează existenta multimilenară a poporului român și în spațiul județului Mureș. Descoperirile arheologice cuprind perioada din epoca paleolitică (paleoliticul mijlociu 100.000-40.000 î. Hr.) până în faza timpurie a epocii medievale (secolele XII-XIII), când apar primele mențiuni scrise despre localitățile județului.

Mănăstirea Recea a fost întemeiată în octombrie 1991 de către maica stareță stavrofora Cristina (Chichernea) și părintele arhimandrit Ioan Iovan, cu binecuvântarea arhiepiscopului Andrei (Andreicuț) al Clujului de Alba Iulia. Obștea de maici a început în condiții grele de viețuire, dar au finalizat clădirile administrative în noiembrie-decembrie 1991. În anul 1992 s-a construit o clopotniță și un altar din cărămidă utilizabil în sezonul cald.

La praznicul "Izvorul Tămăduirii", 24 aprilie 1995, s-a pus piatra de temelie pentru sfânta biserică, cu hramul "Nașterea Macii Domnului". În anul 1996 s-a terminat construcția bisericii și finisajul exterior.

Arhitectura ansamblului monahal de la Recea are un caracter rustic românesc, preluând canoanele arhitecturale ale mănăstirilor din zona subcarpatică a Munteniei și ale celor din centrul și nordul Moldovei, cu influențe bizantine și brâncovenești.

Centrul de greutate al complexului monahal este biserica, a cărei volumetrie se ridică din planul în formă de cruce, cu împărțirea caracteristică bisericilor bizantine:

  • nava centrală cu pridvor, pronaosul, naosul și altarul
  • turla principală aflată deasupra naosului
  • cele doua turle ale clopotniței situate deasupra pronaosului

În partea de nord-vest (în dreapta bisericii) s-a amplasat corpul de chilii, care are o construcție în formă de "L", edificat pe două nivele, având la parter trapeza, bucătăria și anexele, iar la etaj stăreția și chiliile propriu-zise.

Casa de oaspeți este o construcție înălțată pe parter ce cuprinde două apartamente și o sală de protocol.

În partea de sud-est (în stânga bisericii) se află zona de intrare în incinta complexului monahal, alcătuită dintr-un portal impozant cu foișor, care întregește în mod fericit ansamblul mănăstiresc.

În partea opusă intrării și în ax cu aceasta s-a amplasat clădirea ce cuprinde la parter biblioteca, cabinetul medical, infirmeria și atelierele de croitorie, iar la etaj muzeul cu caracter bisericesc și național.

În vecinătate, pe o suprafață de zece hectare, s-a ridicat arhondaricul (casa închinătorilor) și s-a organizat gospodăria anexă proprie, de creștere a animalelor și păsărilor și de cultivare a legumelor și florilor, pentru uzul obștie.

Dând dovadă de pricepere, de perseverență și de tenacitate, dar și de dragoste pentru Dumnezeu și colectivitate, Preacuvioasa Maică Stareță Stavrofora Cristina a reușit să vegheze la zidirea acestui lăcaș de cult, avându-l alături pe părintele arhimandrit Ioan Iovan, duhovnicul mănăstirii, care prin rugăciune, slujbe și sfaturi înțelepte a mângâiat sufletele credincioșilor, a intermediat legătura dintre pământ și cer, între om și Dumnezeu.

Cuvinte de duh

  • "A trăi nu înseamnă pentru noi decât a ne jertfi unor interese comune, pentru a aduce semenilor eterne și sfinte servicii". (Maica stareță stavrofora Cristina)
  • "Binecuvântat să fie Dumnezeu care cu pronia Lui divină a transformat o râpă cu un cimitir vechi, într-o 'grădină suspendată' a Maicii Lui, oferind un lăcaș sfânt și sfințitor neamului nostru creștinesc și românesc." (Părintele arhimandrit Ioan Iovan)
  • "S-a deschis o fereastră către cer și o părticică din frumusețea nemărginită a Lui s-a răsfrânt pe pământ și a ieșit ca prin minune o mănăstire ce întruchipează statornicia neamului nostru românesc întru jertfelnicie, înțelepciune, curăție și generozitate." (Maica stareță stavrofora Cristina)

Legături externe