Calendarul iulian

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Calendarul iulian a fost introdus în anul 46 î.Hr. de către Iulius Cezar și a intrat în vigoare pe deplin în anul 45 î.Hr. (709 ab urbe condita). A fost dezvoltat prin consultare cu astronomul Sosigenes din Alexandria și probabil a fost realizat astfel încât să aproximeze anul tropical. Are forma unui an regulat de 365 de zile, împărțite în 12 luni și o zi în plus, adăugată la luna februarie la fiecare patru ani. Cu toate acestea, anul calendarului iulian are lungimea medie de 365¼ zile.

Calendarul iulian încă mai este în uz în unele țări și în secolul al XX-lea, în special în țări din Europa de Est și încă folosit de o parte a Bisericilor ortodoxe pentru date bisericești.

Una din problemele calendarului iulian este că se adaugă prea multe zile față de necesarul anotimpurilor astronomice. În medie, solstițiile și echinocțiile avansează cu aproape 11 minute pe an față de anul calendarului iulian, provocându-i acestuia o întârziere de aproape o zi la fiecare 128 de ani. Cu toate că Sosigenes și-a dat seama de această discrepanță, neștiind care îi este valoarea exactă, el nu i-a acordat o importanță prea mare. Totuși, în timp se acumulează o diferență semnificativă, și ulterior, a dus la reforma calendarului din anul 1582, care a introdus Calendarul gregorian, cu o acuratețe astronomică mult mai mare.

Notația stil vechi sau (SV) este uneori folosită pentru indicarea datelor din calendarul iulian, spre deosebire de stil nou sau (SN), care indică o dată din calendarul gregorian. Această notație este folosită atunci când poate apare o confuzie referitor la care calendar se referă o dată anume dintr-un text.

De la roman la iulian

Anul obișnuit din calendarul roman era format din 12 luni cu un total de 355 de zile. Pe lângă acestea, uneori era inserată o lună între februarie și martie, numită Mensis Intercalaris. Această lună suplimentară era formată prin introducerea a 22 de zile înaintea ultimelor cinci zile din februarie, rezultând astfel o lună de 27 de zile. Începea după un februarie trunchiat având 22 sau 23 de zile și avea ca efect adăugarea a 22 sau 23 de zile anului respectiv, rezultând un an de 377 sau 378 de zile, intercalat între cei normali.

Conform cu scriitorii Censorinus și Macrobius, ciclul intercalar ideal era format din ani obișnuiți de 355 de zile alternând cu ani intercalari care aveau alternativ 377 și 378 de zile. Prin acest sistem, anul mediu roman ar fi avut 366¼ zile la fiecare ciclu de 4 ani, ceea ce dă o diferență medie de o zi față de orice solstițiu sau echinocțiu. Macrobius a propus și o îmbunătățire prin aceea că pentru 8 ani din 24 vor fi doar 3 ani intercalari, fiecare de 377 de zile. Această propunere făcea ca durata medie a anului să fie de 365¼ de zile la fiecare ciclu de 24 de ani. În practică, intercalările, în general, nu respectau această schemă ideală, ci erau determinate de puterea politică. Atât cât s-a putut determina din dovezile istorice, ele erau mult mai puțin regulate decât sugerează aceste scheme. De obicei, apăreau în fiecare al doilea sau al treilea an, dar uneori erau omise pe o perioadă foarte mare de timp, iar uneori apăreau în doi ani consecutivi.

Dacă era folosit corect, acest sistem permitea anului roman, în medie, să stea cât de cât aliniat cu anul tropical. Totuși, dacă prea mulți ani intercalari erau omiși, așa cum s-a întâmplat după al Doilea Război Punic și în timpul Războaielor Civile, calendarul pierdea foarte repede alinierea la anul tropical. Mai mult, deoarece anii intercalari erau adesea stabiliți destul de târziu, cetățenii romani obișnuiți adesea nu cunoșteau data corectă, în special când locuiau departe de capitală. Din aceste motive, ultimii ani ai calendarului ante-iulian au fost cunoscuți mai târziu sub numele de anii confuziei. Problema a devenit deosebit de acută în timpul domniei lui Iulius Cezar (din 63 î.Hr. până în 46 î.Hr.), când au fost doar cinci luni intercalare în loc de opt câte ar fi trebuit și nici una în timpul ultimilor cinci ani înainte de anul 46 î.Hr.

Reforma iuliană a avut intenția de a elimina problema definitiv. Înainte de a intra în vigoare, intercalarele lipsă din timpul domniei lui Iulius Cezar au fost corectate prin introducerea a 67 de zile (22+23+22) între noiembrie și decembrie ale anului 46 î.Hr. sub forma a două luni, pe lângă cele 23 de zile care deja fuseseră adăugate lunii februarie. Astfel au fost adăugate 90 de zile ultimului an al calendarului roman, acesta ajungând la 445 de zile. Pentru că a fost ultimul dintr-o serie de ani neregulați, acest an extra-lung este cunoscut sub numele de ultimul an al confuziei. Primul an al noului calendar a fost 45 î.Hr.

Eroarea anului bisect

Cu toate că noul calendar era mult mai simplu decât cel roman, conducătorii, se pare, au înțeles greșit algoritmul. Ei au adăugat un an bisect la fiecare trei ani, în loc de unul la patru ani. După spusele lui Macrobius, eroarea a apărut datorită metodei de numărare inclusivă, adică ciclul de patru ani era considerat ca având în componență atât primul cât și al patrulea an. De aici rezultau prea multe zile adăugate. Caesar Augustus a remediat această discrepanță prin restaurarea frecvenței corecte după 36 de ani de greșeală. În plus, el a omis câțiva ani bisecți tocmai pentru a realinia calendarul.

Lista istorică a anilor bisecți (i.e. ani cu o zi adăugată) din această perioadă nu este prezentată explicit de nici o sursă istorică, cu toate că existența anilor bisecți tri anuali este confirmată de o inscripție care, probabil, datează din anul 9 sau 8 î.Hr. Cronologistul Joseph Scaliger a stabilit în 1583 că reforma augustiană a fost introdusă în anul 8 î.Hr. și a stabilit că secvența anilor bisecți a fost: 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 î.Hr., 8 d.Hr., 12 etc. Această propunere este, încă, cea mai larg acceptată soluție. Uneori se sugerează că și anul 45 î.Hr. a fost un an bisect.

Din când în când au fost propuse și alte soluții. Kepler a propus în anul 1614 că seria corectă de ani bisecți ar fi fost: 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10 î.Hr., 8 d.Hr., 12 etc. În 1883 cronologistul german Matzat a propus seria urătoare: 44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11 î.Hr., 4 d.Hr., 8, 12 etc., pe baza pasajului din Dio Cassius care menționează o zi adăugată în anul 41 î.Hr., despre care se spune că ar fi fost contrară regulii (lui Cezar). În anii 1960, Radke a argumentat că de fapt regula a fost instituită atunci când Augustus a devenit împărat suprem în anul 12 î.Hr., sugerând secvența: 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12 î.Hr., 4 d.Hr., 8, 12 etc.

În 1999, a fost publicat un papirus egiptean care prezintă un tabel de efemeride pentru anul 24 î.Hr. cu datele pentru calendarele roman și egiptean. De aici se observă că cea mai probabilă secvență ar fi de fapt: 44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8 î.Hr., 4 d.Hr., 8, 12 etc., ceea ce este foarte aproape de secvența propusă de Matzat. Această secvență arată că apariția regulată a anului bisect în calendarul iulian începe de fapt în anul 4 d.Hr., cel de al 12-lea an al reformei augustane. În plus, urmând această secvență, calendarul roman real coincide cu anul iulian proleptic dintre anii 32 și 26 î.Hr. Acest fapt sugerează că unul din scopurile realinierii din reforma augustană a fost să asigure că date cheie din domnia sa, cum ar fi căderea Alexandriei în 1 august 30 î.Hr., să nu fie afectate de această corecție.

Numele lunilor

Imediat după reforma iuliană, cele doisprezece luni ale calendarului iulian au fost numite: Ianuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, și December, la fel cum se numeau și înainte de reformă. Lungimea lor era stabilită la valorile valabile până astăzi. Vechea lună suplimentară, intercalară, numită Mensis Intercalaris, a fost desființată și înlocuită cu o singură zi suplimentară introdusă în același loc (i.e. înaintea ultimelor cinci zile din februarie). Prima lună a anului a continuat să fie Ianuarius, așa cum era începând cu anul 153 î.Hr.

Mai târziu, romanii au botezat două din lunile anului cu numele lui Iulius Cezar și al lui Augustus, redenumind Quintilis („a cincea lună”; Martius a fost inițial prima lună a anului) prin Iulius (iulie) în 44 î.Hr. și Sextilis („a șasea lună”) prin Augustus (August) în 8 î.Hr., (este de remarcat că litera J nu a fost inventată decât în secolul al XVII-lea). Quintilis a fost redenumită în onoarea lui Iulius Cezar pentru că era luna lui de naștere. În conformitate cu un senatusconsultum citat de Macrobius, Sextilis a fost redenumită în onoarea lui Augustus deoarece câteva din cele mai importante momente din accederea lui la putere, culminând cu căderea Alexandriei, au avut loc în acea lună.

Și alte luni au fost redenumite după împărați, dar se pare că nici una dintre schimbările ulterioare nu a supraviețuit morții inițiatorilor lor. Caligula a redenumit septembrie („a șaptea lună”) prin Germanicus; Nero a redenumit Aprilis (aprilie) prin Neroneus, Maius (mai) prin Claudius, și Iunius (iunie) prin Germanicus; Domitian a redenumit septembrie prin Germanicus și octombrie („a opta lună”) prin Domitianus. În alte timpuri de asemenea, septembrie a fost redenumit prin Antoninus și Tacitus iar noiembrie („luna a noua”) a fost redenumită Faustina și Romanus. Commodus a fost un caz unicat prin aceea că a redenumit toate cele doisprezece luni după numele lui adoptate (din ianuarie până în decembrie): Amazonius, Invictus, Felix, Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, și Exsuperatorius.

Mult mai durabile decât efemerele redenumiri de după împărații romani post augustini au fost numele introduse de Carol cel Mare. El a redenumit toate lunile cu nume agricole din vechea germană de sus. Acestea au fost folosite până în secolul al XV-lea, iar cu unele modificări până spre sfârșitul secolul al XVIII-lea, în Germania și în Țările de Jos, acestea fiind (ianuarie – decembrie): Wintarmanoth (luna de iarnă), Hornung (primăvara), Lentzinmanoth (luna Postului Mare), Ostarmanoth (luna Paștelui), Winnemanoth (luna păscutului), Brachmanoth (luna aratului), Heuvimanoth (luna fânului), Aranmanoth (luna recoltei), Witumanoth (luna lemnului), Windumemanoth (luna culesului viilor), Herbistmanoth (luna recoltei de toamnă), and Heilagmanoth (luna sfântă). Traduceri ale acestor denumiri mai sunt încă folosite în zilele noastre în unele limbi slave, cum ar fi poloneza.

Lungimea lunilor

În conformitate cu afirmațiile savantului Sacrobosco, din secolul al XIII-lea, dispunerea inițială a zilelor pentru lunile calendarului iulian era foarte regulată, alternând luni lungi cu luni scurte. Din ianuarie până în decembrie, lungimea lunilor conform lui Sacrobosco pentru calendarul roman republican inițial era:

30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30 și 29, totalizând 354 de zile.

El a notat că Iulius Cezar a adăugat câte o zi fiecărei luni cu excepția lunii februarie, adică un total de 11 zile, ajungând astfel la anul de 365 de zile. Acum ziua suplimentară din anul bisect putea fi adăugată la scurta februarie:

31, 29 (30), 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31 și 30

Apoi, spune el, Augustus a schimbat secvența astfel:

31, 28 (29), 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 și 31

Dându-ne astfel secvența neregulată care încă mai este în vigoare în zilele noastre, pentru că nu dorea ca lungimea lunii lui Augustus' să nu fie mai mică (și astfel inferioară) lungimii lunii lui Iulius.

Cu toate că această teorie este foarte răspândită, ea este cu siguranță greșită. Înainte de toate, o frescă a unui calendar roman republican a supraviețuit până în zilele noastre, ceea ce confirmă dovezile literare care afirmă că lunile erau neregulate încă dinaintea reformei calendarului a lui Iulius Cezar:

29, 28, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29 și 29

În plus, reforma iuliană nu a schimbat zilele pentru Nones și Ides. În special, idele cad mai târziu (în 15 în loc de 13) în lunile martie, mai, iulie și octombrie, ceea ce demonstrează că aceste luni aveau deja 31 de zile în calendarul roman, pe când teoria lui Sacroboscospune că lungimea lunii octombrie a fost schimbată. Mai mult, teoria lui Sacrobosco este contrazisă în mod clar de autorii din secolele al III-lea și al V-lea Censorinus și Macrobius, și, în sfârșit, nu este în concordanță cu lungimile lunilor date de Varro, scrise în 37 î.Hr., anterior reformei augustane; și cu cea de-a 31-a zi a lunii Sextilis dată de recent descoperitul papirus egiptean din anul 24 î.Hr.; și nici cu cea de a 28-a zi din Fasti Caeretani, care este datat anterior anului 12 î.Hr.

Numărarea anilor

Metoda principală prin care romanii identificau anii pentru scopuri de datare era prin numirea lor după cei doi consuli care-și luau funcția în primire în acel an. Începând cu 153 î.Hr., aceștia erau numiți în 1 ianuarie iar Iulius Cezar nu a schimbat data începutului de an. Astfel acest an consular era un eponymous sau an denumit.

Anii romani au fost numiți astfel până când ultimul consul a fost numit în anul 541. Doar foarte rar numerotau romanii anii ab urbe condita sau (AUC) (de la fondarea orașului [Roma]). Mai mult, această metodă era folosită de istoricii romani pentru a determina numărul de ani între un eveniment și altul, nu pentru datarea unui anumit an. Istorici diferiți aveau date diferite pentru fondarea Romei. O inscripție numită Fasti Capitolini conținând lista oficială a consulilor, publicată de Augustus, considera întemeierea Romei în 752 î.Hr. Totuși, data fondării utilizate de Varro, 753 î.Hr., a fost adoptată de istoricii moderni. Adesea, editorii renascentiști adăugau anul AUC la manuscrisele pe care le publicau, ducând astfel la falsa impresie că romanii își datau astfel anii. Majoritatea istoricilor moderni au presupus tacit că un anumit an începea în ziua instalării consulului, documente antice cum ar fi Fasti Capitolini care foloseau alte sisteme AUC folosind aceeași metodă. Totuși, anul AUC Varroniannu nu începea în data de 1 ianuarie, ci în ziua fondării Romei, 21 aprilie.

Pe lângă anul consular, uneori romanii foloseau anul numit după împărat. Anno Diocletiani, numit după Dioclețian, a fost folosit adesea de creștinii din Alexandria pentru a număra sărbătorile Sfintelor Paști în timpul secolului al IV-lea și al V-lea. În anul 537 d.Hr., Iustinian a cerut ca de atunci încolo, data trebuie să conțină și numele împăratului, pe lângă Indiction și consul (ultima fiind abrogată după numai 4 ani). Ciclul Indictionului făcea ca începutul anului bizantin să fie în 1 septembrie, ceea ce încă se folosește în Calendarul Bisericii pentru începutul anului liturgic. În anul 525 d.Hr., Dionysius Exiguus a propus sistemul numit anno Domini, care s-a răspândit treptat în toată lumea creștină, răspândire grăbită atunci când sistemul a fost adoptat de Beda. Anii erau numărați în mod diferit în funcție de sărbătoarea Buneivestiri în 25 martie, după sărbătoarea Nașterii Domnului în 25 decembrie și chiar după Sfintele Paști.

De la iulian la gregorian

Conversia de la calendarul iulian la cel gregorian
Perioada de timp (de la 1 martie al primului an până pe 28 februarie al ultimului an) Corecție, zile
1582–1700 +10
1700–1800 +11
1800–1900 +12
1900–2100 +13
2100–2200 +14

Calendarul iulian a fost folosit în Europa vestică din vremea Imperiului Roman până în anul 1582, când Papa Grigorie al XIII-lea a promulgat Calendarul gregorian, care a fost adoptat repede de toate țările catolice. Țările protestante l-au adoptat mai târziu iar țările Europei Răsăritene și mai târziu. Rusia a rămas la Calendarul iulian până după revoluția bolșevică (care, astfel, este numită Revoluția din octombrie cu toate că a avut loc în noiembrie după calendarul gregorian) în 1917, în timp ce Grecia a continuat să-l folosească până în anul 1923.

Cu toate că țările Europei Răsăritene au adoptat calendarul gregorian din 1923, bisericile ortodoxe locale nu au făcut acest lucru. În timpul unui sinod ținut în Constantinopol în mai 1923, a fost propus un Calendar iulian revizuit, care este format dintr-o componentă solară care este și va fi identică cu calendarul gregorian până în anul 2800 și o parte lunară care se folosește la calcularea Pascaliei astronomice la Ierusalim. Nici o biserică ortodoxă nu a acceptat componenta lunară a acestui calendar, astfel încât toate Bisericile Ortodoxe locale continuă să sărbătorească Sfintele Paști după calendarul iulian (bisericile din Finlanda și Estonia folosesc Pascalia gregoriană). Componenta solară a fost acceptată doar de unele Biserici Ortodoxe, acelea din Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Grecia, Cipru, România, Polonia, Bulgaria și America (cu toate că eparhia de Alaska și încă unele parohii au rămas la calendarul iulian). Astfel, aceste biserici prăznuiesc Nașterea Domnului în aceeași zi cu bisericile occidentale pentru că 25 decembrie coincide în cele două calendare gregorian și iulian (până în 2800 când calendarul iulian revizuit va rămâne o zi în urma calendarului gregorian datorită regulii diferite de apariție a anului bisect).

Vechi calendariști și Biserici Ortodoxe din Ierusalim, Rusia, Serbia, Georgia și Ucraina continuă să folosească calendarul iulian pentru sărbătorile fixe, astfel încât ei prăznuiesc Nașterea Domnului în 25 decembrie după calendarul iulian, ceea ce corespunde cu 7 ianuarie din calendarul iulian (până în 2100, când calendarul iulian va da înapoi cu o zi față de calendarul gregorian).

A se vedea și

Legături externe

Izvoare