Sanherib

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sanherib (705-681) a fost un rege asirian din secolul al VII-lea, prototip al trufiei [1] la care se adaugă alte păcate precum stilul batjocoritor la adresa lui Dumnezeu[2] şi a oamenilor[3] dar şi viclenia.[4] Dumnezeu a vrut să pedepsească trufia lui Sanherib[5]: a fost învins de Iezechia fără luptă, graţie intervenţiei unui înger care a ucis noaptea 185 000 de soldaţi asirieni (prin intermediul unei plăgi), forţându-l să se întoarcă acasă, la Ninive. Acolo a murit ucis de doi fii ai săi pe când se ruga în templu.

Tensiuni

Ezechia s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei, şi nu i -a mai fost supus.(4Regi18.7).Sanherib cucereşte Samaria de la împăratul Israelului, Osea (4Regi18.9-12). Apoi se suie împotriva lui Iuda punând stăpânire pe cetăţile întărite în Iuda. Ezechia îi spune lui Sanherib că a greşit şi că va purta ce bir va pune asupra sa. Şi împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanţi de argint şi treizeci de talanţi de aur.,,Ezechia a dat tot argintul care se afla în Casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului./Atunci a luat Ezechia, împăratul lui Iuda, şi a dat împăratului Asiriei, aurul cu care acoperise uşile şi uşiorii Templului Domnului."(4Regi18.13-16) Se pare că suma întreagă cerută nu a putut fi dată de Ezechia.

Mesajul lui Rabşache

Rabşache, putătorul de cuvânt al lui Sanherib, are un mesaj arogant (4Regi18.23-24,33-35), batjocoritor la adresa lui Dumnezeu(4Regi19.4), înjositor la adresa poporului(4Regi18.27) şi viclean căci acesta promite bunăstare poporului (4Regi 18.31-32) în schimbul supunerii, strigându-şi propunerea tare, în auzul poporului şi în limba acestuia (4Regi18.26-27). ,,Poporul a tăcut, şi nu i-a răspuns o vorbă; căci împăratul dăduse porunca aceasta: ,,Să nu-i răspundeţi.``,,Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia, cu hainele sfâşiate, şi i-au spus cuvintele lui Rabşache., Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac, şi s-a dus în Casa Domnului./A trimes pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe preoţii cei mai bătrâni, acoperiţi cu saci, la proorocul Isaia, fiul lui Amoţ.(4Regi18.36-19.2)

Proorocirile lui Isaia şi împlinirea lor

Isaia le spune că Dumnezeu va pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei veşti să se întoarcă în ţara lui şi că va cădea ucis de sabie în ţara sa.(4Regi19.7) Lucrul se întâmplă întocmai: acesta aude că împăratul Etiopiei, Tirhaca, a pornit un război împotriva lui şi se întoarce în ţara lui. Apoi trimite soli lui Ezechia cu un nou mesaj batjocoritor. Ezechia se roagă Domnului să izbăvească ţara din mâna lui Sanherib.(4Regi19.14-19) Isaia îi spune lui Ezechia mesajul Domnului: Dumnezeu va pune belciugul în nările lui Sanherib din pricina furiei sale împotriva Domnului şi a trufiei sale care ajuns la urechile Domnului, dar nu va exista nicio luptă.(4Regi19.21-28-32-34). ,,În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului, şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte./Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a întors; şi a locuit la Ninive./Şi, pe când se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec şi Şareţer, fiii săi, l-au ucis cu sabia,(împlinind profeţia Domnului-4Regi19.7) şi au fugit în ţara Ararat. Şi, în locul lui, a domnit fiul său, Esar-Hadon.(4Regi19.35-37, 2Cron32.21-23). Enciclopedia Britanică şi Encarta vorbesc de o plagă care ar fi decimat armata asiriană, bazându-se pe relatarea lui Herodot. Herodot vorbeşte de o plagă a şoarecilor de câmp care ar fi ros corzile arcurilor şi tolbele de săgeţi şi care i-ar fi lăsat astfel pe asirieni fără arme în faţa armatei lui Iezechia care i-ar fi învins astfel cu uşurinţă.[6]Demn de menţionat este faptul că uneori îngerii acţionează prin intermediul unor astfel de plăgi. Astfel îngerul Domnului ucide prin ciumă 70 000 de oameni în Israel pentru păcatul lui David de a fi iniţiat o numărătoare a poporului şi în momentul când se pregătea să nimicească de tot Israelul, lui Dumnezeu I se face milă şi porunceşte ca îngerul să-şi tragă mâna şi să se oprească.(2Sam24, 1 Cron 21). După înfrângerea lui Sanherib ,,Mulţi au adus Domnului daruri în Ierusalim, şi au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălţat în ochii popoarelor(2Cron32.23)

Note

  1. 4Regi18.23,24, 4Regi19.28
  2. 4Regi 19.4,6,16,22,23
  3. 4Regi18.27
  4. 4Regi18.26-32
  5. 4Regi19.28
  6. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/534613/Sennacherib

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2