Necredința

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 14 ianuarie 2011 13:36, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: Necredinţa (ateismul) este un păcat împotriva Duhului Sfânt,<ref>Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credi...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Necredinţa (ateismul) este un păcat împotriva Duhului Sfânt,[1][2] fiind cea mai gravă formă a nesăbuinţei[3]; necredincioşii încălcă prima poruncă a Decalogului.[4]

Tipuri de necredincioşi

Potrivnicii lui Dumnezeu au dărâmat şi pângărit lăcaşul Lui, au batjocorit şi au hulit Numele Domnului.[5]). Psalmistul se roagă pentru pedepsirea neamurilor care au pângărit Templul lui Dumnezeu, au distrus Ierusalimul, şi au luat în deşert Numele Domnului.[6]

Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să se ferească de flecăriile lumii şi de împotrivirile aşa-zisei ştiinţe (pe nedrept numită astfel), pe care unii mărturisind-o, au rătăcit cu cu privire la credinţă.[7]

Unii tăgăduiesc pe Hristos, îşi pângăresc trupul ca Sodoma şi Gomora, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile, sunt lacomi după bani şi lacomi după mâncare; ei sunt cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trufaşi şi slăvitori ai oamenilor pentru câştig şi pricinuiesc dezbinări între oameni, scrie apostolul Iuda.[8]

Apostolul Pavel îi spune lui Tit să se depărteze de cel ce aduce dezbinări dacă cele două mustrări au rămas fără rezultat, căci un astfel de de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit.[9]

Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să se ferească de sofiştii necredincioşi, mândri căci ei sunt stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr şi cred că evlavia este izvor de câştig. [10]

Unii se ţin de basme, de flecării, de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere la certuri de vorbe.[11]

Episcopul trebuie să fie capabil să înfrunte pe cei potrivnici, precum cretanii, care sunt nesupuşi, flecari, amăgitori şi care buimăcesc familii întregi, învăţând, pentru un câştig urât, minciuni, basme evreieşti şi porunci omeneşti, arată apostolul Pavel[12] În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, amăgiţi de duhurile rele, şi vor susţine interzicerea căsătoriei şi consumul anumitor bucate[13]

Note

 1. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, cap ,,Despre păcat", pag 395, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 2. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti, cap ,,Păcatul şi felurile lui", pag188
 3. Ps 14.1, 53.1, 10.4, 16.4, Ps59.7, 64.5
 4. Exod20.2-3
 5. Ps74
 6. Ps79
 7. 1Tim6.20
 8. Iuda1.3-19
 9. Tit3.11
 10. 1Tim6.3-5
 11. 1Tim1.3-10
 12. Tit5.1-14
 13. 1Tim4.1-7