Biserica Armeniei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Biserica Armeniei, numită uneori Biserica Apostolică Armeană sau Biserica Ortodoxă Armeană este o biserică orientală. S-a separat de Biserica Ortodoxă Răsăriteană în anul 506 DH, după Sinodul de la Calcedon (451 DH).

Liturgic, această biserică are multe lucruri în comun cu Biserica Romano-Catolică. De exemplu, episcopul lor poartă veşminte aproape identice cu cele ale episcopilor catolici. Cu toate acestea, Biserica Apostolică Armeană nu trebuie confundată cu Biserica Catolică Armeană, care este unită cu Biserica Romano-Catolică. De asemenea, ei nu folosesc de obicei un iconostas tipic, ci mai mult o perdea.

Cruce ortodoxă coptă

Comunitatea Bisericilor Vechi Orientale

Biserici autocefale
Armenia | Alexandria | Etiopia | Antiohia | India | Eritrea
Biserici Autonome
Armenia: Cilicia | Ierusalim | Constantinopol
Alexandria: Britanică | Antiohia: Indiană Iacobită

Istoric

Creştinismul în Armenia

Tradiţia ne spune că Apostolii Tadeu şi Bartolomeu sunt primii care au dus Creştinismul pe teritoriile armenilor în secolul I. Cu toate acestea, vor mai trece 200 de ani până când Armenia va deveni primul stat care a adoptat Creştinismul ca religie de stat, în anul 301 DH, când Sfântul Grigorie Luminătorul, un misionar din Cezareea, l-a convertit pe regele armean , Trdat al IV-lea, la Creştinism. După o vreme, Sfântul Grigorie a fost trimis înapoi în Cezareea ca să fie hirotonit episcop şi s-a întors în Armenia ca primul catolicos (sau episcop "universal" al unei zone). Fiul lui Grigorie, Aristache, a participat la Primul Sinod Ecumenic la Niceea în anul 325 DH.

Pe lângă beneficiile spirituale evidente care au rezultat din acest "botez" al Armeniei, această convertire a ajutat la unificarea diverselor grupuri etnice într-o identitate armeană coezivă. Biserica Armeană a ajutat la desfăşurarea primelor misiuni în zonele învecinate ale Georgiei şi Albaniei caucaziene.

Sinodul de la Calcedon

Biserica Armeniei (la fel ca Biserica Ortodoxă Coptă), a fost etichetată ca monofizită deoarece a respins deciziile Sinodului de la Calcedon, care condamna monofizitismul. Oficial, Biserica Armeniei a întrerupt legăturile cu Occidentul în anul 554, în timpul Sinodului de la Dvin, unde a fost respinsă formula diofizită de la Calcedon.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Armeană argumentează că aceasta este o descriere eronată a situaţiei sale, deoarece consideră monofizitismul, aşa cum a fost predicat de Eutihie şi condamnat la Calcedon, o erezie fiind doar împotriva formulei găsite la Calcedon. În schimb, Biserica Armeană propovăduieşte doctrina lui Chiril al Alexandriei, care este considerat sfânt şi de către bisericile calcedoniene şi care îl descrie pe Hristos ca având o singură fire întrupată, în care firea umană şi firea divină sunt unite. Pentru a o deosebi de versiunea lui Eutihie şi de alte versiuni de monofizitism, aceasta este numită miafizitism.

În zilele noastre, atât bisericile calcedoniene cât şi cele necalcedoniene au realizat fiecare o mai profundă înţelegere a poziţiei celeilalte, recunoscând similaritatea teologică, dar păstrând exprimarea teologică diferită a fiecăreia. Din acest moment, a început să fie evitată folosirea etichetei de monofizită la descrierea credinţei armene 'sau copte' cu privire la Firea lui Hristos. Trebuie precizat că la Sinodul de la Calcedon Biserica Armeniei a fost reprezentată de o delegaţie de preoţi în loc de catolicos, ţara fiind în război în acea perioadă.

Lideri

Întâistătătorul Bisericii Armene este Patriarhul suprem şi catolicos al tuturor armenilor. Catolicosul actual este Karekin al II-lea, care îşi are reşedinţa la Sfântul Scaun din Echmiadzin, în vestul Erevanului. Cu toate acestea, o mică parte a bisericilor din afara Armeniei sunt sub jurisdicţia Catolicosului din Cilicia, cu reşedinţa în Antilias, Liban, ca urmare a unei dispute care a avut loc în perioada regimului comunist din Armenia.

Creştinismul armean în afara Armeniei

O parohie armeană apostolică din Worcester, Massachusetts

În zilele noastre, există comunităţi importante de armeni în ţările din Orientul Mijlociu. O importanţă specială o are Biserica Apostolică Armeană din Iran, unde armenii sunt cea mai mare comunitate creştină. De asemenea, Biserica Armeniei (împreună cu Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, copţii, etiopienii şi sirienii) care cooperează la folosirea şi administrarea Biserica Sfântului Mormânt (Ierusalim).

În America, Biserica Armeniei are Catedrala Sfântul Vartan din New York City şi Seminarul Sfântul Nersess din New Rochelle, NY. Acesta din urmă, cooperează foarte strâns cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir (Crestwood, New York).

Resurse

Izvoare

Legături externe