Alfa și Omega

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Reprezentare antică a chipului lui Hristos (cu barbă), înconjurat de literele alfa și omega (Catacomba lui Commodilla, Roma, sec. IV).

Alfa și Omega (variante: „Alpha și Omega”, „Α și Ω”, „A și O”) sunt prima și ultima literă din alfabetul grecesc clasic (ionic). Expresia Alfa și Omega este folosită în Sfânta Scriptură ca nume al lui Dumnezeu și, în special, pentru Hristos.

Expresia biblică „Alfa și Omega” apare în Noul Testament în 4 locuri, toate în Cartea Apocalipsei:

Apocalipsa 1, 8: „Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel Ce este, Cel Ce era și Cel Ce vine.”
Ego sum Alpha et Omega, principium et finis, dicit Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est Omnipotens.
Εγώ ειμι το Αλφα και το Ωμεγα, λέγει κύριος ο θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.
Apocalipsa 1, 11: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.”
Apocalipsa 21, 6: „Apoi a zis: S'a isprăvit ! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul Apei vieții.”
Apocalipsa 22, 13: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul.”

Ea poate fi coroborată cu o expresia similară din Vechiul Testament:

Isaia 44, 6: „Așa zise Domnul, Regele lui Israel și Izbăvitorul său, Domnul Savaot: Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și nu este alt dumnezeu afară de Mine!...”

Iconografie

Intrate în iconografia ortodoxă, semnele Alfa și Omega au devenit simbolul „începutului“ şi „sfârşitului“, adică simbolul lui Dumnezeu; aceste litere sunt adesea înscrise pe crucea lui Hristos sau în alte compoziții iconografice.

Galerie de imagini

A se vedea și

Legături externe

  • Wikipedia