Hermeneutică

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Hermeneutica sau Ermineutica (ἑρμηνεία, ἡ — erminia = exegeză, arta de a interpreta, de a explica) este o disciplină biblică în care sunt fixate principiile și regulile cu ajutorul cărora se poate face o tălmăcire corectă a Sfintei Scripturi, în general, și a Noului Testament, în special.

Ermineutica biblică cuprinde trei părți:

1. Noetica - se ocupă cu teoria sensurilor, a înțelesurilor Sfintelor Scripturi;

2. Euristica - se ocupă cu aflarea și identificarea sensurilor (înțelesurilor) în diferite texte biblice;

3. Proforistica - se ocupă cu aplicarea sensului potrivit textelor mai greoaie.

Metodele hermeneutice variază în lumea creștină și chiar în interiorul tradiției ortodoxe, între o metodă mai alegorică practicată de Școala catehetică din Alexandria și o metodă mai literală practicată de Școala din Antiohia.

Principii ale hermeneuticii ortodoxe

Teologul ortodox Theodore Stylianopoulos enumeră următoarele principii de interpretare ortodoxe, extrase din moștenirea exegezei patristice:

– confirmarea autorității, întâietății și unității Scripturii potrivit inspirației și providenței lui Dumnezeu;

– centralitatea tainei lui Hristos ca și criteriu decisiv de interpretare;

– interdependența armonioasă dintre Scriptură, Tradiție și Biserică;

– coerența perfectă a teologiei, spiritualității și a vieții de zi cu zi;

– importanța regulii credinței și a tradiției teologice în interpretare;

– folosirea creativă a metodologiilor existente cu accent pe duh, nu pe literă;

– focalizarea pe intenția contextuală a Scripturii, interpretată în lumina scopului și a coerenței narative (ἀκολουθία);

– accesul deplin al credincioșilor la Scriptură și folosirea Scripturii pentru beneficiul lor pastoral;

– rolul tradiției vii continue ca un factor normativ de interpretare exprimat prin Sinoadele Ecumenice și prin receptarea lor în întreaga Biserică.[1]

A se vedea și

Note

  1. Theodore Stylianopoulos, „Scripture and Tradition in the Church”, în: Mary B. Cunningham [ed.], The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, University Press, Cambridge, 2009, p. 30 - apud https://kirioan.ro/2019/05/20/ermeneutica-biblica-din-perspectiva-rasaritean-ortodoxa/

Surse

  • Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2
  • Orthodoxwiki