Duminica Ortodoxiei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Restaurarea sfintelor icoane

Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinţei Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare. Sărbătoarea comemorează victoria dreptei cinstiri a icoanelor asupra iconoclasmul prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Uneori slujba cuprinde procesiuni solemne ale clerului şi credincioşilor în jurul bisericii, purtând icoanele hramului sau sfinţilor parohiei.

În zone cu jurisdicţii multiple (cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Europa Occidentală), se slujesc Vecernii pan-ortodoxe, fie în ajunul sărbătorii, fie duminică seara.

Cuprins

Teme

Fiecare duminică din Postul Mare are propria temă specială. În decursul timpului, aproape fiecare duminică din acest post a mai primit o a doua temă, una istorică. Iniţial, postul de dinainte de Sfintele Paşti era o perioadă de pregătire în vederea botezului a catehumenilor pentru intrarea în Biserică. Temele spirituale de duminică făceau parte din catehizarea creştinilor din perioada primară a Bisericii.

Tema istorică

Tema acestei duminici este victoria credinţei adevărate. "Aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră" (I Ioan 5:4). De asemenea, icoanele sfinţilor aduc mărturie că omul, "făcut după chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu" (Gen 1:26), a devenit sfânt şi îndumnezeit prin curăţarea lui însuşi ca o imagine vie a lui Dumnezeu. Legătura perioadei pascale cu victoria asupra iconoclasmului este strict istorică, și anume faptul istoric că primul triumf al Ortodoxiei a avut loc în această duminică.

Tema duhovnicească

Prima duminică din Postul Paştelui îi prăznuia iniţial pe profeţi, cum ar fi Moise, Aaron şi Samuel. Versurile de la Aleluia şi citirile din Sfânta Scriptură de la Liturghie din Duminica Ortodoxiei reflectă această prăznuire veche. Citirile din Apostol sunt din Evrei 11:24-26, 32-12:2. Catehumenii aflaţi în pragul botezului în Biserica primară ascultau epistola despre bărbaţii din Vechiul Testament care şi-au trăit viaţa pe baza unei promisiuni a cărei împlinire nu au văzut-o. După ce drepţii Vechiului Testament sunt menţionaţi, epistola continuă: Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea..

Citirea din Evanghelie este din Ioan 1:43-51 şi se termină cu explicaţia acelui ceva mai bun din epistolă: "Mai mari decât acestea vei vedea." Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului." Catehumenii Bisericii primare şi credincioşii din zilele noastre care se pregătesc pentru Sfintele Paşti ascultă astfel că, prin credinţă, vor vedea începuturile unei noi epoci, a împlinirii tuturor promisiunilor şi manifestarea Împărăţiei Cerurilor în Biserică prin Întrupare.

Imnografie

Tropar (Glas 2):

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bunăvoie ai primit a Te sui cu trupul pe Cruce ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumită strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, care ai venit să mântuieşti lumea, slavă Ție!

Condac (Glas 8):

Cuvântul Tatălui cel necuprins, din tine, Născătoare de Dumnezeu, S-a cuprins, întrupându-se; şi chipul cel întinat la chipul cel dintâi întorcându-l, cu dumnezeiasca podoabă l-a amestecat. Deci, mărturisind mântuirea, îl închipuim cu fapta şi cu cuvântul.

Surse

Legături externe

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi