Schisme (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Calcedoniană

Pe vremea unei singure Biserici


În cadrul Ortodoxiei

 • 1265-1310 Schisma arsenită.
 • ca.1666-67 Vechi credincioşii se separă în 1666-1667 de ierarhia Bisericii Rusiei ca protest împotriva reformelor introduse de Patriarhul Nikon al Moscovei.
 • 1921 Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană (UAOC).
 • 1935 Schisma vechiul calendar, atunci când trei episcopi îşi declară separarea de Biserica Ortodoxă a Greciei oficială declarând că schimbarea calendarului a fost un act schismatic.
 • 1990 Patriarhia Ortodoxă Ucraineeană-Patriarhia de Kiev (UOC-KP).

Romano-Catolice

 • 1378-1417 Are loc Marea schismă apuseană, trei papi ai Romei în acelaşi timp.
 • 1723 Biserica Olandei, (sau Biserica din Utrecht) se rupe de Roma cu propriul arhiepiscop şi propria ierarhie, devenind biserica mamă a Bisericilor catolice vechi.
 • 1889 În sudul Indiei, 5000 de catolici se desprind de Roma în urma unei dispute organizatorice şi formează Biserica catolică independentă a Ceylonului, Goa şi Indiei (i.e. Biserica iacobită a Ceylonului, Goa şi Indiei; în zilele noastre această este o ramură auto-guvernantă a Bisericii Ortodoxe Indiene (Malankara), cunoscută ca Biserica Ortodoxă Brahmavar (Goan), o fracţie uniată din Biserica Ortodoxă a Indiei).
 • 1889 Se constituie Federaţia Bisericilor catolice vechi, care nu sunt în comuniune cu Roma, prin Unirea de la Utrecht.
 • 1957 "Asociaţia patriotică catolică chineză" (biserica oficială aprobată de stat) este înfiinţată de Biroul Afacerilor Religioase ale Republicii Populare Chineze, pentru a exercita supervizarea statului peste majoritatea catolicilor chinezi; Biserica (papală) neoficială continuă să funcţioneze ca entitate separată.
 • 1970 Ca opoziţie la schimbările din interiorul Bisericii asociate cu Al II-lea Sinod de la Vatican, Arhiepiscopul romano-catolic francez Marcel Lefebvre înfiinţează Societatea Sfântul Pius al X-lea (SSPX), care încă mai este ce a mai mare societate preoţească a catolicilor tradiţionalişti la nivel mondial, fiind compusă din 4 episcopi, 463 de preoţi, 85 de fraţi, novici oblates şi 160 seminarişti.

Biserici catolice răsăritene

Annuario Pontificio al Vaticanului publică următoarea listă a 22 de biserici catolice răsăritene şi ţările unde acestea au o jurisdicţie ecleziastică episcopală (data unirii sau înfiinţării în paranteză):

Tradiţia liturgică alexandrină

 1. Biserica Catolică Coptă (patriarhie): Egipt (1741)
 2. Biserica Catolică Etiopiană (mitropolie): Etiopia, Eritreea (1846)

Tradiţia liturgică antiohiană (vest-siriană)

 1. Biserica Maronită (patriarhii): Liban, Cipru, Iordan, Israel, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Siria, Argentina, Brazilia, Statele Unite, Australia, Canada, Mexic (uniune reafirmată în 1182)
 • 685 Ioan Maron este ca primul patriarh maronit, fondează Biserica Catolică Maronită care îmbrăţişează monotelismul, respingând învăţăturile Sinodului V Ecumenic şi separându-se de Biserica Ortodoxă.
 • 694 Armata bizantină a lui Iustinian al II-lea este înfrântă de maroniţi, care devin complet independenţi.
 • 1182 Maroniţii, care îi sprijiniseră pe cruciaţii în perioada cruciadelor, îşi reafirmă afilierea cu Roma în 1182.
 1. Biserica Catolică Siriacă (patriarhie): Liban, Iraq, Iordania, Kuweit, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Sudan, Siria, Turcia, Statele Unite şi Canada, Venezuela (1781).
 2. Biserica Catolică Siro-Malankara (arhiepiscopie majoră): India, Statele Unite (1930).
 • 1930 O parte din Noul Grup (Puthankuttukar) aderă la Comuniunea Catolică în 20 septembrie 1930 sub forma Bisericii Catolice Siro-Malankara.

Tradiţia liturgică caldeeană sau est-siriană

 1. Biserica Catolică Caldeeană (patriarhie): Iraq, Iran, Liban, Egipt, Siria, Turcia, Statele Unite (1692)
 2. Biserica Syro-Malabar (arhiepiscopie majoră): India, Orientul Mijlociu, Europa şi America (dată disputată)
 • 1599 Are loc Sinodul din Diamper, la Udayamperoor/Diamper, (Kerala, India) unde are loc unirea formală a vechii Biserici Creştine a Creştinilor Sfântului Toma de pe Coasta Malabar cu Biserica Romano-Catolică şi întreruperea legăturilor directe cu Biserica Asiriană a Răsăritului.
 • 1653 Un grup de creştini ai Sfântului Toma se reunesc la Mattancherry, lângă Fort Kochi sub conducerea arhidiaconului lor; ei jură pe Coonan Cross Oath - rana crucii ??? să nu se supună Papei de la Roma; în consecinţă, ei primesc un episcop, Mar Gregory, din partea Bisericii Ortodoxe Siriace de tradiţie siriană vestică, iar cei care îl recunosc pe Mar Gregory devin cunoscuţi sub numele de Noul Grup (Puthankuttukar).
 • 1663 O parte însemnată din Vechiul Grup (Pazhayakuttukur) îşi taie vechile legături cu bisericile din Persia şi intră în Comuniunea Catolică în anul 1663 AD prin hirotonirea Episcopului Chandy. Această grupare este cunoscută în prezent sub numele de Biserica Siro-Malabar.

Tradiţia liturgică armeană

 1. Armenian Catholic Church (patriarchate): Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Turkey, Jordan, Palestinian Authority, Ukraine, France, Greece, Latin America, Argentina, Romania, United States, Canada, Eastern Europe (1742)

Tradiţia liturgică bizantină (constantinopolitană)

 1. Biserica Greco-Catolică Albaneză (administraţie apostolică): Albania (1628).
 2. Biserica Greco-Catolică Belarusă (în prezent nu are ierarhie): Belarus (1596).
 3. Biserica Greco-Catolică Bulgară (exarhat apostolic): Bulgaria (1861).
 4. Biserica Bizantină a Eparhiei de Križevci (eparhia unui exarhat apostolic): Croaţia, Serbia şi Muntenegru (1611).
 5. Biserica Catolică Bizantină Greacă (două exarhate apostolice): Grecia, Turcia (1829).
 6. Biserica Greco-Catolică Ungară (o eparhie şi un exarhat apostolic): Ungaria (1646).
 7. Biserica Catolică Albanezo-Italiană (două eparhii şi o abaţie teritorială): Italia (niciodată separată).
 8. Biserica Greco-Catolică Macedoniană (un exarhat apostolic): Republica Macedonia (1918).
 9. Biserica Greco-Catolică Melchită (patriarhii): Siria, Liban, Iordania, Israel, Brazilia, Statele Unite, Canada, Mexico, Iraq, Egipt şi Sudan, Kuweit, Australia, Venezuela, Argentina (1726).
 10. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică| (arhiepiscopie majoră): România, Statele Unite (1697).
 11. Biserica Catolică rusă: (două exarhate apostolice, în prezent nu este publicată lista ierarhilor): Rusia, China (1905); în prezent vreo 20 de parohii şi comunităţi împrăştiate în jurul lumii, inclusiv cinci în Rusia, răspunzând de episcopii altor jurisdicţii.
 12. Biserica Catolică Ruteană (o mitropolie sui juris, o eparhie şi un exarhat apostolic): Statele Unite, Ucraina, Republica Cehă (1646).
 13. Biserica Greco-Catolică Slovacă (mitropolie): Republica Slovacă, Canada (1646).
 14. Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) (arhiepiscopie majoră): Ucraina, Polonia, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia, Germania şi Scandinavia, Franţa, Brazilia, Argentina (1596).
 • 1596 Unirea de la Brest-Litovsk, câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineni şi bieloruşi, de sub stăpânirea poloneză, părăsesc Biserica Constantinopolului şi îl recunosc pe Papa de la Roma, fără să renunţe însă la liturghia şi obiceiurile bizantine, înfiinţând biserica unită.

Necalcedoniene

Comuniunea ortodoxă orientală

Biserica din Alexandria (coptă)

 • cca.451 Creştinismul copt se desprinde de bisericile bizantine în urma Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon; Shenouda cel Mare, stareţ al Mănăstirii Albe din Egipt (d.466) este considerat fondatorul Creştinismului copt.
Biserica Ortodoxă Coptă

Biserica Antiohiei (siriacă)

 • 541 Iacob Baradeus organizează Biserica Necalcedoniană din Siria apuseană ("iacobiţii"), care se împrăştie apoi în Armenia şi Egipt. Biserica Antiohiei (siriacă).
 • 544 Iacob Baradeus îl hirotoneşte pe Serghie de Tella ca episcop de Antiohia, provocând ultima schismă dintre Biserica Ortodoxă Siriacă şi Biserica Calcedoniană a Antiohiei.
Biserica Ortodoxă Siriacă Iacobită Malankara

Biserica apostolică armeană

 • 554 Biserica Armeniei (Biserica Apostolică Armeană) se desprinde oficial de Apus în anul 554, în timpul Sinodului al II-lea de la Dvin unde formula diofizită de la Calcedon a fost respinsă.

Biserica Tewahedo ortodoxă etiopiană

 • 1959 Biserica Tewahedo Ortodoxă Etiopiană, (Abisinia) este o biserică ortodoxă orientală din Etiopia care a fost parte a Bisericii Copte până în 1959, când a primit propriul patriarh de la Papa copt Chiril al VI-lea.

Biserica Tewahedo ortodoxă eritreană

 • 1993 Biserica Tewahedo Ortodoxă Eritreeană, fostă componentă a Bisericii Tewahedo Ortodoxe Etiopiene, primeşte o autocefalie recunoscută cu greu de Patriarhia Etiopiană după ce Eritreea îşi câştigă independenţa în 1993.

Biserica Indiei (Biserica ortodoxă siriană Malankara)

Altele

Biserica asiriană a răsăritului

 • 410 Sinodul de la Seleucia declară independenţa episcopilor nestorieni mesopotamieni faţă de episcopii ortodocşi.
 • 424 Separare formală a Bisericii Asiriene a Răsăritului ("Biserica Siriană" sau "Biserica Persană") de Scaunul Antiohiei şi de Biserica Siriană a apusului de sub împăraţii bizantini, are loc la sinodul din 424; (în India, este cunoscută ca Biserica Siriană Caldeeană; în Apus este cunoscută adesea ca Biserica Nestoriană).
 • 484 Sinodul de la Beth Lapat din Persia declară nestorianismul ca teologie oficială a Bisericii Asiriene a Răsăritului, separând efectiv biserica asiriană de biserica bizantină.

Grupuri protestante

 • 1517 Biserica Luterană este înfiinţată de Martin Luther, prinzând în cuie Cele Nouăzecişi cinci de Teze de uşa catedralei din Wittenburg, aprinzând Reforma Protestantă.
 • 1525 Este înfiinţat anabaptismul; (descendenţii din zilele noastre îi cuprind pe Amish?, Hutterites? şi Mennonites?).
 • 1534 Este înfiinţată Biserica Angliei (anglicanismul) de către Regele Henry al VIII-lea.
 • 1541 Este fondat calvinismul, (tradiţia reformată, credinţa reformată sau teologia reformată) de către teologul francez Johannes Calvinus care înfiinţează prima biserică reformată în Geneva.
 • 1560 Este înfiinţată religia presbiteriană de către John Knox din Scoţia.
 • 1571 Este înfiinţată Biserica Reformată Daneză prin Sinodul de la Emden.
 • 1592 Apare religia congregaţionalistă, înfiinţată de Robert Brown din Olanda.
 • 1609 Religia baptistă este lansată de John Smyth în Amsterdam.
 • cca.1630-40 Mişcarea puritană din Anglia; aproximativ 20,000 de puritani emigrează în England în timpul Marii Migrări; în 1662 puritanii (cunoscuţi şi sub numele de "sectanţi", şi ulterior "neconformişti") pleacă sau sunt alungaţi din întreaga Biserică a Angliei.
 • 1648 Societatea prietenilor (quakerii) este înfiinţată de George Fox, printr-o ruptură neconformistă din puritanismul englez.
 • 1744 Religia metodistă este creată de John şi Charles Wesley, în Anglia; (mişcarea nu se constituie ca o denominaţiune separată din Anglia decât după moartea lui John Wesley din 1795).
 • 1773 Denominaţiunea unitariană datează din vremea secesiunii lui Teofil Lindsey faţă de Biserica Anglicană.
 • 1789 Biserica Episcopală se separă formal de Biserica Angliei, astfel încât clerul să nu fie nevoit să accepte supremaţia monarhiei britanice; de asemenea, o versiune revizuită a Cărţii de rugăciuni Obişnuite a fost scrisă pentru noua biserică în 1789.
 • 1827 Frăţia de la Plymouth; preotul anglican John Nelson Darby devine un membru influent al mişcării cunoscute în zilele noastre sub numele de Frăţia de la Plymouth şi avocat al Dispensational Premillenialism, o mişcare protestantă inovativă care a dat naştere la evanghelism.
 • 1830 Este înfiinţată religia mormonă (sfinţii ultimei zile) de către Iosif Smith, în Palmyra, New York; este publicată Cartea lui Mormon.
 • 1844 Adventiştii Zilei a Şaptea se desprinde din mişcarea Millerite? a anilor 1840, care a fost parte a valului de revitalizare din Statele Unite cunoscută ca A Doua Mare Deşteptare şi este înfiinţată oficial în 1863.
 • 1865 Armata Salvării este creată de William Booth în Londra.
 • 1879 Religia scientiştilor creştini este înfiinţată de Mary Baker Eddy.
 • 1879 Este fondată mişcarea Martorii Lui Iehova de către Charles Taze Russell.
 • 1906 Mişcarea penticostală se răspândeşte după Revitalizarea din Strada Azusa (1906-09); cunoscută şi sub numele de "Mişcarea Carismatică" începând cu 1960 până în zilele noastre.
 • 1925 Biserica Unită a Canadei, a doua mare denominaţiune creştină din Canada, după Biserica Romano-Catolică, este înfiinţată prin unirea a patru denominaţiuni protestante.
 • 1957 Biserica Unită a lui Hristos (UCC) este o denominaţiune creştină protestantă principală, prezentă în majoritate în Statele Unite, considerată, în general, ca făcând parte din tradiţia reformată şi înfiinţată în 1957 prin unirea Bisericii Reformate şi Evanghelice cu Bisericile Creştine Congregaţionale.

A se vedea și