Nichita Mărturisitorul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cuviosul părintele nostru Nichita Mărturisitorul a trăit în secolul al IX-lea, fiind un mare apărător al cultului icoanelor. A fost egumen al mănăstirii din Midichia (în Bitinia, Asia Mică); a fost întemniţat şi a suferit pentru că s-a împotrivit iconoclasmului. Biserica îl prăznuieşte pe 3 aprilie.

Cuprins

Viaţa

Sf. Nichita s-a născut în Cezareea Bitiniei (nord-vestul Asiei Mici) într-o familie evlavioasă. Mama sa a murit la scurtă vreme după naşterea lui, iar tatăl său, pe nume Filaret, a îmbrăţişat viaţa monahală. Copilul a crescut sub îndrumarea bunicii sale, crescând în smerenie şi râvnă. A intrat în mănăstirea Midichia, al cărei egumen era pe atunci Sfântul Nichifor Mărturisitorul. Nichita s-a făcut tuturor pildă de virtute şi râvnă în viaţa monahală, astfel că faima lui i-a atras pe mulţi dintre cei care căutau mântuirea sufletelor. Sfântul a fost ales egumen al mănăstirii după trecerea Sfântului Nichifor la cele veşnice.

În vremea când Sf. Nichita a ajuns egumen, influenţa ereziei iconoclaste creştea şi practicile ei distructive se înmulţeau. Tot pe-atunci Sf. Nichita a primit şi darul facerii de minuni. Când împăratul Leon Armeanul (813-820) a încercat să-i convertească pe cârmuitorii mănăstirii la erezia iconoclastă, Sf. Nichita i s-a împotrivit cu putere, astfel că împăratul a poruncit să fie aruncat în închisoare. Iconoclaştii l-au înşelat, făcându-l să se împărtăşească împreună cu ei, însă aflând ce se petrecuse, Sfântul s-a pocăit şi s-a ridicat cu şi mai mare putere împotriva ereticilor iconoclaşti. A fost închis vreme de alţi şase ani ca apărător al cinstirii icoanelor. Sf. Nichita a adormit întru Domnul în anul 824. A fost îngropat în mănăstirea lui, iar moaştele sale s-au făcut izvor de tămăduire pentru mulţi.

Imnografie

Tropar (glasul al 8-lea):

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Nichita înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac (glasul al 2-lea):

Dobândind viaţa şi cugetul cel ceresc, străluceşti luminat ca soarele cu lumina faptelor, luminând pe cei ce sunt întru întunericul vieţii şi către Dumnezeu aducând pe toţi, Părinte Nichita. Roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

Sursa

Legături externe

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi