Minei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Mineiul (în greaca veche: Μηναῖον, ου, τὸ - μηνᾶιος, α, ον, "lunar") este o carte de cult (liturgică, sau bisericească) din ritul bizantin ce conţine slujbele sfinţilor şi sărbătorilor cu dată fixă pentru fiecare zi din lună de peste anul bisericesc. Sunt deci douăsprezece mineie, pentru cele douăsprezece luni ale anului.

În tradiţia liturgică slavonă

Tradiţia rusă cunoaşte trei versiuni de mineie:

  1. Минея месячная (Mineiul pe luni)– Versiune integrală a mineielor, care cuprinde slujbele specifice ciclului fix anual în integralitatea sa, adică slujbele specifice ale fiecărui sfânt în parte, precum şi ale fiecărei sărbători cu dată fixă.
  2. Минея общая (Mineiul de obşte)– Versiune care este o culegere a imnelor şi rugăciunilor ce se adresează tuturor sfinţilor din acelaşi grup (apostol, episcop, mucenic, călugăr etc.), după cum şi imnele şi rugăciunile comune sărbătorilor dintr-o aceeaşi grupă (sărbătorile lui Hristos, ale Crucii, ale Maicii Domnului, ale îngerilor, ale Înainte Mergătorului). Această versiune poate fi deci utilizată şi pentru sfinţii care nu au (sau nu mai au) astăzi o slujbă a lor, sau a căror slujbă este incompletă. În parohiile mai sărace această versiune putea lua locul celor 12 mineie.
  3. Минея праздничная (Mineiul praznicelor) – Versiune a mineielor conţinând slujbele marilor sărbători şi ale sfinţilor celor mai importanţi.

În tradiţia liturgică românească

Biserica Ortodoxă din Ţările Române a folosit pentru traducerea mineielor variantele greceşti (Constantinopol şi Veneţia), din mai multe motive:

  • vechimea tradiţiei manuscriselor greceşti;
  • legăturile Ţărilor Române cu Muntele Athos;
  • influenţa liturghiei greceşti în epoca fanariotă;
  • dependenţa de veacuri a Bisericii române faţă de Patriarhia de Constantinopol.

Acest lucru a condus la situaţia de azi a mineielor româneşti, anume că nu conţin practic nici un sfânt din tradiţia rusă.

Bibliografie

  • Léon Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'Église grecque, Paris, 1895, p.99, art. Μηναῖον
  • Martine Roty, Dictionnaire russe-français des termes en usage dans l'Église Russe, 3e édition revue et augmentée, Institut d'études slaves, Paris, 1992, p.69, art. « МИНЕИ »
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi