Modificări

Salt la: navigare, căutare

Epicleza

100 de octeți adăugați, 23 martie 2008 19:06
fără descrierea modificării
==Sfânta Liturghie==
The Orthodox Church believes, that the Holy Spirit is always Biserica Ortodoxă consideră ca Duhul Sfânt este mereu şi pretutindeni prezent (rugăciunile dimineţii: ''"everywhere present and fills all things."Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti'' The invocation of the Holy Spirit at the [[Divine Liturgy]] is the solemn affirmation that everything in life which is positive and good is accomplished by the Spirit of God), iar invocarea Sfântului Duh în timpul Sfintei Liturghii este o solemnă afirmare a faptului că toate faptele bune sunt realizate de către Duhul lui Dumnezeu.
During the În timpul '''Epiclesis'epiclezei'', the people join their hearts to the words and actions of the priest as he petitions God to make these gifts holy. The bread and wine offered in remembrance of Christcredinciosul îşi alipeşte duhul, inima de cuvintele şi faptele preotului în timp ce aceasta se roagă Domnului pentru sfinţirea darurilor, pâine şi vin, aduse întru pomenirea lui Hristos, are the gifts to be changed into the daruri ce se vor preschimba întru [[EucharistSfânta Împărtăşanie|Body and Blood of ChristTrupul şi Sângele lui Hristos]].
==Rugăciunea==
==Duhul Sfânt==
Întreaga lucrare dumnezeiască, creatoare şi mântuitoare a lumii, se înfăptuieşte prin puterea Duhului Sfânt. El este Cel Care S-a pogorât asupra lui Iisus, transformându-l în Hristos. El este Cel prin care Hristos S-a întrupat din [[Sfânta Fecioară Maria]]. El este Cel Care L-a condus pe Hristos către Cruce şi Cel Care L-a ridicat din moarte ca pe un învingătoral ei.
==Dispute==
440 de modificări

Meniu de navigare