Modificări

Salt la: navigare, căutare

Nicolae al Japoniei

2.125 de octeți adăugați, 21 decembrie 2007 06:13
fără descrierea modificării
Nicolae a învăţat limba şi cultura japoneză cu mare râvnă. În special după întâlnirea cu Arhiepiscopul Innocent (Veniaminov) în septembrie 1861 în Hakodate, motivaţia sa pare că s-a întărit. În Japonia, tânărul Nicolae a încercat să-şi păstreze abilităţile pentru limbi vestice şi citea cărţi în limbi străine. Innocent l-a găsit citind cărţi vestice în cele din urmă şi l-a certat. După spusele lui Innocent, toate eforturile lui Nicolae trebuiau să se îndrepte spre învăţarea limbii, culturii şi istoriei japoneze astfel încât el să fie capabil să facă o traducere corectă a Scripturii în japoneză. Nicolae a fost puternic impresionat de cuvintele arhiepiscopului Innocent şi le-a urmat supus.
[[HieromonkIeromonah]] Nicholas attended popular gatherings to listen to visitant storytellers and Buddhist preachersul Nicolae frecventa adunări populare cu scopul de a-i asculta pe povestitorii ambulanţi şi pe predicatorii budişti. By În 1868, Fr Nicholas had already mastered spoken JapanesePărintele Nicolae era deja un maestru al vorbirii în limba japoneză. His knowledge of the history of Japan was deeper than that of many JapaneseCunoştinţele lui despre istoria Japoniei erau mai profunde decât cele ale multor japonezi. In the meantimeÎn acelaşi timp, he also learned Englishel a învăţat, which was becoming an international languagede asemenea, şi limba engleză care era pe cale să devină o limbă de circulaţie mondială. By that time the congregation of Fr Nicholas numbered about 20 men and womenPe vremea aceea, congregaţia parintelui Nicolae număra douăzeci de bărbaţi şi femei.
In late Spre sfârşitul anului 1869, hieromonk Nicholas came to ieromonahul Nicolae a mers la St. Petersburg to report on the results of his work to the Synodpentru ca să raporteze Sinodului rezultatele muncii sale. A decision was made S-a luat decizia de "to set up înfiinţare a special Russian Ecclesiastical Mission to preach God's Word among unei Misiuni Ecleziastice Ruse speciale care să predice cuvântul lui Dumnezeu printre [[paganismpăgânism|paganspăgâni]]." Fr Nicholas was promoted to the rank of Părintele Nicolae a fost ridicat la rangul de [[archimandritearhimandrit]] and appointed head of the Missionşi numit şef al acestei misiuni.
Upon his return to JapanDupă reîntoarcerea în Japonia, the prospective viitorul [[bishopepiscop]] turned over his Hakodate's congregation to hieromonk şi-a lăsat congregaţia pe seama ieromonahului [[Anatoly Anatoli Tikhai|AnatoleAnatoli]], his new associate, and relocated the missionary centre to noul său ajutor şi a mutat centrul misionar la Tokyo.
In În 1871, the persecution of Christians began in Japanau început în Japonia persecuţiile împotriva creştinilor, which affected many peoplecare i-au afectat pe mulţi, including inclusiv pe [[Paul Sawabe]], the first Orthodox Japaneseprimul japonez ortodox, who would later become a famous missionary priestcare mai târziu va deveni un preot misionar vestit.
== Building of the mission Întemeierea şi dezvoltarea misiunii==It was not until Înainte de 1873 that the persecution lessened persecuţiile s-au diminuat puţin şi a little and a free propagation of Christianity became possibledevenit posibilă propovăduirea creştinismului. In the same year Archimandrite Nicholas started to build a church and În acelaşi an, arhimandritul Nicolae a school for fifty people in început să zidească o biserică şi o şcoală pentru cincizeci de persoane în Tokyo, followed by a theological schoolurmată de o şcoală teologică, which was transformed into care a fost transformată în [[Seminarul Ortodox din Tokyo Orthodox Seminary (Tokyo, JapanJaponia)|seminaryseminar]] in în 1878.
In În 1874, His Eminence Pre Sfinţitul Paul, Bishop of Episcop de Kamchatka, arrived in a sosit în Tokyo to ordain local candidates recommended by Archimandrite Nicholaspentru a hirotonii candidaţii locali propuşi de Arhimandritul Nicolae. By that timeÎn acea vreme, there were four schools in existau patru şcoli în Tokyo: a catechist schoolo şcoală de catehism, a seminaryun seminar, a girls' school, and a clerical schoolo şcoală de fete şi o şcoală de preoţi; and two schools in şi două şcoli în Hakodate, one for boys and one for girlsuna pentru băieţi şi una pentru fete.
In late Spre sfârşitul anului 1877, the Mission began to publish Misiunea a magazineînceput să publice un magazin, ''The Church Herald'', on a regular basis"Mesagerul Bisericii" cu o apariţie periodică. By În 1878, there were erau 4115 Christians in JapanCreştini în Japonia. In În cultul public worship and education of local communities, the vernacular was usedşi educaţia comunităţii locale se folosea limba locală. The publication of books on spirituality and Tot în limba locală a fost iniţiată publicarea de cărţi despre spiritualitate şi [[ethicsetică]] was initiated as well.
[[Image:nj1.jpg|thumb|right|Bishop Nicholas]]
În 1880, Sfântul Sinod a decis să crească personalul misiunii şi să-l ridice pe păstorul ei, Arhimandritul Nicolae la rangul de episcop. În [[30 Martie]] 1880, Arhimandritul Nicolae a fost hirotonit episcopde Tokyo în [[catedrală|Catedrala]] Sfintei Treimi de la [[Lavra]] [[Alexander Nevsky]]. Episcopul scria mai târziu: "În timpul [[sfântă taină|sfintei taine]] a [[hirotonire|hirotonirii]], sentimentele îl copleşesc pe om împotriva voinţei lui, ochii i se umezesc, sufletul este stingherit. Fiinţa sa interioară se transformă pe măsură ce [[ierarh]]ii îşi pun mâna dreaptă peste capul lui. Se ridică o persoană total diferită de cea care a îngenunchiat în faţa sfântului [[altar]]".
 
De atunci, Episcopul Nicolae şi-a continuat munca apostolică cu şi mai mult zel. El a terminat în 1891 construirea [[Catedrala Sfintei Învieri(Tokyo, Japonia)|Catedralei Sfintei Învieri]], apoi a început traducerea cărţilor liturgice şi a compus un "Dicţionar Teologic Ortodox" în japoneză. El acorda o mare atenţie numeroaselor comunităţi ortodoxe.
 
Războiul Ruso-Japonez din 1905, totuşi, s-a dovedit a fi o perioadă de mari încercări pentru Sfântul Nicolae şi turma sa. El a rezistat acestor încerări cu multă onoare, marea surpriză a japonezilor. El a găsit o cale pentru ajutorarea prizonierilor de război ruşi care se găseau într-o situaţie dificilă. Ca recunoaştere pentru meritele sale fără precedent, el a fost ridicat la rangul de arhiepiscop.
 
În 1911, după cincizeci de ani de activitate misionară a Sfântului Nicolae, [[Biserica Ortodoxă a Japoniei]] număra 266 de comunităţi, formate din 33017 ortodocşi [[laic]]i, un arhiepiscop, 35 de preoţi, şase diaconi, 14 profesori de muzică şi 116 catehişti.
 
[[Image:nj2.jpg|left|Sfântul Nicolae]]
In 1880, the Holy Synod decided to increase the staff of the Mission and to elevate the head of it, Archimandrite Nicholas, to the rank of bishop. On [[March 30]], 1880, Archimandrite Nicholas was consecrated bishop of Tokyo in the Trinity [[Cathedral]] of [[Alexander Nevsky]] [[Lavra]]. The bishop wrote later: "During the [[sacrament]] of [[Consecration of the Eucharist|consecration]], feelings seem to overwhelm the man against his will, his eyes get wet, his soul embarrassed. His inner being is transformed as soon as [[hierarch]]s place their right hands upon him. He stands up a totally different person than he was before kneeling down in front of the [[altar]]."
4.112 modificări

Meniu de navigare