Modificări

Salt la: navigare, căutare

Nicolae al Japoniei

742 de octeți adăugați, 20 decembrie 2007 06:18
fără descrierea modificării
{{orthodoxyinjapan}}
Our father among the Părintele nostru dintre [[saintssfânt|sfinţi]] '''Nicholas of JapanNicolae al Japoniei''', [[Equal-to-the-ApostlesÎntocmai cu Apostolii|Equal to the ApostlesÎntocmai cu Apostolii]] ([[August 1august]], 1836 – [[February 3februarie]], 1912), brought Orthodoxy to Japana răspândit ortodoxia în Japonia. He was sent to Japan as El a fost trimis ca [[missionarymisionar]] by the în Japonia de către [[Church of RussiaBiserica Ortodoxă Rusă]]. He worked tirelessly among the Japanese people and established there the El a predicat fără odihnă printre japonezi şi a înfiinţat acolo [[Church of JapanBiserica Ortodoxă a Japoniei]]. His [[feast dayprăznuire|Prăznuirea]] is sa se ţine în [[February 3februarie]].
== Early life Începuturi==[[Image:nj3.jpg|thumb|left|St. NicholasSfântul Nicolae, [[Equal-to-the-ApostlesÎntocmai cu Apostolii|equal to the Apostlesîntocmai cu apostolii]] and şi [[enlightenerluminător]] of Japanul Japoniei]]Nicholas was born Ivan Kasatkin in Nicolae s-a născut în oraşul Berezovsky village, districtul Volsk district, in the province of din provincia Smolenskşi a fost botezat Ivan Kasatkin. There his fatherAcolo, Dmitri, served as a tatăl său slujea ca [[deacondiacon]]. When the child was five, his mother diedLa vârsta de cinci ani mama sa a murit. The deacon's family was big and very poorFamilia diaconului era numeroasă şi foarte săracă. Despite that young În ciuda acestei situaţii, tânărul Ivan was sent to the Belsk a fost trimis la Şcoala [[Theologyteologie|TheologicalTeologică]] School and later to the Smolensk Theological din Belsk iar mai târziu la [[SeminarySeminar]]ul Teologic din Smolensk.
In În 1857, Ivan, one of the best studentsunul dintre cei mai buni studenţi, was sent to study in the a fost trimis să studieze la Academia Teologică din St. Petersburg Theological Academy, where he demonstrated remarkable talentsunde a demonstrat un talent remarcabil. When Când Ivan was about to finish his studiesse apropia de terminarea studiilor, his future mission—to preach the misiunea sa viitoare – să predice [[Orthodox faithcredinţa ortodoxă]] in Japan—was revealed by Divine Providence. The Russian consul in Japan sent în Japonia – i-a request to the [[Holy Synod]] (later forwarded to the Academy), asking for a pastor "who would be useful both as a spiritual director and a scholar and whose private life would give a good idea of our clergy not only to Japanese, but also to foreigners." He filed a petition to [[Bishop]] Nectarius, the [[rector]], asking to profess him and to appoint him to the Russian Consulate in Japanfost revelată de către Providenţa Divină.
On Consulul rus în Japonia a trimis o solicitare către [[June 24]], 1860, Bishop Nectarius professed Ivan Kasatkin with the name of Nicholas in the academic church of the Twelve [[ApostlesSfântul Sinod]](ulterior transmisă Academiei) cerând un preot "care să fie util atât ca ghid spiritual cât şi ca profesor şi a cărui viaţă particulară să dea un bun exemplu despre clerul nostru nu numai japonezilor ci şi străinilor. On " El a scris o petiţie [[June 29Episcop]]ului Nectarius, the day of Apostles [[Apostle Peter|Peter]] and [[Apostle Paul|Paulrector]]ul, [[monk]] Nicholas was [[ordination|ordained]] [[hierodeacon]], and on [[June 30]], when the [[Synaxis]] of the Twelve Apostles was celebrated, he became [[hieromonk]]cerându-i să-l declare absolvent şi să-l repartizeze la Consulatul Rus din Japonia.
Remarkable were the bishop's words of blessing of the young monk's new mission: "You are supposed to live your În [[asceticism24 iunie]] 1860, Episcopul Nectarius l-a tuns în monahism pe Ivan Kasatkin cu numele de Nicolae în biserica academică a celor [[Cei Doisprezece Apostoli|ascetic lifeDoisprezece Apostoli]] outside the . În [[monastery29 iunie]]. You will have to leave your homeland and to serve God in , sărbătoarea Sfinţilor Apostoli [[Apostolul Petru|Petru]] şi [[Apostolul Pavel|Pavel]], [[călugăr]]ul Nicolae a country that is distant and unfaithful. Along with the cross of an ascetic you must take your staff of fost [[hirotonire|hirotonit]] [[ierodiacon]], iar în [[30 iunie]], când au fost sărbătorită [[sinaxa]] celor Doisprezece Apostoli, el a pilgrim, along with devenit [[monasticism|monasticieromonah]] exploits you must embark on an apostolic mission!".
== Early years in Japan ==In June 1860, hieromonk Nicholas set off for his duty station in the town of Hakodate, taking along the Sunt remarcabile cuvintele rostite de episcop la binecuvântarea noii misiuni a tânărului monah: "Va trebui să-ţi trăieşti [[iconascetism|viaţa monahală]] of Smolensk în afara [[Theotokosmănăstire|Mother of Godmănăstirii]]. On his way to Japan, he met the renowned bishop of the [[Church of Russia|Russian Church]]Va trebui să-ţi părăseşti patria şi să-L slujeşti pe Dumnezeu într-o ţară neprietenoasă şi necredincioasă. Odată cu crucea ascetismului trebuie să-ţi iei şi traista de călugăr, St alături de valorile [[Innocent of Alaskamonastic|Innocent]] (Veniaminov), [[Archbishopmonastice]] of Kamchatka, the Kurile and Aleutian Islands (later Metropolitan of Moscow), called the Apostle of America and Siberia. In Nikolaevsk-on-Amur, he learned from the elder missionary's experience all that was necessary to continue his apostolic deeds "even to the end of the earthva trebui să te înhami şi la o misiune apostolică."
On July 2==Primii ani în Japonia==În iunie 1860, 1861 Nicholas arrived ieromonahul Nicolae şi-a stabilit ca viitor sediu oraşul Hakodate, luând cu el în lunga călătorie [[icoană|icoana]] [[Theotokos|Maicii Domnului]] din Smolensk. At firstÎn drumul său spre Japonia, to preach the el s-a întâlnit cu renumitul episcop al [[GospelBiserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Rusiei]] in Japan seemed next to impossible. According to Fr Nicholas' words, "the Japanese of that time regarded foreigners as beastsSfântul [[Innocent de Alaska|Innocent]] (Veniaminov), [[Arhiepiscop]] de Kamchatka, and considered Christianity to be a vicious churchKurile Insulele Aleutiane (mai târziu Mitropolit de Moscova), to which only notorious evildoers and magicians could belongsupranumit apostol al Americii şi Siberiei.În Nikolaevsk-on-Amur, el a învăţat din experienţele călugărilor misionari tot ceea ce era necesar pentru buna desfăşurare a activităţii sale apostolice "chiar până la capătul pământului" It took him eight years to familiarize himself with the country, its people and language, and the customs and traditions of those to whom he had to preach.
Nicholas learned Japanese culture and language eagerlyÎn [[2 iulie]] 1861 Nicolae a ajuns la Hakodate. La prima vedere părea aproape imposibil să predice [[Evanghelie|Evanghelia]] în Japonia. după spusele Părintelui Nicolae, "japonezii acelor vremuri îi considerau pe străini nişte bestii şi considerau creştinismul ca fiind o biserică viciată, de care puteau aparţine doar vrăjitorii şi criminalii dovediţi". Especially after he met ArchbpI-au trebuit lui însuţi opt ani pentru ca să se familiarizeze cu ţara, cu oamenii şi cu limba, şi cu obiceiurile şi cu tradiţiile celor cărora trebuia să le predice.  Nicolae a învăţat limba şi cultura japoneză cu mare râvnă. În special după întâlnirea cu Arhiepiscopul Innocent (Veniaminov) in September în septembrie 1861 in în Hakodate, his motivation seemed to be acceleratedmotivaţia sa pare că s-a întărit. In JapanÎn Japonia, the young Nicholas tried to keep his competence for Western languages and read foreign bookstânărul Nicolae a încercat să-şi păstreze abilităţile pentru limbi vestice şi citea cărţi în limbi străine. Innocent found him read Western book eventually, and scorned himl-a găsit citind cărţi vestice în cele din urmă şi l-a certat. According to După spusele lui Innocent, the all efforts of Nicholas should have been toward learning Japanese languagetoate eforturile lui Nicolae trebuiau să se îndrepte spre învăţarea limbii, culture and history so that he would be able to make culturii şi istoriei japoneze astfel încât el să fie capabil să facă o traducere corectă a correct translation of the Scripture. Nicholas was impressed greatly with the words of ArchbpScripturii în japoneză. Nicolae a fost puternic impresionat de cuvintele arhiepiscopului Innocent and meekly pursuadedşi le-a urmat supus.
[[Hieromonk]] Nicholas attended popular gatherings to listen to visitant storytellers and Buddhist preachers. By 1868, Fr Nicholas had already mastered spoken Japanese. His knowledge of the history of Japan was deeper than that of many Japanese. In the meantime, he also learned English, which was becoming an international language. By that time the congregation of Fr Nicholas numbered about 20 men and women.
{{succession|
before=—|
title=[[Church of JapanBiserica Ortodoxă Japoneză|Archbishop of Arhiepiscopia de Tokyo]]|
years=1880-1912|
after=[[Sergius (Tikhomirov) of de Japan|Sergius (Tikhomirov)]]}}
{{end box}}
==External linksLegături externe==*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=100419 St. NicholasSfântul Nicolae, Equal of the Apostles and Archbishop of JapanÎntocmai cu Apostolii şi Arhiepiscop al Japoniei] ([[OCA]])*[http://www.roca.org/OA/113-114/113e.htm "Enlightener of JapanIluminarea Japoniei, Blessed Nicholas Binecuvântatul Nicolae Kasatkin"] by de [[PresbyteraPreoteasa]] Doreen Bartholomew. ''Orthodox America'', Issue 113-114, Vol XII, No. 5-6, Jan-Feb, 1992. *[http://www.roca.org/OA/17/17e.htm "Enlightener of Japan Blessed Nicholas KassatkinIluminarea Japoniei, Binecuvântatul Nicolae Kasatkin "] by de [[Matushka]] Naomi Takahashi. ''Orthodox America'', Issue 17, Vol II, No.7, February, 1982.*[http://www.orthodox.clara.net/mission_lecture.htm "Orthodox Christian MissionMisiunea Creştină Ortodoxă"] a talk by Fr. o cuvântare de Părintele Gregory Hallam *[http://www.orthodox-jp.com/maria/English-index.htm Orthodox Church Singing in JapanBiserica Ortodoxă Cântă în Japonia], by de Matushka Maria J. Matsushima and choir leaderşi dirijorul corului.*[http://www.comeandseeicons.com/n/phm16.htm Icon of St. Nicholas of JapanIcoana Sfântului Nicolae al Japoniei]
[[CategoryCategorie:BishopsEpiscopi]][[CategoryCategorie:Featured ArticlesArticole diverse]][[CategoryCategorie:MissionariesMisionari]][[CategoryCategorie:Russian SaintsSfinţi Ruşi]][[CategoryCategorie:SaintsSfinţi]]
4.112 modificări

Meniu de navigare