Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

115 octeți adăugați, 19 noiembrie 2007 23:50
Before Pentecost
Până la urmă, marginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, dar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relației oricărei ființe umane cu Biserica (fie că e vorba de un creștin, fie că nu) ne este necunoscută. De-a lungul [[Istoria Bisericii|Istoriei Bisericii]], diferite grupări s-au separat de Biserică, o realitate tragică, care însă nu face ca Biserica să se separe în mai multe Biserici, ci mai degrabă îi separă pe unii credincioși de Biserică. Soarta finală a acestor creștini din comunitățile separate de Biserică se află la mila și [[Har]]ul lui Dumnezeu, după cum la mila lui Dumnezeu se află și cei care au fost membri ai Bisericii în viața aceasta.
==Before PentecostÎnainte de Cincizecime== It is sometimes inaccurate to think that the Church started on [[Pentecost]]. The teaching of the holy [[Fathers]] is that the Church existed before all other things. * Saint [[Epiphanius of Cyprus]] writes, "The Catholic Church, which exists from the ages, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christ". * Saint [[John of Damascus|John Damascene]] observes, "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy Fathers, [[Patriarch]]s, [[Prophet]]s, [[Apostles]], [[Evangelist]]s, and [[Martyrs]] who have been from the very beginning, to whom were added all the nations who believed with one accord". * According to Saint [[Gregory the Theologian]], "The Prophets established the Church, the Apostles conjoined it, and the Evangelists set it in order". * The Church existed from the creation of the Angels, for the Angels came into existence before the creation of the world, and they have always been members of the Church. Saint [[Clement of Rome|Clement ]], Bishop of Rome, says in his second [[epistle]] to the Corinthians, the Church "was created before the sun and moon"; and a little further on, "The Church exists not now for the first time, but has been from the beginning".
Pentecost was the În anumite cazuri este inexact să gândim că Biserica a început la [[ordinationPogorârea Sfântului Duh|Cincizecime]] of the Apostles. Sfinții Părinți ne învață că Biserica a existat dinaintea tuturor celorlalte lucruri:*Sfântul [[Epifanie de Salamina|Epifanie al Ciprului]] scrie că "Biserica sobornicească (catholică), care există de la începutul veacurilor, se descoperă cel mai limpede în venirea în trup a lui Hristos".*Sfântul [[Ioan Damaschinul]] observă că "Astfel, Biserica sobornicească (catholică) a lui Dumnezeu este adunarea Sfinților Părinți, [[Patriarh]]i, the commencement of the apostolic preaching to the nations[[Prooroc]]i, and the inauguration of the priesthood of the new [[Apostoli]], [[Evanghelist|Evangheliști]] și [[Mucenic]]i care au fost dintru început, la care se adaugă toate neamurile care au crezut, într-un glas".*Sfântul [[Grigorie Teologul]] spunea că "Proorocii au întemeiat Biserica, Apostolii i s-au alăturat, iar Evangheliștii au pus-o în bună rânduială". *Biserica a existat cel puțin de la crearea îngerilor, ori îngerii au fost creați înaintea lumii materiale, iar ei au fost dintotdeauna membri ai Bisericii. Sfântul [[Clement al Romei|Clement]], episcop al Romei spune, în a doua sa [[epistolă]] către Corinteni, că Biserica "a fost creată înaintea soarelui și a lunii", iar ceva mai încolozice că "Biserica nu a început să ființeze acum, ci ea a existat dintru început.  Cincizecimea a fost învestirea Apostolilor pentru a-și începe propovăduirea către neamuri și începutul preoției Noului Israel. The feast of holy PentecostAstfel, therefore, determined the beginning of the priesthood of gracesărbătoarea Cincizecimii a fost momentul pogorârii Sfântului Duh și începutul preoției după [[Har]], not the beginning of the Churchiar nu începutul Bisericii.
==See also==
6.109 modificări

Meniu de navigare