Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

383 de octeți adăugați, 19 noiembrie 2007 23:35
Membrii Bisericii
==Membrii Bisericii==
Biserica este alcătuită din [[profet|profeții]] și [[sfânt|sfinții]] [[Vechiul Testament|Vechiului]] și [[Noul Testament|Noului Testament]], din [[îngeri]] și din comunitatea istorică a credincioșilor vii, adormiți și din generațiile viitoare, și în ea se află unul și același Har al lui Dumnezeu. Este o comunitate atât vizibilă cât și invizibilă, divină și umană. Ea este vizibilă, întrucât cuprinde comunități concrete de oameni care se închină lui Dumnezeu; este invizibilă întrucât îi cuprinde și pe sfinți și pe îngeri. Este umană, întrucât membrii ei pământeni sunt păcătoși; este divină, pentru că este Trupul lui Hristos. Cam ca în cazul [[Întruparea|Întrupării]].
The Church consists of the [[prophet]]s and [[saint]]s of both the Old and New Covenants, the [[angels]] and the concreteDar nu există separare între vizibil și invizibil, historical community of believers in this earthly lifeîntre ''Biserica militantă'' și ''Biserica triumfătoare'' (ca să folosim terminologia occidentală), past and future generationsdeoarece ambele alcătuiesc, in one and the same grace of God . It is both visible and invisibleîmpreună, both divine and humano singură realitate continuă. It is visible, for it is composed of concrete congregationsBiserica vizibilă, worshipping here on earth; it is invisiblecea de pe pământ, for it also includes the saints and the angels. It is humantrăiește în deplină comuniune și unitate cu întregul trup al Bisericii, for its earthly members are sinners; it is divine, for it is the Body of Christ. Not unlike the al cărei Cap este [[incarnationIisus Hristos|Hristos]]. Astfel, deși Ortodoxia folosește termenii de "Biserică vizibilă și invizibilă", insistă foarte mult asupra faptului că nu sunt două Biserici, ci una singură (iar termenii sunt folosiți doar în raport cu înțelegerea umană).
There is no separation between the visible and the invisiblePână la urmă, between (to use western terminology) the ''Church militant'' and the ''Church triumphant'', for the two make up a single and continuous reality. The Church visible, or upon earth, lives in, complete communion and unity with the whole body of the Church, of which Christ is the Head. Orthodoxy, therefore, while using the phrase 'the Church visible and invisible,' strongly insists that there are not two Churchesmarginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, but one. dar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relației oricărei ființe umane cu Biserica (The term is only in relation to man.) The boundaries of the Church are ultimately known only to God himselffie că e vorba de un creștin, but outside the historical context of the Church—that is, the Orthodox Church—the nature of the connection of any human being to the Church (whether a believer in Christ or notfie că nu) is unknown to usne este necunoscută. Throughout De-a lungul [[Church HistoryIstoria Bisericii|Istoriei Bisericii]], various groups have broken from the Churchdiferite grupări s-au separat de Biserică, o realitate tragică, care însă nu face ca Biserica să se separe în mai multe Biserici, ci mai degrabă îi separă pe unii credincioși de Biserică. Soarta finală a tragic reality which does not divide the Church but rather divides believers from the Church. The final status of Christians in such communities is dependent on God's mercy and acestor creștini din comunitățile separate de Biserică se află la mila și [[graceHar]]ul lui Dumnezeu, as is the case with those with membership in the Church in this lifedupă cum la mila lui Dumnezeu se află și cei care au fost membri ai Bisericii în viața aceasta.
==Before Pentecost==
6.109 modificări

Meniu de navigare