Modificări

Salt la: navigare, căutare

Ierurgie

1 octet adăugat, 22 decembrie 2020 09:44
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
'''Ierurgiile''' sunt [[rugăciuni]] speciale care se fac de către [[Preot|preoți]] şi și [[episcop]]i cu scopul de a curaţicurăța, binecuvânta şi sfinţi și sfinți pe om, natura înconjurătoare, bisericile, obiectele de cult, casele, cele casnice, roadele câmpului şi și toate lucrurile de care omul are nevoie în viaţăviață, pentru lauda lui [[Sfânta Treime|Dumnezeu şi ]] și mântuirea sufletului.
Este nevoie să sfinţim sfințim permanent natura înconjurătoare, pentru că prin păcate zilnice omul îşi își întinează inima, simţurilesimțurile, casa, mintea şi și trupul. Prin păcat îşi tulbura își tulbură întreaga familie, soţiasoția, copiii, vecinii, lucrurile cu care se hrăneştehrănește, animalele care îl slujesc, deci totul.
De aceea, pentru a scoate [[păcat]]ul din om şi și duhul [[diavol]]ului, care caută să se facă stăpân peste cel robit de patimi şi și peste întreaga zidire, omul trebuie să alerge la Dumnezeu şi și la Biserică pentru a fi iertat de păcate şi și pentru a i se face rugăciuni speciale de sfinţire şi sfințire și iertare.
Roadele ierurgiilor sunt următoarele:
* omul devine din nou vas al Duhului Sfânt;
* patimile se liniștesc;
* vrăjmașii fug;
* bolile se vindecă;
* oamenii se întăresc în dreapta credință și primesc binecuvântare și har.
*omul devine din nou vas al Duhului Sfânt;*patimile se liniştesc;*vrăjmaşii fug;*bolile se vindecă;*oamenii se întăresc în dreapta credinţă şi primesc binecuvântare şi har. Ierurgiile se deosebesc de [[Sfintele Taine]] prin aceea că Tainele sunt întemeiate direct de Mântuitorul şi și sunt obligatorii pentru mântuirea omului, sfinţind sfințind momentele principale din viaţa viața lui, pe când ierurgiile sunt rânduite de Biserică şi sfinţesc și sfințesc nu numai pe oameni, ci şi și natura înconjurătoare, nefiind obligatorii pentru mântuire, fiecare din credincioşi credincioși cerându-le după credinţa şi credință și nevoie.
==Felurile ierurgiilor==
Ierurgiile sunt de două feluri:
# Ierurgii care sfințesc persoanele.
# Ierurgii care binecuvântează și sfințesc lucrurile și natura înconjurătoare de care are omul nevoie pe pământ
1. ===Ierurgii care sfinţesc sfințesc persoanele.===Ierurgiile care sfințesc persoanele se împart în trei categorii:
2. Ierurgii care binecuvintează şi sfinţesc lucrurile şi natura înconjurătoare de care are omul nevoie pe pământa===1. Ierurgii care sfințesc persoanele===Ierurgiile care sfinţesc persoanele se împart în trei categorii: a) Ierurgii sau rugăciuni în legătură cu naşterea nașterea omului: * rânduiala femeii după naşterenaștere;
* rugăciunea de punere a numelui pruncului;
* rugăciunile de îmbisericire a femeii şi și a pruncului la 40 de zile după naştere. b) Ierurgii care sfinţesc viaţa omului pe pământ:* rugăciuni pentru cei ce sunt sub blestem şi sub jurământ;* rugăciuni de împăcare a celor învrăjbiţi;* rugăciuni pentru tot felul de boli la copii, tineri şi bătrâni;* molitfele Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur;* rânduiala rasoforului şi a tunderii în monahism şi slujba marelui şi îngerescului chip (schivnicia)naștere.
c) b. Ierurgii care privesc sfârşitul sfințesc viața omului pe pământ:* rugăciuni pentru cei ce sunt sub blestem și sub jurământ;* rugăciuni de împăcare a celor învrăjbiți;* rugăciuni pentru tot felul de boli la copii, cum sunt:tineri și bătrâni;* moliftele Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur;* rânduiala rasoforului și a tunderii în monahism și slujba marelui și îngerescului chip (schivnicia).
c. Ierurgii care privesc sfârșitul omului pe pământ, cum sunt:* rânduiala pentru ieşirea ieșirea sufletului;
* slujba înmormântării;
* rugăciunile de dezlegare a celor adormiţiadormiți;* rânduiala citirii stâlpilor la cei morţimorți;* rânduiala pomenirii morţilormorților, la trei, la nouă şi și la patruzeci de zile;* rânduiala parastaselor sau panahidelor pentru cei răposaţirăposați.
===2. Ierurgiile care binecuvântează și sfințesc lucrurile și natura înconjurătoare===
Ierurgiile care binecuvântează şi și sfințesc lucrurile şi și natura înconjurătoare se împart şi și ele în trei categorii:
a) . Ierurgii sau slujbe de sfinţire sfințire a obiectelor de cult .;
b) . Ierurgii privind sfinţirea sfințirea apei (agheasma mică şi și agheasma mare de la BoboteazaBobotează) şi și a obiectelor legate de viaţa viața omului.;
c) . Ierurgii speciale. Amintim aici, în special pentru cei bolnavi, rânduiala litaniilor, procesiuni în care au loc scoaterea pe câmp şi și prin sate a sfintelor moaşte şi moaște și a icoanelor făcătoare de minuni, pe timp de război, de secetă, de boli, cutremure şi și alte primejdii mari care ameninţa viaţa amenință viața oamenilor.
[[Categorie:Liturgică]]
1.034 de modificări

Meniu de navigare