Modificări

Salt la: navigare, căutare

Teodosie (Petrescu) al Tomisului

314 octeți șterși, 18 decembrie 2020 14:23
m
Anularea modificărilor efectuate de către Oql (discuție) și revenire la ultima versiune de către Sîmbotin
Înaltpreasfințitul Înaltpreasfinţitul '''Teodosie (Petrescu)''' este [[arhiepiscop]] al Arhiepiscopiei de Tomis, cu sediul la ConstanțaConstanţa. Este în același acelaşi timp Decan al Facultății Facultăţii de Teologie Ortodoxă din ConstanțaConstanţa.
==Elemente biografice==
Macedon Petreascu s-a născut la [[12 decembrie]] 1955 în localitatea Gheorghiteni, județul judeţul Suceava, ca fiu al lui Procopie Petrescu și şi al Elisabetei Petrescu, într-o familie cu mulți mulţi copii.
===Studii===
*1992–1993: Bursă de Studii în Anglia la Universitatea din Birmingham
*1976–1980: Facultatea de Teologie din București
*1970–1975: Seminarul Teologic al [[Mănăstirea Neamț|Mănăstirii Neamț]]
*1962–1970: Școala Generală din loc. Dorna Arini
===Titluri științifice===*1992-1993 - Bursă de Studii în Anglia la Universitatea din Birmingham;*Doctor în 1976-1980 - Facultatea de Teologie, din iulie 1999Bucureşti;*1970-1975 - Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ;*Profesor Universitar, 1962-1970 - Şcoala Generală din aprilie 2002loc. Dorna Arini.
===Titluri și distincțiiştiinţifice===*Doctor în Teologie din iulie 1999,*Profesor Universitar din aprilie 2002.
*„Steaua României în Grad de Cavaler” – decembrie 2002*Membru corespondent al „Academiei Oamenilor de Știință” – noiembrie 2003===Titluri şi distincţii===
*decembrie 2002 – „Steaua României în Grad de Cavaler”*noiembrie 2003 – Membru corespondent al "Academiei Oamenilor de Ştiinţă” ===Seminarii internaționaleinternaţionale===*CernăuțiCernăuţi, Ucraina, iulie, 1944 - „Biserica Neamului, factor de păstrare a limbii și spiritualității şi spiritualităţii pentru românii din afara granițelor țării”graniţelor ţării;*Boian, Ucraina, iulie, 1994 – „Tradiții „Tradiţii comune românești româneşti în Bucovina de Nord și şi cea de Sud, expresie a unității unităţii de credință și credinţă şi de simțiri”simţiri;*New York, S.U.A., februarie, 1995 – „Biserica, sprijin moral și şi factor de redresare pentru cei aflați aflaţi în penitenciare”;*Atena, Grecia, februarie, 1996 – „Ortodoxia în contextul relațiilor relaţiilor româno-elene în sec. XV-XIX”;*Stocholm, Suedia, septembrie, 1996 – „Dialogul între confesiuni, împărtășirea învățăturilor împărtăşirea învăţăturilor lui Hristos spre o posibilă comuniune”;*Oslo, Norvegia, septembrie, 1996 – „Tradițiile românești „Tradiţiile româneşti – haină a spiritualității spiritualităţii ortodoxe naționale”naţionale”;*Roma, Italia, februarie, 1998 – „Înțelegerea „Înţelegerea între culte prin împreuna lucrare în opera samariteană”.*Sofia, Bulgaria, iunie, 1998 – „Biserica Ortodoxă, haină spirituală comună a celor două popoare și şi stâlp de rezistență rezistenţă în apărarea credinței și ființei credinţei şi fiinţei celor două națiuni”naţiuni”;*Roma, Italia, august, 2000 – „Ortodoxia în dialog cu catolicismul având ca punte de legătură rugăciunea”;*Torino, Italia, ianuarie, 2001 – „Rugăciunea comună între Biserici, modalitate de cunoaștere și cunoaştere şi apropiere”;*Santa-Fe, S.U.A., august, 2001 – „Persecuțiile și „Persecuţiile şi triumful credinței credinţei în timpul perioadei totalitare”;*Turcia, Istanbul, august, 2002 – „Sfinții - „Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii fiii ai săi”;*Bulgaria, Sofia, 11 mai, 2003 – în calitate de reprezentant al Patriarhiei Române a vorbit în cadrul unei conferințe conferinţe organizate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de Patriarhat bulgar, despre „Bisericile ortodoxe surori și şi Uniune Europeană”;*Grecia, Olimpia 13 august, 2003 – „Maica Domnului în spiritualitatea Răsăriteană”.;*Turcia, Istanbul, 22 octombrie, 2003 – „330 de ani de la nașterea naşterea Domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir”;*Spania, Barcelona, 23 ianuarie, 2004 – „Unitatea creștină și creştină şi unitatea Euharistică”;*Cipru, Larnaca, 28 ianuarie, 2004 – „Începuturile creștine creştine în Europa Răsăriteană”;
===Activitate profesională===
 *În noiembrie 1982, după ce a cântat în corul studențilorstudenţilor, a fost încadrat [[Cantor|cântăreț]] cântăreţ bisericesc la [[Capelă|paraclisul]] patriarhal Antim;*1 octombrie 1986, titularizat prin concurs pe postul de asistent universitar la Facultatea de Teologie din BucureștiBucureşti, secția secţia Practică;*În anul 1977 a fost [[Chinovie|închinoviat]] ca frate la schitul Crasna, din județul judeţul Prahova;*6 decembrie 1990, a fost [[Tundere|tuns]] în [[monahism]] la același acelaşi schit unde a primit numele de TEODOSIE;*La 24 februarie 1991, a fost [[Hirotonie|hirotonit]] [[Ieromonah]], având ca sarcină activitatea de asistență asistenţă religioasă și şi misiune caritabilă la spitale, azile și şi casele de copii din BucureștiBucureşti;*În ședința şedinţa din 22 martie 1994 a [[, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române|Sfântului Sinod]] a fost ridicat la treapta Arhieriei, cu acordarea prealabilă a rangului de [[arhimandrit]] și şi a aprobat alegerea în funcția funcţia de [[Episcop vicar|episcop -vicar]] al Arhiepiscopiei BucureștilorBucureştilor, cu titulatura de ''Snagoveanul''. Hirotonia în arhiereu s-a săvârșit săvârşit în ziua de 3 aprilie 1994, în biserica Sf. Spiridon Nou din BucureștiBucureşti, paraclis patriarhal;*La începutul anului 2001, călăuzit de a nu lăsa mult timp Eparhia Tomisului fără cârmuitorul ei canonic, Prea Fericitul Părinte Patriarh a convocat la BucureștiBucureşti, pentru ziua de 21 februarie, Colegiul Electoral Bisericesc, în vederea alegerii noului Arhiepiscop. În urma votului membrilor Consiliului Electoral Bisericesc a fost ales pentru scaunul Arhiepiscopal de la Tomis. Întronizarea a avut loc în [[Intrarea Domnului în Ierusalim|Duminica Floriilor]] ([[8 aprilie]] 2001) la Catedrala Arhiepiscopală din ConstanțaConstanţa.*Din [[17 septembrie]] 2002, a fost ales Decan al Facultății Facultăţii de Teologie Ortodoxă din ConstanțaConstanţa.
===Activitatea pastoral-misionară===
 *Până în 1994 a susținut susţinut peste 50 de predici la Catedrala Patriarhală;*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh [[Teoctist (Arăpașu) al României|Teoctist]] TEOCTIST a prezidat examenele de capacitate preoțeascăpreoţească, examenele de definitivare și şi promovare, la care a susținut susţinut prelegeri între anii 1994–20001994-2000;*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TeoctistTEOCTIST, în Arhiepiscopia Bucureștilor Bucureştilor în acești aceşti ani s-a implicat în înființarea și înfiinţarea şi organizarea unei școli şcoli de cântăreți bisericești cântăreţi bisericeşti la Seminarul Teologic București și Bucureşti şi a patru noi Seminarii Teologice, respectiv cele de la Mânăstirile CăldărușaniCăldăruşani, Cernica, Pasărea precum și şi cel de la Giurgiu.*A organizat concerte publice cu corurile celor cinci seminarii teologice și şi al școlii şcolii de cântăreți cântăreţi din eparhie, la Sala Palatului, Sala Radio, Sala Teatrului de Operetă , etc. unele fiind transmise în direct;*Ca episcop vicar Episcop Vicar a participat la peste 200 lecții lecţii deschise de religie la licee și școli şi şcoli generale, precum și şi la zeci de ore la Seminariile Teologice de la București și Bucureşti şi Giurgiu;*A participat la circa 50 de întruniri cu organizațiile organizaţiile de tineret, iar la multe dintre ele a ținut și ţinut şi cuvânt de învățăturăînvăţătură;*Îndrumă personal peste 30 de fundații și asociații creștinefundaţii şi asociaţii creştine, cu scopuri de binefacere;*A participat cu slujbe și şi cuvinte de învățătură învăţătură la peste 100 ceremonii de depunere a jurământului la M.A.N. și şi M.I., respectiv în unitățile unităţile de PolițiePoliţie, Jandarmerie și şi Pompieri;*A slujit la marile sărbători și şi a efectuat vizite pastorale repetate la penitenciarele din eparhie, precum și şi slujbe și şi vizite pastorale la spitale, azile, case de copii;*În ajunul praznicelor împărătești și împărăteşti şi al sărbătorilor sfinților sfinţilor precum și şi în zilele de sâmbătă a oficiat peste 500 de slujbe de priveghere în parohiile din eparhie, prilej și şi de catehizare a credincioșilorcredincioşilor;*Ca ierarh a sfințit sfinţit peste 530 de școlişcoli, licee și şi alte instituțiiinstituţii, iar aproximativ 100 de școli şcoli au primit protectori sfinți sfinţi ai Bisericii Ortodoxe;*A prezidat peste 80 de conferințe preoțești conferinţe preoţeşti misionare și şi peste 20 de conferințe conferinţe administrative protopopeștiprotopopeşti;*A acordat zeci de interviuri la televiziune sau radio, atât în cadrul emisiunilor religioase cât și şi în cele de știriştiri, de cultură sau sociale;*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a sfințit sfinţit peste 100 noi locuri de biserică, supraveghind și şi lucrările de construcție construcţie aferente. S-au realizat aproape toate, încununând munca enoriașilor enoriaşilor prin sfințirea sfinţirea noilor lăcașurilăcaşuri;*Au fost consolidate și şi restaurate peste 300 de lăcașuri lăcaşuri de cult în cadrul Eparhiei;*În numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a înființat înfiinţat aproximativ 135 capele în așezăminte aşezăminte militare, spitaliceștispitaliceşti, orfelinate, case de bătrâni și şi penitenciare;*Au fost reactivate 8 mânăstiri și şi schituri și au şi a fost înființate înfiinţate 5 așezăminte aşezăminte monahale noi;*A fost delegat în activități activităţi pastorale în străinătate (S.U.A. – 1995, Suedia și şi Norvegia – 1997, Paris – 1998, Italia – 2000 și şi de mai multe ori în Bulgaria). *A susținut susţinut de asemenea o serie de conferințe și conferinţe şi cuvântări pastorale, după cum urmează:** - cinci la Aula Universității Universităţii din BucureștiBucureşti,** - zece la Sala Dalles,** - o întâlnire cu tinerii la Catedrala din Sibiu,** - cinci conferințe conferinţe la Universitatea Dimitrie Cantemir din BucureștiBucureşti,** - peste o sută de conferințe și conferinţe şi cuvântări pastorale la numeroase licee.  *Ca Arhiepiscop al Tomisului, încă din primele zile ale arhipăstoriei a slujit la Penitenciarul din Poarta Albă, a întreprins vizite pastorale în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, inclusiv în localitățile localităţile din Deltă, apropiindu-se astfel de credincioșii credincioşii dobrogeni;*În cursul anului 2001, a onorat și şi în același acelaşi timp a fost onorat prin primirea a numeroase vizite din partea unor distinse personalități și reprezentanți personalităţi şi reprezentanţi ai unor prestigioase instituțiiinstituţii, a participat la conferințeconferinţe, simpozioane, a organizat pelerinaje;*A condus numeroase procesiuni: cu moaștele moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a Brâului Maicii Domnului, cu moaștele Sfinților moaştele Sfinţilor Epictet și şi Astion, ale Sfântului Apostol Andrei;*La Tomis funcționează funcţionează de acum doi ani Seminarul Teologic „Dionisie “Dionisie Exiguul” și Școala şi Şcoala de cântăreți bisericești cântăreţi bisericeşti „Gherontie Nicolau”.*Se ocupă în mod direct de studenții secțiilor studenţii secţiilor de teologie din cadrul Facultății Facultăţii de Teologie Ortodoxă din ConstanțaConstanţa, supraveghind procesul de învățământ și învăţământ şi îndrumând activitatea lor profesional-misionară.
===Activitatea administrativ bisericească===
Situația numerică a unităților bisericești a crescut după venirea înaltului ierarh la Constanța ajungând la 417 unități din care 9 protoierii, 297 parohii, 93 filiale, 16 mănăstiri, 2 schituri. Locașurile de cult în unitățile bugetare sunt în număr de 16: 5 în armată, 2 în penitenciar, 1 în Ministerul de Interne, 4 în spitale, 2 în unități de învățământ, 1 în azile.
Situaţia numerică a unităţilor bisericeşti a crescut după venirea înaltului ierarh la Constanţa ajungând la 417 unităţi din care 9 protoierii, 297 parohii, 93 filiale, 16 mănăstiri, 2 schituri. Locaşurile de cult în unităţile bugetare sunt în număr de 16: 5 în armată, 2 în penitenciar, 1 în Ministerul de Interne, 4 în spitale, 2 în unităţi de învăţământ, 1 în azile. În cadrul Eparhieinoastre, în momentul de față evidențiem existența faţă evidenţiem existenţa unui personal clerical cu o pregătire teologică deosebită:* - doctori în teologie – 7* absolvenți - absolvenţi cursuri doctorat – 5* absolvenți - absolvenţi master – 37
Activitatea dinamică a Departamentului de care aminteam la început, a fost susținută susţinută de hirotonirea în cursul anului 2003 a 31 de preoțipreoţi.În cadrul Eparhiei au fost înființate înfiinţate 17 parohii care au rezultat din divizarea parohiilor mai mari sau din filialele unor parohii, filiale care se aflau la o mare distanță distanţă de parohii.Înalt Prea Sfințitul Sfinţitul Teodosie a săvârșit sfințirea săvârşit sfinţirea a 24 de biserici noi și şi a aproximativ 37 de pietre de temelie pentru ridicarea de lăcașuri lăcaşuri de cult.
===Activitatea social-caritativă===
 *Încă de pe vremea când era Arhiereu vicar în cadrul Arhiepiscopiei BucureștilorBucureştilor, Înalt Prea Sfinția Sfinţia Sa Teodosie a fost preocupat intens de semenii care au într-adevăr nevoie de ajutor, inițiind iniţiind o serie de programe, multe dintre acestea aflate și şi astăzi în desfășurare.desfăşurare;*Imediat după sosirea sa în Dobrogea a înființat înfiinţat în cadrul Eparhiei Tomisului, Departamentul Social care are ca principal scop îmbunătățirea vieții nevoiașilorîmbunătăţirea vieţii nevoiaşilor.*A înființat a înfiinţat cantine sociale dispuse în întreaga eparhie. Acestea sunt destinate copiilor de vârstă școlară și şcolară şi sunt incluse într-un amplu program de prevenire a abandonului școlar.şcolar;*De asemenea s-a implicat în ajutorarea persoanelor aflate în instituțiile instituţiile statului prin acordarea de ajutoare materiale și şi sprijin moral.;*Veghează îndeaproape colaborarea cu ONG-urile din Constanța și Constanţa şi Tulcea, inițiind acțiuni iniţiind acţiuni caritabile comune.
===Activitate publicistică===
* - 6 lucrări personale;* - aproximativ 50 de articole în reviste de specialitate;* - 600 de articole în ziare și şi cotidiene.
===Cărți Cărţi individuale===
*Petrescu, Arhiepiscop Dr. Teodosie, Teză de Doctorat: ''Cartea Psalmilor și importanța şi importanţa ei în viața viaţa pastoral-misionară a Bisericii'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa, 2001, 450 p.*Idem. ''Muzica Vechiului Testament'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa, 2001, 112 p112p.*Idem. ''Viața Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui David'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa, 2001, 106 p.*Idem. ''Psaltirea cu explicații și explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa, 2001, 203 p.*Idem. ''Psaltirea ilustrată'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa, 2002, 430 p430p.
===Cărți Cărţi în curs de aparițieapariţie===*Idem. ''Sfânta Scriptură în muzică'', „Ovidius” University Press, ConstanțaConstanţa,*Idem. ''Cuvinte „Cuvinte de învățătură''învăţătură”, Editura „Arhiepiscopiei Tomisului”, ConstanțaConstanţa.
===Studii și şi articole în periodice de specialitate===*Petrescu, Macedon, Idei moral-sociale în scrierile profeților profeţilor mari ai Vechiului Testament, în revista „Studii teologice”, BucureștiBucureşti, anul XXXVI nr. 1–21-2/1984, p. 103-109;*Idem, Cuvânt către credincioșii credincioşii tomitani, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul I, Nr. 2, 20–21 20-21 octombrie 2002, p. 2;*Idem, Privind dincolo de timp, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul I, Nr. 3, 30 noiembrie 2001, p.2;*Idem, Pastorala I.P.S. la Nașterea Naşterea Domnului, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul I, Nr. 4, 22 decembrie 2001, p. 2;*Idem, Cuvânt la Început de an, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul II, Nr. 5, p. 2;*Idem, Calea, Adevărul și Viațaşi viaţa, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul II, Nr. 6, p. 1–21-2;*Idem, Psalmii în viața viaţa bisericească, Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul I, Nr. 3, 30 noiembrie 2001, p. 3;*Idem, „Și “Şi cuvântul trup S-a făcut…” în „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul V, Nr. 1285, 22–23 22-23 decembrie 2001, p. 4;*Idem, Smerenia și şi foloasele acesteia, în Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, Anul II, Nr. 6, p. 3;*Idem, Ortodoxia, calea dreptei credințecredinţe, în Suplimentul lunar „Actualitatea “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului „Ziua “Ziua de Constanța”Constanţa”, anul I, Nr. 3, 30 noiembrie 2001;*Idem, Locașuri Locaşuri de cult din București Bucureşti mărturisiri ale spiritualității spiritualităţii ortodoxe și şi ale culturii românești româneşti (secolele XVII–XIXXVII-XIX), în Anuar al Arhivelor I Municipiului BucureștiBucureşti, Editura Ministerului de Interne, București Bucureşti 1997, p. 13;*Idem, Catedrala Patriarhiei Române - monument istoric și așezământ şi aşezământ de cultură și şi spiritualitate ortodoxă (secolele XVIII–XIXXVIII-XIX), în Anuar al Arhivelor II Municipiului BucureștiBucureşti, Editura Ministerului de Interne, București Bucureşti 1997, p. 27;*Idem, Înaltă și şi sfântă sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Române a Părintelui Patriarh Teoctist, Almanah Bisericesc, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor Bucureştilor 1997, p. 11*Idem, Sărbătoarea Nașterii Naşterii Domnului, în „Cronica Romanului”, noiembrie 2001, nr. 4, p. 5–65-6;*Idem, Sfântul Vasile, model de urmat în milostenie, în „Cronica Romanului”, Anul an II, nr. 4, p. 4*Idem, Despre post, în „Candela Moldovei”, IașiIaşi, Editura Trinitas, Anul an IX, nr. 7–87-8, 2000, p. 30–3230-32;*Idem, Rugăciunea, cale spre ViațăViaţă, în „Candela Moldovei”, IașiIaşi, Editura Trinitas, Anul an IX, 2000 nr. 9–109-10, p. 17–1917-19;*Idem, Despre rugăciune în Cartea Psalmilor, în Revista „Studii Teologice”, BucureștiBucureşti, Anul an XXXVI, 9–109-10/1984, p. 666–672666-672;*Idem, Creația și Providența Creaţia şi Providenţa în Cartea Psalmilor, în Revista „Mitropolia Moldovei și şi Sucevei”, IașiIaşi, Anul an. LXII, nr. 3/1986, p. 67–8267-82;*Idem, „Să nu ucizi!” - Studiu exegetic, în Revista Mitropolia Moldovei și şi Sucevei, IașiIaşi, Anul an LXII, nr. 5/1986, p. 61–6761-67;*Idem, Sărbătoarea Hramului Institutului Teologic Universitar din BucureștiBucureşti, în Revista „Studii Teologice”, BucureștiBucureşti, Anul an XXXVI, nr. 1-2/1984, p. 105-106;*Idem, Privind dincolo de anul 2000, în „Gândirea Militară Românească”, Anul an. X, p. 11;*Idem, „Hristos ”Hristos a Înviat!”, în Glasul Biserici, Anul an LVII, nr. 1-4/2001, p. 16;*Idem, Brâul Maicii Domnului la Tulcea și Constanțaşi Constanţa, în Revista „Candela Moldovei”, IașiIaşi, Editura Trinitas, an X, 10-11, p. 22;*Idem, Sfânta Liturghie cale spre mântuire, cotidianul „Observator “Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr. 1304, 12-13 ianuarie 2002, p. 1;*Idem, Harul, credința și credinţa şi faptele bune, cotidianul „Observator ”Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr. 1310, 19-20 ianuarie 2002, p. 1;*Idem, Întâia Episcopie și şi Episcopul Bretanion, „Observator “Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr.1316, 26-27 ianuarie 2002, p. 1;*Idem, Întâmpinarea Domnului, „Observator “Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr. 1322, 2-3 februarie 2002, p. 1;*Idem, Dumnezeu și şi lumea, „Observator “Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr. 1328, 9-10 februarie 2002, p. 1;*Idem, Model de mărturisire a credinței credinţei – Sfântul Sfințit Sfinţit Mare Mucenic Haralambie, „Observator “Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VI, Nr. 1334, 16-17 februarie 2002, p. 1;*Idem, Cum să ne apropiem de Împărăția Împărăţia cerurilor, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1610, 18-19 ianuarie 2003, p. 1-2;*Idem, Comuniune în rugăciune, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 616, 25-26 ianuarie 2003, p. 1-2;*Idem, Sfinții Sfinţii Trei Ierarhi, luminători ai Ortodoxiei, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr.650, 1-2 februarie 2003, p. 1-2;*Idem, Rolul valorilor creştine în societatea actuală, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, . Nr.1.628, 8-9 februarie 2003, p. 1-2;*Idem, Rugăciune – prezența prezenţa continuă a lui Dumnezeu în sufletele noastre, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1.634, 15-16 februarie 2003, p. 1-2;*Idem, Apropierea de Dumnezeu în credință și credinţă şi nădejde, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1640, 22-23 februarie 2003, p. 1-2;*Idem, Ioan Casian, cel mai mare Sfânt Părinte Dobrogean, „Observator de Constanța”Constanţa, Anul VII, Nr. 1646, 1-2 martie 2003, p. 1-2;*Idem, Călătoria duhovnicească a postului, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1652, 8-9 martie 2003, p. 1-2;*Idem, „Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții vieţii celei veșnice”veşnice”, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1658, 15-16 martie 2003, p. 1-2;*Idem, Sfinții Sfinţii Epictet și şi Astion în Biserica dobrogeană, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1664, 22-23 martie 2003, p. 1-2;*Idem, Intrarea Domnului în Ierusalim, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1688, 19-20 aprilie 2003, p. 1-2;*Idem, Hristos a Înviat!, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1689, 26-27 aprilie 2003, p. 1-2;*Idem, La început a fost Cuvântul…, „Observator de Constanța”Constanţa, Anul VII, Nr.1700, 10-11 mai 2003, p. 1-2;*Idem, Constanța Constanţa oraș oraş aureolat de spiritualitate, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1706, 17-18 mai 2003, p.1-2;*Idem, Sfinții Împărați Sfinţii Împăraţi Constantin și şi Elena, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1712, 24-25 mai 2003, p. 1-2;*Idem, Spiritualitatea ortodoxă și şi omul contemporan, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1718, 31 mai – 1 iunie 2003, p. 1-2;*Idem, Posibilitatea unirii creștine creştine cu Dumnezeu, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1730, 14-15 iunie 2003, p. 1-2;*Idem, Dobrogea, pământ binecuvântat, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1738, 21-22 iunie 2003, p. 1-2;*Idem, Sfinții Sfinţii Apostoli Petru și şi Pavel, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1742, 28-29 iunie 2003, p. 1-2;*Idem, Sfânta Scriptură – izvor de binecuvântare, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr. 1748, 5-6 iulie 2003, p. 1-2;*Idem, Sfânta Cruce și şi postul adormirii Maicii Domnului, „Observator de Constanța”Constanţa”, Anul VII, Nr.1772, 2-3 august 2003, p. 1-2;*Idem, Săptămâna de rugăciune pentru unitate creștinăcreştină, „Observator de Constanța”, Anul Constanţa” an VIII, Nr. 1910, 24-24 ianuarie 2004ianuarie2004, pag. 1-2*Idem, Sfântul Ioan Botezătorul, „Observator de Constanța”, Anul Constanţa” an VIII, Nr.1904, 10 -11 ianuarie, 2004 p. 1-2*Idem, Sfântul Antonie cel Mare, „Observator de Constanța”, Anul Constanţa” an VIII, Nr.1926, 17-18 ianuarie, 2004, p. 1-2*Idem, Sfinții Sfinţii Trei Ierarhi, „Observator de Constanța”, Anul Constanţa” an VIII, Nr. 1922, 31 ianuarie – 1 februarie 2004, p. 1-2
===Limbi vorbite===Vorbește Vorbeşte cursiv limbile engleză și şi franceză și şi mediu limbile italiană, greacă și şi rusă.
[[Categorie:Episcopi]]
[[Categorie:Episcopi de Tomis]]
12.693 de modificări

Meniu de navigare