Modificări

Salt la: navigare, căutare

Teodosie (Petrescu) al Tomisului

314 octeți adăugați, 18 decembrie 2020 10:02
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
Înaltpreasfinţitul Înaltpreasfințitul '''Teodosie (Petrescu)''' este [[arhiepiscop]] al Arhiepiscopiei de Tomis, cu sediul la ConstanţaConstanța. Este în acelaşi același timp Decan al Facultăţii Facultății de Teologie Ortodoxă din ConstanţaConstanța.
==Elemente biografice==
Macedon Petreascu s-a născut la [[12 decembrie]] 1955 în localitatea Gheorghiteni, judeţul județul Suceava, ca fiu al lui Procopie Petrescu şi și al Elisabetei Petrescu, într-o familie cu mulţi mulți copii.
===Studii===
*1992–1993: Bursă de Studii în Anglia la Universitatea din Birmingham
*1976–1980: Facultatea de Teologie din București
*1970–1975: Seminarul Teologic al [[Mănăstirea Neamț|Mănăstirii Neamț]]
*1962–1970: Școala Generală din loc. Dorna Arini
===Titluri științifice===*1992-1993 - Bursă de Studii Doctor în Anglia la Universitatea din Birmingham;*1976-1980 - Facultatea de Teologie , din Bucureşti;*1970-1975 - Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ;iulie 1999*1962-1970 - Şcoala Generală Profesor Universitar, din loc. Dorna Arini.aprilie 2002
===Titluri ştiinţificeși distincții===*Doctor în Teologie din iulie 1999,*Profesor Universitar din aprilie 2002.
===Titluri şi distincţii===*„Steaua României în Grad de Cavaler” – decembrie 2002*Membru corespondent al „Academiei Oamenilor de Știință” – noiembrie 2003
*decembrie 2002 – „Steaua României în Grad de Cavaler”*noiembrie 2003 – Membru corespondent al "Academiei Oamenilor de Ştiinţă” ===Seminarii internaţionaleinternaționale===*CernăuţiCernăuți, Ucraina, iulie, 1944 - „Biserica Neamului, factor de păstrare a limbii şi spiritualităţii și spiritualității pentru românii din afara graniţelor ţării;granițelor țării”*Boian, Ucraina, iulie, 1994 – „Tradiţii „Tradiții comune româneşti românești în Bucovina de Nord şi și cea de Sud, expresie a unităţii unității de credinţă şi credință și de simţiri;simțiri”*New York, S.U.A., februarie, 1995 – „Biserica, sprijin moral şi și factor de redresare pentru cei aflaţi aflați în penitenciare”;*Atena, Grecia, februarie, 1996 – „Ortodoxia în contextul relaţiilor relațiilor româno-elene în sec. XV-XIX”;*Stocholm, Suedia, septembrie, 1996 – „Dialogul între confesiuni, împărtăşirea învăţăturilor împărtășirea învățăturilor lui Hristos spre o posibilă comuniune”;*Oslo, Norvegia, septembrie, 1996 – „Tradiţiile româneşti „Tradițiile românești – haină a spiritualităţii spiritualității ortodoxe naţionale”;naționale”*Roma, Italia, februarie, 1998 – „Înţelegerea „Înțelegerea între culte prin împreuna lucrare în opera samariteană”.*Sofia, Bulgaria, iunie, 1998 – „Biserica Ortodoxă, haină spirituală comună a celor două popoare şi și stâlp de rezistenţă rezistență în apărarea credinţei şi fiinţei credinței și ființei celor două naţiuni”;națiuni”*Roma, Italia, august, 2000 – „Ortodoxia în dialog cu catolicismul având ca punte de legătură rugăciunea”;*Torino, Italia, ianuarie, 2001 – „Rugăciunea comună între Biserici, modalitate de cunoaştere şi cunoaștere și apropiere”;*Santa-Fe, S.U.A., august, 2001 – „Persecuţiile şi „Persecuțiile și triumful credinţei credinței în timpul perioadei totalitare”;*Turcia, Istanbul, august, 2002 - „Sfinţii – „Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fiii fii ai săi”;*Bulgaria, Sofia, 11 mai, 2003 – în calitate de reprezentant al Patriarhiei Române a vorbit în cadrul unei conferinţe conferințe organizate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de Patriarhat bulgar, despre „Bisericile ortodoxe surori şi și Uniune Europeană”;*Grecia, Olimpia 13 august, 2003 – „Maica Domnului în spiritualitatea Răsăriteană”.;*Turcia, Istanbul, 22 octombrie, 2003 – „330 de ani de la naşterea nașterea Domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir”;*Spania, Barcelona, 23 ianuarie, 2004 – „Unitatea creştină şi creștină și unitatea Euharistică”;*Cipru, Larnaca, 28 ianuarie, 2004 – „Începuturile creştine creștine în Europa Răsăriteană”;
===Activitate profesională===
 *În noiembrie 1982, după ce a cântat în corul studenţilorstudenților, a fost încadrat cântăreţ [[Cantor|cântăreț]] bisericesc la [[Capelă|paraclisul ]] patriarhal Antim;*1 octombrie 1986, titularizat prin concurs pe postul de asistent universitar la Facultatea de Teologie din BucureştiBucurești, secţia secția Practică;*În anul 1977 a fost [[Chinovie|închinoviat ]] ca frate la schitul Crasna, din judeţul județul Prahova;*6 decembrie 1990, a fost [[Tundere|tuns ]] în [[monahism ]] la acelaşi același schit unde a primit numele de TEODOSIE;*La 24 februarie 1991, a fost [[Hirotonie|hirotonit ]] [[Ieromonah]], având ca sarcină activitatea de asistenţă asistență religioasă şi și misiune caritabilă la spitale, azile şi și casele de copii din Bucureşti;București*În şedinţa ședința din 22 martie 1994, a [[Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române|Sfântului Sinod]] a fost ridicat la treapta Arhieriei, cu acordarea prealabilă a rangului de [[arhimandrit şi ]] și a aprobat alegerea în funcţia funcția de [[Episcop vicar|episcop-vicar ]] al Arhiepiscopiei BucureştilorBucureștilor, cu titulatura de ''Snagoveanul''. Hirotonia în arhiereu s-a săvârşit săvârșit în ziua de 3 aprilie 1994, în biserica Sf. Spiridon Nou din BucureştiBucurești, paraclis patriarhal;*La începutul anului 2001, călăuzit de a nu lăsa mult timp Eparhia Tomisului fără cârmuitorul ei canonic, Prea Fericitul Părinte Patriarh a convocat la BucureştiBucurești, pentru ziua de 21 februarie, Colegiul Electoral Bisericesc, în vederea alegerii noului Arhiepiscop. În urma votului membrilor Consiliului Electoral Bisericesc a fost ales pentru scaunul Arhiepiscopal de la Tomis. Întronizarea a avut loc în [[Intrarea Domnului în Ierusalim|Duminica Floriilor ]] ([[8 aprilie]] 2001) la Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa.Constanța*Din [[17 septembrie]] 2002, a fost ales Decan al Facultăţii Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanţa.Constanța
===Activitatea pastoral-misionară===
 *Până în 1994 a susţinut susținut peste 50 de predici la Catedrala Patriarhală;*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST [[Teoctist (Arăpașu) al României|Teoctist]] a prezidat examenele de capacitate preoţeascăpreoțească, examenele de definitivare şi și promovare, la care a susţinut susținut prelegeri între anii 1994-2000;1994–2000*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTISTTeoctist, în Arhiepiscopia Bucureştilor Bucureștilor în aceşti acești ani s-a implicat în înfiinţarea şi înființarea și organizarea unei şcoli școli de cântăreţi bisericeşti cântăreți bisericești la Seminarul Teologic Bucureşti şi București și a patru noi Seminarii Teologice, respectiv cele de la Mânăstirile CăldăruşaniCăldărușani, Cernica, Pasărea precum şi și cel de la Giurgiu.*A organizat concerte publice cu corurile celor cinci seminarii teologice şi și al şcolii școlii de cântăreţi cântăreți din eparhie, la Sala Palatului, Sala Radio, Sala Teatrului de Operetă, etc. unele fiind transmise în direct;*Ca Episcop Vicar episcop vicar a participat la peste 200 lecţii lecții deschise de religie la licee şi şcoli și școli generale, precum şi și la zeci de ore la Seminariile Teologice de la Bucureşti şi București și Giurgiu;*A participat la circa 50 de întruniri cu organizaţiile organizațiile de tineret, iar la multe dintre ele a ţinut şi ținut și cuvânt de învăţătură;învățătură*Îndrumă personal peste 30 de fundaţii şi asociaţii creştinefundații și asociații creștine, cu scopuri de binefacere;*A participat cu slujbe şi și cuvinte de învăţătură învățătură la peste 100 ceremonii de depunere a jurământului la M.A.N. şi și M.I., respectiv în unităţile unitățile de PoliţiePoliție, Jandarmerie şi și Pompieri;*A slujit la marile sărbători şi și a efectuat vizite pastorale repetate la penitenciarele din eparhie, precum şi și slujbe şi și vizite pastorale la spitale, azile, case de copii;*În ajunul praznicelor împărăteşti şi împărătești și al sărbătorilor sfinţilor sfinților precum şi și în zilele de sâmbătă a oficiat peste 500 de slujbe de priveghere în parohiile din eparhie, prilej şi și de catehizare a credincioşilor;credincioșilor*Ca ierarh a sfinţit sfințit peste 530 de şcolișcoli, licee şi și alte instituţiiinstituții, iar aproximativ 100 de şcoli școli au primit protectori sfinţi sfinți ai Bisericii Ortodoxe;*A prezidat peste 80 de conferinţe preoţeşti conferințe preoțești misionare şi și peste 20 de conferinţe conferințe administrative protopopeşti;protopopești*A acordat zeci de interviuri la televiziune sau radio, atât în cadrul emisiunilor religioase cât şi și în cele de ştiriștiri, de cultură sau sociale;*Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a sfinţit sfințit peste 100 noi locuri de biserică, supraveghind şi și lucrările de construcţie construcție aferente. S-au realizat aproape toate, încununând munca enoriaşilor enoriașilor prin sfinţirea sfințirea noilor lăcaşuri;lăcașuri*Au fost consolidate şi și restaurate peste 300 de lăcaşuri lăcașuri de cult în cadrul Eparhiei;*În numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a înfiinţat înființat aproximativ 135 capele în aşezăminte așezăminte militare, spitaliceştispitalicești, orfelinate, case de bătrâni şi și penitenciare;*Au fost reactivate 8 mânăstiri şi și schituri şi a și au fost înfiinţate înființate 5 aşezăminte așezăminte monahale noi;*A fost delegat în activităţi activități pastorale în străinătate (S.U.A. – 1995, Suedia şi și Norvegia – 1997, Paris – 1998, Italia – 2000 şi și de mai multe ori în Bulgaria). *A susţinut susținut de asemenea o serie de conferinţe şi conferințe și cuvântări pastorale, după cum urmează:- ** cinci la Aula Universităţii Universității din Bucureşti,București- ** zece la Sala Dalles,- ** o întâlnire cu tinerii la Catedrala din Sibiu,- ** cinci conferinţe conferințe la Universitatea Dimitrie Cantemir din Bucureşti,București- ** peste o sută de conferinţe şi conferințe și cuvântări pastorale la numeroase licee.  *Ca Arhiepiscop al Tomisului, încă din primele zile ale arhipăstoriei a slujit la Penitenciarul din Poarta Albă, a întreprins vizite pastorale în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, inclusiv în localităţile localitățile din Deltă, apropiindu-se astfel de credincioşii credincioșii dobrogeni;*În cursul anului 2001, a onorat şi și în acelaşi același timp a fost onorat prin primirea a numeroase vizite din partea unor distinse personalităţi şi reprezentanţi personalități și reprezentanți ai unor prestigioase instituţiiinstituții, a participat la conferinţeconferințe, simpozioane, a organizat pelerinaje;*A condus numeroase procesiuni: cu moaştele moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a Brâului Maicii Domnului, cu moaştele Sfinţilor moaștele Sfinților Epictet şi și Astion, ale Sfântului Apostol Andrei;*La Tomis funcţionează de acum doi ani funcționează Seminarul Teologic “Dionisie „Dionisie Exiguul” şi Şcoala și Școala de cântăreţi bisericeşti cântăreți bisericești „Gherontie Nicolau”.*Se ocupă în mod direct de studenţii secţiilor studenții secțiilor de teologie din cadrul Facultăţii Facultății de Teologie Ortodoxă din ConstanţaConstanța, supraveghind procesul de învăţământ şi învățământ și îndrumând activitatea lor profesional-misionară.
===Activitatea administrativ bisericească===
Situația numerică a unităților bisericești a crescut după venirea înaltului ierarh la Constanța ajungând la 417 unități din care 9 protoierii, 297 parohii, 93 filiale, 16 mănăstiri, 2 schituri. Locașurile de cult în unitățile bugetare sunt în număr de 16: 5 în armată, 2 în penitenciar, 1 în Ministerul de Interne, 4 în spitale, 2 în unități de învățământ, 1 în azile.
Situaţia numerică a unităţilor bisericeşti a crescut după venirea înaltului ierarh la Constanţa ajungând la 417 unităţi din care 9 protoierii, 297 parohii, 93 filiale, 16 mănăstiri, 2 schituri. Locaşurile de cult în unităţile bugetare sunt în număr de 16: 5 în armată, 2 în penitenciar, 1 în Ministerul de Interne, 4 în spitale, 2 în unităţi de învăţământ, 1 în azile. În cadrul Eparhiei noastre, în momentul de faţă evidenţiem existenţa față evidențiem existența unui personal clerical cu o pregătire teologică deosebită:- * doctori în teologie – 7- absolvenţi * absolvenți cursuri doctorat – 5- absolvenţi * absolvenți master – 37
Activitatea dinamică a Departamentului de care aminteam la început, a fost susţinută susținută de hirotonirea în cursul anului 2003 a 31 de preoţipreoți.În cadrul Eparhiei au fost înfiinţate înființate 17 parohii care au rezultat din divizarea parohiilor mai mari sau din filialele unor parohii, filiale care se aflau la o mare distanţă distanță de parohii.Înalt Prea Sfinţitul Sfințitul Teodosie a săvârşit sfinţirea săvârșit sfințirea a 24 de biserici noi şi și a aproximativ 37 de pietre de temelie pentru ridicarea de lăcaşuri lăcașuri de cult.
===Activitatea social-caritativă===
 *Încă de pe vremea când era Arhiereu vicar în cadrul Arhiepiscopiei BucureştilorBucureștilor, Înalt Prea Sfinţia Sfinția Sa Teodosie a fost preocupat intens de semenii care au într-adevăr nevoie de ajutor, iniţiind inițiind o serie de programe, multe dintre acestea aflate şi și astăzi în desfăşurare;desfășurare.*Imediat după sosirea sa în Dobrogea a înfiinţat înființat în cadrul Eparhiei Tomisului, Departamentul Social care are ca principal scop îmbunătăţirea vieţii nevoiaşilorîmbunătățirea vieții nevoiașilor.*a înfiinţat A înființat cantine sociale dispuse în întreaga eparhie. Acestea sunt destinate copiilor de vârstă şcolară şi școlară și sunt incluse într-un amplu program de prevenire a abandonului şcolar;școlar.*De asemenea s-a implicat în ajutorarea persoanelor aflate în instituţiile instituțiile statului prin acordarea de ajutoare materiale şi și sprijin moral;.*Veghează îndeaproape colaborarea cu ONG-urile din Constanţa şi Constanța și Tulcea, iniţiind acţiuni inițiind acțiuni caritabile comune.
===Activitate publicistică===
- * 6 lucrări personale;- * aproximativ 50 de articole în reviste de specialitate;- * 600 de articole în ziare şi și cotidiene.
===Cărţi Cărți individuale===
*Petrescu, Arhiepiscop Dr. Teodosie, Teză de Doctorat: ''Cartea Psalmilor şi importanţa și importanța ei în viaţa viața pastoral-misionară a Bisericii'', „Ovidius” University Press, ConstanţaConstanța, 2001, 450 p.*Idem. ''Muzica Vechiului Testament'', „Ovidius” University Press, ConstanţaConstanța, 2001, 112p112 p.*Idem. Viaţa ''Viața iudeilor oglindită în Psaltirea lui David'', „Ovidius” University Press, ConstanţaConstanța, 2001, 106 p.*Idem. ''Psaltirea cu explicaţii şi explicații și adnotări asupra termenilor biblici'', „Ovidius” University Press, ConstanţaConstanța, 2001, 203 p.*Idem. ''Psaltirea ilustrată'', „Ovidius” University Press, ConstanţaConstanța, 2002, 430p430 p.
===Cărţi Cărți în curs de apariţieapariție===*Idem. ''Sfânta Scriptură în muzică'', „Ovidius” University Press, Constanţa,Constanța*Idem. „Cuvinte ''Cuvinte de învăţătură”învățătură'', Editura „Arhiepiscopiei Tomisului”, Constanţa.Constanța
===Studii şi și articole în periodice de specialitate===*Petrescu, Macedon, Idei moral-sociale în scrierile profeţilor profeților mari ai Vechiului Testament, în revista „Studii teologice”, BucureştiBucurești, anul XXXVI nr. 1-21–2/1984, p. 103-109;*Idem, Cuvânt către credincioşii credincioșii tomitani, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul I, Nr.2, 20-21 20–21 octombrie 2002, p.2;*Idem, Privind dincolo de timp, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001, p.2;*Idem, Pastorala I.P.S. la Naşterea Nașterea Domnului, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul I, Nr.4, 22 decembrie 2001, p.2;*Idem, Cuvânt la Început de an, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul II, Nr.5, p.2;*Idem, Calea, Adevărul şi viaţași Viața, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul II, Nr.6, p.1-2;1–2*Idem, Psalmii în viaţa viața bisericească, Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001, p.3;*Idem, “Şi „Și cuvântul trup S-a făcut…” în „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul V, Nr.1285, 22-23 22–23 decembrie 2001, p.4;*Idem, Smerenia şi și foloasele acesteia, în Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, Anul II, Nr.6, p.3;*Idem, Ortodoxia, calea dreptei credinţecredințe, în Suplimentul lunar “Actualitatea „Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua „Ziua de Constanţa”Constanța”, anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001;*Idem, Locaşuri Locașuri de cult din Bucureşti București mărturisiri ale spiritualităţii spiritualității ortodoxe şi și ale culturii româneşti românești (secolele XVII-XIXXVII–XIX), în Anuar al Arhivelor I Municipiului BucureştiBucurești, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti București 1997, p. 13;*Idem, Catedrala Patriarhiei Române - monument istoric şi aşezământ și așezământ de cultură şi și spiritualitate ortodoxă (secolele XVIII-XIXXVIII–XIX), în Anuar al Arhivelor II Municipiului BucureştiBucurești, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti București 1997, p.27;*Idem, Înaltă şi și sfântă sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Române a Părintelui Patriarh Teoctist, Almanah Bisericesc, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor Bucureștilor 1997, p. 11*Idem, Sărbătoarea Naşterii Nașterii Domnului, în „Cronica Romanului”, noiembrie 2001, nr.4, p. 5-6;5–6*Idem, Sfântul Vasile, model de urmat în milostenie, în „Cronica Romanului”, an Anul II, nr.4 , p.4*Idem, Despre post, în „Candela Moldovei”, IaşiIași, Editura Trinitas, an Anul IX, 7-8nr. 7–8, 2000, p.30-32;30–32*Idem, Rugăciunea, cale spre ViaţăViață, în „Candela Moldovei”, IaşiIași, Editura Trinitas, an Anul IX, 2000 nr. 9-109–10, p.17-19;17–19*Idem, Despre rugăciune în Cartea Psalmilor, în Revista „Studii Teologice”, BucureştiBucurești, an Anul XXXVI, 9-109–10/1984, p.666-672;666–672*Idem, Creaţia şi Providenţa Creația și Providența în Cartea Psalmilor, în Revista „Mitropolia Moldovei şi și Sucevei”, IaşiIași, an. Anul LXII, nr. 3/1986, p.67-82;67–82*Idem, „Să nu ucizi!” - Studiu exegetic, în Revista Mitropolia Moldovei şi și Sucevei, IaşiIași, an Anul LXII, nr. 5/1986, p.61-67;61–67*Idem, Sărbătoarea Hramului Institutului Teologic Universitar din BucureştiBucurești, în Revista „Studii Teologice”, BucureştiBucurești, an Anul XXXVI, nr. 1-2/1984, p.105-106;*Idem, Privind dincolo de anul 2000, în „Gândirea Militară Românească”, an. Anul X, p.11;*Idem, ”Hristos „Hristos a Înviat!”, în Glasul Biserici, an Anul LVII , nr. 1-4/2001, p.16;*Idem, Brâul Maicii Domnului la Tulcea şi Constanţași Constanța, în Revista „Candela Moldovei”, IaşiIași, Editura Trinitas, an X, 10-11, p.22;*Idem, Sfânta Liturghie cale spre mântuire, cotidianul “Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1304, 12-13 ianuarie 2002, p.1;*Idem, Harul, credinţa şi credința și faptele bune, cotidianul ”Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1310, 19-20 ianuarie 2002, p.1;*Idem, Întâia Episcopie şi și Episcopul Bretanion, “Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1316, 26-27 ianuarie 2002, p.1;*Idem, Întâmpinarea Domnului, “Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1322, 2-3 februarie 2002, p.1;*Idem, Dumnezeu şi și lumea, “Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1328, 9-10 februarie 2002, p.1;*Idem, Model de mărturisire a credinţei credinței – Sfântul Sfinţit Sfințit Mare Mucenic Haralambie, “Observator „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VI, Nr.1334, 16-17 februarie 2002, p.1;*Idem, Cum să ne apropiem de Împărăţia Împărăția cerurilor, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1610, 18-19 ianuarie 2003, p.1-2;*Idem, Comuniune în rugăciune, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 616, 25-26 ianuarie 2003, p.1-2;*Idem, Sfinţii Sfinții Trei Ierarhi, luminători ai Ortodoxiei, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr.650, 1-2 februarie 2003, p.1-2;*Idem, Rolul valorilor creştine în societatea actuală, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII. , Nr.1.628, 8-9 februarie 2003, p.1-2;*Idem, Rugăciune – prezenţa prezența continuă a lui Dumnezeu în sufletele noastre, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1.634, 15-16 februarie 2003, p.1-2;*Idem, Apropierea de Dumnezeu în credinţă şi credință și nădejde, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1640, 22-23 februarie 2003, p.1-2;*Idem, Ioan Casian, cel mai mare Sfânt Părinte Dobrogean, „Observator de ConstanţaConstanța”, Anul VII, Nr. 1646, 1-2 martie 2003, p.1-2;*Idem, Călătoria duhovnicească a postului, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1652, 8-9 martie 2003, p.1-2;*Idem, „Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii vieții celei veşnice”veșnice”, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr.1658, 15-16 martie 2003, p.1-2;*Idem, Sfinţii Sfinții Epictet şi și Astion în Biserica dobrogeană, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1664, 22-23 martie 2003, p.1-2;*Idem, Intrarea Domnului în Ierusalim, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1688, 19-20 aprilie 2003, p.1-2;*Idem, Hristos a Înviat!, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1689, 26-27 aprilie 2003, p.1-2;*Idem, La început a fost Cuvântul…, „Observator de ConstanţaConstanța”, Anul VII, Nr.1700, 10-11 mai 2003, p.1-2;*Idem, Constanţa Constanța oraş oraș aureolat de spiritualitate, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1706, 17-18 mai 2003, p.1-2;*Idem, Sfinţii Împăraţi Sfinții Împărați Constantin şi și Elena, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr.1712, 24-25 mai 2003, p.1-2;*Idem, Spiritualitatea ortodoxă şi și omul contemporan, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1718, 31 mai – 1 iunie 2003, p.1-2;*Idem, Posibilitatea unirii creştine creștine cu Dumnezeu, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1730, 14-15 iunie 2003, p.1-2;*Idem, Dobrogea, pământ binecuvântat, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1738, 21-22 iunie 2003, p.1-2;*Idem, Sfinţii Sfinții Apostoli Petru şi și Pavel, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1742, 28-29 iunie 2003, p.1-2;*Idem, Sfânta Scriptură – izvor de binecuvântare, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr. 1748, 5-6 iulie 2003, p.1-2;*Idem, Sfânta Cruce şi și postul adormirii Maicii Domnului, „Observator de Constanţa”Constanța”, Anul VII, Nr.1772, 2-3 august 2003, p.1-2;*Idem, Săptămâna de rugăciune pentru unitate creştinăcreștină, „Observator de Constanţa” an Constanța”, Anul VIII,Nr. 1910 , 24-24 ianuarie2004ianuarie 2004, pag.1-2*Idem, Sfântul Ioan Botezătorul, „Observator de Constanţa” an Constanța”, Anul VIII, Nr.1904, 10 -11 ianuarie, 2004 p.1-2*Idem, Sfântul Antonie cel Mare, „Observator de Constanţa” an Constanța”, Anul VIII, Nr.1926, 17-18 ianuarie, 2004, p.1-2*Idem, Sfinţii Sfinții Trei Ierarhi, „Observator de Constanţa” an Constanța”, Anul VIII, Nr.1922, 31 ianuarie – 1 februarie 2004, p.1-2
Vorbeşte ===Limbi vorbite===Vorbește cursiv limbile engleză şi și franceză şi și mediu limbile italiană, greacă şi și rusă.
[[Categorie:Episcopi]]
[[Categorie:Episcopi de Tomis]]
1.033 de modificări

Meniu de navigare