Modificări

Salt la: navigare, căutare

Anastasia Romana

634 de octeți adăugați, 21 martie 2019 18:26
traducere parțială
{{Traducere EN}}
[[Image:Ag anastasia romaia.jpg|right|thumb|StSf. Anastasia the RomanRomana]]
The Martyr Mucenica '''Anastasia the RomanRomana'''<ref group="note">"Hagiographical research suggests that there have been at least four saints named Cercetări hagiografe sugerează că sunt cel puțin patru sfinte numite Anastasia, two of them martyrs in Rome in the 250sdouă dintre ele primind moarte mucenicească în Roma în anii 250, one martyred in una a primit moarte mucenicească în Sirmium of din Pannonia (modern Serbiazilelor noastre) in the late third or early fourth centuryla sf. secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, and one iar alta a patrician woman from the time of Justinianfost o femeie patriciană în vremea lui [[Iustinian]]. The careers and multilayered conflations of the three Viețile și suprapunerile celor trei (or perhaps twosau poate două) martyrs named mucenice Anastasia have been studied in detail au fost studiate în detaliu (by [[w:Hippolyte Delehaye|de către Hippolyte Delahaye]], Paul Devos and și François Halkin); the history is convolutedistoricul lor este suprapus...; the three martyrs as commonly distinguished arecele trei mucenice, așa cum sunt ele identificate de obicei, sunt:
<br>
#'''[[October 12octombrie]]''': Anastasia "the RomanRomana," virgin martyr under Diocletian and mucenică fecioară în timpul lui Dioclețian și Valerian.#'''October''' 28/'''[[October 29octombrie|29]]Octombrie''' (also de asemenea 12 Octoberoctombrie, 25 Decemberdecembrie): Anastasia "the VirginFecioara," martyr under Diocletianmucenică în vremea lui Dioclețian.#'''[[December 22decembrie]]''': [[Anastasia the Deliverer from Potionspurtătoarea de leacuri|Anastasia ''pharmakolytria'' "Poison-Curervindecătoarea de otrăviri,"]] widow and martyr in văduvă și mucenică din Sirmium/Sirmio, and her companionsși cei împreună cu ea."<br>::(Jane Baun. ''[http://books.google.ca/books?id=ycg3F3xH444C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Tales from Another ByzantiumPovești dintr-un alt Bizanț: Celestial Journey and Local Community in the Medieval Greek ApocryphaCălătorii cerești și comunități locale în apocrifele grecești medievale].'' Cambridge University Press, 2007. p.117.)</ref> was born in Rome of wells-born parents and left an orphan at the age of threea născut în Roma din părinți înstăriți și a rămas orfană la vârsta de trei ani. As an orphanCa orfană, she was taken into a women's monastery near Romefost luată în grijă de o mănăstire de femei de lângă Roma, where the unde era [[abbessstareț]] was one Sophiaă o femeie cu numele Sofia, o călugăriță îmbunătățită. Ea a nun of a high level of perfection. She raised crescut-o pe Anastasia in fervent faithîn credință ferventă, in the fear of God and obediencefrică de Dumnezeu și supunere. After seventeen yearsDupă șaptesprezece ani, Anastasia was known in the whole neighbourhoodera cunoscută în întreaga vecinătate, to the Christians as a great ascetic and to the pagans as a rare beautycreștinilor ca o mare ascetă și păgânilor pentru deosebita frumusețe.
The persecution against Christians by the emperor Persecuțiile împotriva creștinilor ale lui Decius (249-251) began around that timeau început cam în aceeași perioadă. The pagan administrator of the cityAdministratorul păgân al orașului, Probus, heard of her and sent soldiers to bring auzise de ea și a trimis soldații să o aducă pe Anastasia to himla el. The good Abbess Sophia counselled Stareța a povățuit-o pe Anastasia for two hours on how to keep the Faithtimp de două ore cum să-și păstreze credința, how to resist flattering delusion and how to endure torturecum să reziste ispitelor amăgitoare și cum să îndure tortura. Anastasia said to heri-a spus: 'My heart is ready to suffer for ChristInima mea e gata să sufere pentru Hristos; my soul is ready to die for my beloved sufletul meu este pregătit să moară pentru iubitul meu [[JesusIisus]].' Blessed by her abbess to suffer for Binecuvântată de către stareță să sufere pentru [[ChristHristos]], the young martyr tânăra Anastasia humbly came out to meet the armed soldiersa ieșit să întâlnească soldații înarmați.
Brought before the governor Adusă în fața guvernatorului Probus, Anastasia openly proclaimed her faith in Christ the Lordși-a declarat deschis credința în Hristos Domnul. On seeing her youth and beautyVăzând tinerețea și frumusețea ei, Probus first attempted flattery to make her deny Christ and dissuade her from the Faith, a încercat mai întâi să o lingușească și să o facă să îl renege pe Hritos și să o descurajeze și să renunțe la credință: "Why waste your youthde ce să-ți irosești tinerețea, deprived of pleasureprivată de plăceri? What is there to gain by enduring tortures and death for the CrucifiedCe poți câștiga prin îndurarea torturilor și moartea pentru Cel Crucificat? Worship our gods, marry a handsome husbandRoagă-te zeilor noștri, and live in glory and honormărită-te cu un soț chipeș și trăiește în glorie și onoare."
The holy maiden steadfastly replied, Sfânta fecioară i-a replicat cu tărie: "My spousesoțul meu, my richesbogățiile mele, my life and my happiness are my Lord viața mea și fericirea mea sunt Domnul [[Jesus ChristIisus Hristos]], and you will not turn me away from Him by your deceitiar tu nu vei putea să mă faci să-L părăsesc prin minciunile tale! I am ready to die for my LordSunt gata să mor pentru Domnul meu, not once but nu doar o dată - oh, if it were only possiblede-ar fi numai posibil! - a thousand times– ci de o mie de ori."
Atunci, Probus then subjected a condamnat-o pe Anastasia to fierce torturesla torturi cumplite. The holy Sfânta [[martyrmucenic]] bravely endured themă le-a îndurat cu curaj, glorifying and praising the Lordslăvind și rugându-se Domnului. When they stripped her nakedCând i-au sfâșiat hainele, to humiliate herpentru a o umili, she cried to the judgeea le-a strigat judecătorilor: 'Whip me and cut at me and beat mebiciuiți-mă și tăiați-mă și loviți-mă; my naked body will be hidden by wounds, and my shame will be covered by my [[blood]]trupul meu gol va fi ascuns de răni iar rușinea mea va fi acoperită cu sângele meu!' She was whipped and beaten and cut aboutEa a fost biciuită și lovită și tăiată. She twice felt De două ori i s-a great thirst and asked for waterfăcut sete foarte tare și a cerut apă, and a Christianiar un creștin, CyrilChiril, gave her i-a drinkdat să bea, for which he was blessed by the martyr and beheaded by the pagansel fiind binecuvântat de Anastasia și decapitat de păgâni.
Then her breasts and tongue were cut offApoi i-au fost tăiați sânii și limba, and an angel of God appeared to her and upheld heriar un înger al Domnului a venit și a încurajat-o. The peoplePoporul, seeing the inhuman and disgusting treatment of the saintvăzând tratamentul inuman și desgustător al sfintei, became indignants-a indignat, and the ruler was compelled to end the torturesiar guvernatorul a fost obligat să înceteze tortura. She was finally beheaded with the sword outside the cityLa sfârșit a fost decapitată cu sabia, în afara orașului. The body of the saint was thrown out beyond the city to be eaten by wild animalsTrupul sfintei a fost aruncat în afara orașului să fie mâncat de fiare sălbatice, but the dar [[LordDomnul]] did not permit her holy nu a permis casfintele ei [[relicsmoaște]] to be dishonoredsă fie dezonorate. At the command of a holy La ordinul unui [[angelînger]]sfânt, Abbess Sophia went to find St. Stareța Sofia a plecat să caute trupul mutilat al Sfintei Anastasia's mutilated bodyși, cu ajutorul a doi creștini, and with the help of two Christians buried it in the eartha înmormântat trupul.
In this mannerÎn acest fel, St Sf. Anastasia received the crown of martyrdoma primit cununa muceniciei. Her [Prăznuirea ei se face în [feast day]] is celebrated on [[October 29octombrie]].<ref group="note">The feast day for October Prăznuirea din 12 octombrie – Mucenica- [[Virgin-Martyr]] fecioară Anastasia of Rome -- is likely referencing this same saintRomana – se referă, probabil, la aceeași sfântă.</ref>
==HymnsImnuri=='''Troparion Tropar - Tone Glasul 4'''
Your lamb AnastasiaMieluşeaua Ta, calls out to YouIisuse, O JesusAnastasia, in a loud voicestrigă cu glas mare:"I love Youpe Tine, my BridegroomMirele meu, and in seeking You I endure sufferingTe iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc.In baptism I was crucified so that I might reign in Youși împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău,și pătimesc pentru Tine,ca să împărățesc întru Tine; and I died so that I might live with You.și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine;Accept me as a pure sacrificeci, ca o jertfă fără de prihană,for I have offered myself in loveprimește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție."Through her prayers save our soulsPentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, since You are mercifulmântuiește sufletele noastre.
'''Kontakion Condac - Tone Glasul 3'''
Purified by the waters of virginity,
for Christ gives you strength, pouring out on you ever-flowing grace!
==See alsoA se vedea și==* [[Anastasia of din Sirmium]]
==NotesNote==
<div class="small"><references group="note" /></div>
==SourcesIzvoare==
* [http://www.pomog.org/prologue/November/11.htm Our -Holy Mother, the Martyr Anastasia the Roman]. Prologue from Ohrid.
* [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=103099 Martyr Anastasia the Roman]. OCA - Feasts and Saints.
4.112 modificări

Meniu de navigare