Modificări

Salt la: navigare, căutare

Daniel (Ciobotea) al României

10 octeți șterși, 13 decembrie 2018 08:18
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
| Imagine = [[Imagine:PF Daniel1.jpg|250 px|Patriarhul Daniel]]
| Afiliere =[[Biserica Ortodoxă Română]]
| Reşedinţă = BucureştiBucurești| Formulă = Preafericirea Sa/Voastră| Titlul = [[Arhiepiscop]] al BucureştilorBucureștilor,<br>[[Mitropolit]] al Munteniei şi și Dobrogei,<br>Locţiitor Locțiitor al Tronului [[Cezareea Capadociei|Cezareei Capadociei]]<br>[[Patriarh]] al României
| Perioada = [[30 septembrie]] 2007 - prezent
| Predecesor = [[Teoctist (Arăpaşu) al României|Teoctist (ArăpaşuArăpașu)]]| Succesor = -
| Hirotonire preot = [[6 august]] 1987
| Hirotonire episcop = [[4 martie]] 1990
| Consecratori =
| Titluri precedente = Episcop-vicar al Arhiepiscopiei TimişoareiTimișoarei, cu titlul "Lugojanul"„Lugojanul”<br>Arhiepiscop al Iaşilor şi Iașilor și mitropolit al Moldovei şi și Bucovinei
| Funcţii =
| Data naşterii = [[22 iulie]] 1951
| Data decesului = -| Locul naşterii = [DobreştiDobrești, comuna Bara, judeţul Timişjudețul Timiș| Data morţii = -| Locul morţii = -
|}}
Preafericitul '''Daniel (Ciobotea)''', pe numele de mirean '''Dan Ilie Ciobotea''' (n. [[22 iulie]] 1951, satul DobreştiDobrești, comuna Bara, judeţul Timişjudețul Timiș) este actualul Patriarh al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]]. A fost ales, ca [[patriarh]], de către Colegiul Electoral Bisericesc la data de [[12 septembrie]] 2007. Pe data de [[30 septembrie]] 2007, PF Daniel a fost înscăunat patriarh al României.
==Studii==
Daniel Ciobotea s-a născut la data de [[22 iulie]] 1951 în satul DobreştiDobrești, comuna Bara (jud. TimişTimiș), ca al treilea copil în familia învăţătorului învățătorului Alexie şi și Stela Ciobotea. A primit la botez numele de Dan-Ilie Ciobotea. Şcoala Școala primară a urmat-o în satul natal (1958-19621958–1962), DobreştiDobrești, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic Lăpușnic (1962-19661962–1966), judeţul Timişjudețul Timiș. În anul 1966 începe cursurile liceale în oraşul BuziaşBuziaș, pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul "Coriolan Brediceanu" „Coriolan Brediceanu” (1967-19701967–1970).
După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-19741970–1974), unde obţine obține Diploma de licenţă licență în [[teologie]] (în disciplina [[Noul Testament]]). În perioada anilor 1974-1976 1974–1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din BucureştiBucurești, Secţia Secția Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. [[Dumitru Stăniloae]]; îşi își continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii Universității de Ştiinţe Științe Umane din Strasbourg (FranţaFranța) şi și doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).
La [[15 iunie]] 1979 îşi susţine își susține teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, intitulată: "Réflexion „Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité"spiritualité”. Teza a fost pregătită sub îndrumarea profesorilor francezi: Gérard Ziegwald şi și André Benoit. Devine doctor în teologie al Universităţii Universității din Strasbourg, cu calificativul maxim. O formă lărgită a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. [[Dumitru Stăniloae]] şi și a fost susţinută susținută la [[31 octombrie]] 1980 la Institutul Teologic Universitar din BucureştiBucurești, lucrarea purtând titlul: "Teologie şi „Teologie și spiritualitate creştinăcreștină. Raportul dintre ele şi situaţia actualăși situația actuală”." Devine Doctor în teologie ortodoxă al Institutului Teologic Universitar din BucureştiBucurești, de asemenea cu calificativul maxim.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae a spus cu acest prilej: "Examenul „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa fața sa un candidat bine pregătit, bine informat şi și mai ales pătruns de dorinţa şi dorința și râvna de a trăi o viaţă viață teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura învățătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa așa fel încât să poată răspunde şi și întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi și preot adevărat. Cu o preoţime preoțime fără cultură teologică şi și fără trăirea demnităţii şi demnității și misiunii sublime a preoţiei preoției se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică." <ref>[http://www.teologie.uaic.ro/default.php?t=site&pgid=72 Înalt Prea Sfinţia Sa, Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei]</ref>
==Profesor de teologie==
Din anul 1980 a fost lector la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveţia Elveția (în perioada 1986-1988 1986–1988 fiind şi și director adjunct), fiind şi și profesor asociat la Geneva şi și Fribourg (ElveţiaElveția). A participat la numeroase întruniri pentru promovarea [[ecumenism]]ului peste hotare: al treilea Congres ortodox al Europei Occidentale de la Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul despre ''Filioque'' de la Klingenthal Franţa Franța (1978 şi și 1979), Conferinţa studenţilor creştini Conferința studenților creștini de la Wellesley - , S.U.A. (1979) şi și la Conferinţa Conferința ecumenică de la Cambridge Boston, S.U.A. (1979), ambele cu tema "Credinţa„Credința, ştiinţaștiința, viitorul"viitorul”, Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine spiritualității creștine de azi de la mănăstirea Valamo -Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică "Iisus „Iisus Hristos – Viaţa lumii" — Viața lumii” de la Niederaltaich - Germania (1982); Reuniunea ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creştinilor creștinilor de la Veneţia Veneția (1982), a VI-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983) etc.
La [[6 august]] 1987 intră în viaţa viața monahală la [[Mănăstirea Sihăstria]] cu numele Daniel, avându-l ca naş naș de [[Monahism|călugărie]] pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit [[Cleopa Ilie]]. Cu această ocazie, a fost hirotonit [[ieromonah]]. În octombrie 1988 este hirotesit [[protosinghel]]. În perioada [[1 septembrie]] 1988 - [[1 martie]] 1990 a fost consilier patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană şi și Dialog Ecumenic. În paralel, deţine funcţia deține funcția de Conferenţiar Conferențiar la Catedra de Misiune Creştină Creștină a Institutului Teologic Universitar din BucureştiBucurești.
În ianuarie 1990, PC Protosinghel Daniel Ciobotea a fost preşedintele președintele Grupului de Reflecţie Reflecție pentru Înnoirea Bisericii, grup din care făceau parte Arhimandritul [[Bartolomeu (Anania) al Clujului, Albei, Crişanei şi MaramureşuluiCrișanei și Maramureșului|Bartolomeu Anania]], Pr. Prof. Dr. [[Constantin Galeriu]], Pr. Prof. Dr. [[Dumitru Stăniloae]], Pr. [[Constantin Voicescu]], ieromonahul [[Iustin MarchişMarchiș]], dar şi câţiva ortodocşi și câțiva ortodocși mireni învăţaţiînvățați: Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, Teodor Baconsky etc. Acest grup viza mai ales o înnoire a ierarhiei, a instituţiilor şi vieţii bisericeşti instituțiilor și vieții bisericești din România.
==Mitropolit al Moldovei==
La [[1 martie]] 1990, PC Protosinghel Dr. Daniel Ciobotea a fost ales, la propunerea IPS Mitropolit [[Nicolae Corneanu]], în rangul de [[episcop-vicar]] al Arhiepiscopiei TimişoareiTimișoarei, cu titlul "Lugojanul"„Lugojanul”, fiind hirotonit întru [[Episcop|arhiereu]] în [[Catedrala Ortodoxă din TimişoaraTimișoara]] la [[4 martie]] 1990.
La [[7 iunie]] 1990 a fost ales, iar la 1 iulie 1990 înscăunat ca arhiepiscop al Iaşilor şi Iașilor și mitropolit al Moldovei şi și Sucevei.
Din anul 1992 a fost Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii Al. I. Universității Alexandru Ioan Cuza din IaşiIași.
A participat la o serie de întruniri ecumenice peste hotare: a condus delegaţia delegația Bisericii Ortodoxe Române la a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra (1992). A deţinut deținut numeroase funcţii funcții pe plan bisericesc şi și ecumenic: Reprezentant al Comisiei Sinodale Naţionale Naționale pentru Educaţia Educația Religioasă (BucureştiBucurești); Preşedinte Președinte al Comisiei Teologice şi și Liturgice a Sf. Sinod al BOR Bisericii Ortodoxe Române (fostă comisie pentru învăţământînvățământ); Membru fondator şi și membru de onoare al Comisiei Naţionale Naționale a Monumentelor Istorice (BucureştiBucurești); Membru al Comitetului Executiv şi și Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-19981991–1998); Membru al Prezidiului şi și Comitetului Central al Conferinţei Conferinței Bisericilor Europene (din 1990); Vicepreşedinte Vicepreședinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Conferinței Bisericilor Europene (Graz, 1997).
===Activitatea bisericească===
ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi și Bucovinei, este şi și fondatorul a numeroase instituţiiinstituții: Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" „Dumitru Stăniloae” din IaşiIași, Seminarele Teologice Ortodoxe de la Mănăstirea Agapia, BotoşaniBotoșani, Dorohoi, Iaşi şi Iași și Piatra NeamţNeamț, Academia Laică "Sf„Sf. Ioan de la Neamţ" Neamț” (Mănăstirea NeamţNeamț), Centrul Cultural-Pastoral "Sf„Sf. Daniil Sihastrul"-Sihastrul” – Durău, Institutul Ecumenic "Sf„Sf. Nicolae"-IaşiNicolae” – Iași, Centrul de Conservare şi și Restaurare a Patrimoniului Religios "Resurrectio"„Resurrectio”, Centrul de educaţie şi educație și informare medicală Providenţa Providența II - 2002, Institutul social-caritativ Diaconia - 2003, şi alteleetc.
De la alegerea sa ca mitropolit al Moldovei, a iniţiat inițiat programul "Niciun „Niciun sat fără biserică"biserică”, care prevedea construirea în fiecare sat şi și cartier unde nu există biserică a unul lăcaş lăcaș de cult, chiar şi și în cele în care ortodocşii ortodocșii sunt minoritari. Prea Fericitul Daniel consideră că este foarte important ca fiecare localitate să aibă propria-i biserică şi și propriul său preot:
{{citat|Construirea de biserici este datoria cea dintâi şi și cea mai mare. Şi Și aceasta deoarece, oricâte case am face în lumea aceasta, nici una nu are Sfinţenia şi Sfințenia și Lucrarea Bisericii. Un sat creştin creștin fără biserică este un sat fără lumină suficientă pentru suflet. De aceea, datoria noastră este de a zidi biserici în fiecare localitate creştină şi creștină și de a forma preoţi preoți care să fie păstori de suflete pentru credincioşicredincioși. Ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Ce-i foloseşte folosește lui dacă câştigă câștigă lumea aceasta, dar îşi își pierde sufletul său? Aici este esenţialul vieţii esențialul vieții pe pământ. Dacă nu avem biserică şi și nu avem preot, riscăm să ne pierdem sufletul. Degeaba construim altceva, dacă nu construim în primul rând casa pentru vindecarea sufletului de păcate, pentru luminarea lui.<ref>[httphttps://www.catholica.ro/stiri2005/03/21/programul-arhiepiscopiei-iasilor-nici-un-sat-fara-biserica/show.asp?id=9925&lang=r Catholica - Programul Arhiepiscopiei Iaşilor "Nici Iașilor „Nici un sat fără biserică"biserică”]</ref>|Daniel Ciobotea}}
De asemenea, pe plan social-caritativ, Mitropolitul Daniel a înfiinţat înființat o serie de instituţii instituții sociale: Asociaţia creştină Asociația creștină Pelerinul (IaşiIași, 1996); Cabinetul stomatologic Sf. Pantelimon (IaşiIași, 1993); Asociaţia Asociația Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi și Farmaciștilor Ortodocși din România (IaşiIași, 1993); Departamentul socio-caritativ Diaconia (IaşiIași, 1994); cantine pentru săraci la IaşiIași, PaşcaniPașcani, Dorohoi, Hârlău (1993-19951993–1995); Dispensarul policlinic "Sf„Sf. Ap. Petru şi Pavel" și Pavel” (1998); Centrul de diagnostic şi și tratament Providenţa Providența (2000); Fundaţia Fundația Solidaritate şi Speranţă și Speranță (2002); Centrul de educaţie şi educație și informare medicală Providenţa Providența II (2002); Institutul social-caritativ Diaconia (2003).
ÎPS Mitropolit Daniel a întemeiat şi și reorganizat mai multe publicaţii publicații religioase: ''Vestitorul Ortodoxiei'' -periodic de informaţie informație bisericească, teologie şi și spiritualitate al Patriarhiei Române, ''Candela Moldovei" -'' – buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi și Bucovinei şi ; ''Teologie şi Viaţăși Viață'', Revistă de gândire şi și spiritualitate (fosta revistă ''Mitropolia Moldovei şi și Sucevei''). ÎPS Daniel a organizat, de asemenea, numeroase simpozioane, colocvii, congrese naţionale şi internaţionalenaționale și internaționale, precum şi și programe culturale, educative şi și filantropice. La iniţiativa inițiativa Mitropolitului Daniel Ciobotea, a fost înfiinţat înființat postul de Radio Trinitas al Mitropoliei Moldovei (1998), primul şi și cel mai de succes post de radio ortodox din ţarățară, precum şi și a primului post de televiziune ortodox din ţarățară, TrinitasTV (2008).
Mitropolitului Daniel Ciobotea i se datorează şi și aducerea [[moaştemoaște]]lor unor sfinţi şi sfinți și a unor [[Moaște|relicve]] sfinte la Iaşi şi Iași și în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi și Bucovinei, precum fragmentul din lemnul [[Crucea cea Adevărată|Sfintei Cruci ]] care se păstrează la [[Mănăstirea Xiropotamu (Muntele Athos)|Mănăstirea Xiropotamu]] din Muntele Athos-, Grecia (1992), moaştele ; moaștele Sfântului Apostol [[Apostolul Andrei (cel Întâi chemat)|Andrei]] de la Patras-, Grecia (1996), moaştele ; moaștele Sf. Gheorghe de la Livadia-, Grecia (2000), ; [[Brâul Maicii Domnului ]] de la Volos-, Grecia (2001), moaştele ; moaștele Sf. [[Ioan Casian]] de la Marsilia-Franţa , Franța (2002), moaştele ; moaștele Sf. [[Dimitrie Izvorâtorul de Mir|Dimitrie]], Izvorâtorul de Mir de la Tesalonic-, Grecia (2003), ; fragment din lemnul [[Crucea cea Adevărată|Sfintei Cruci ]] ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria-, Grecia (2004), ; fragmentul din moaştele moaștele Sfântului [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel ]] păstrat la mănăstirea Panaghia Soumela, Veria-, Grecia (2005), moaştele ; moaștele Sf. [[Nectarie din Eghina]] , Grecia (2006).
==Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române==
După înscăunarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şiși-a continuat lucrarea bisericească pe tot cuprinsul Patriarhiei Române şi și mai ales în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Bucureștilor și al Mitropoliei Munteniei şi și Dobrogei al căror chiriarh este.
Astfel, la sfârşitul sfârșitul anului 2007 a fost adoptat noul ''Statut pentru organizarea şi funcţionarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', a cărui revizuire începuse încă din anii '90.
A fost lansat şi și în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor Bucureștilor proiectul "Niciun „Niciun sat fără biserică şi și casă parohială" parohială” care vizează construirea de biserici în toate satele care nu dispun de un lăcaş lăcaș de cult, precum şi și în cartierele urbane aflate în această situaţiesituație.
Întrucât difuzarea mărturiei de credinţă credință ortodoxe era una din priorităţile prioritățile misionare ale Patriarhului Daniel, anunţate anunțate încă de la înscăunarea sa, în anul 2008 a fost creat Centrul de Presă "Basilica" „Basilica” al Patriarhiei Române, cuprinzând postul de radio ''Trinitas'', postul de televiziune ''TrinitasTV'', ''Ziarul Lumina'', primul cotidian cu profil creştin creștin din România, întemeiat în 2005 (câteşitrei câteșitrei transferate la BucureştiBucurești), agenţia ''Agenția de ştiri "știri Basilica" '' a Patriarhiei Române (creată în anul 2008) şi și Biroul de Presă al Patriarhiei. De asemenea, a fost creată editura ''Editura Basilica '' (2008).
În prelungirea programului pus în practică în vremea când era mitropolit al Moldovei, organizarea de programe filantropice, de asistenţă asistență socială şi și religioasă este o altă prioritate a patriarhatului Preafericitului Daniel. AsociaţiileAsociațiile, fundaţiilefundațiile, aşezămintele așezămintele aflate în administrarea Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române şiși-au continuat şi și diversificat considerabil activităţileactivitățile, lucrând atât singure cât şi și în parteneriat cu instituţii instituții ale Statului român sau cu diferite asociaţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale asociații și organizații naționale și internaționale o serie de programe filantropice sau de asistenţă asistență socială cum ar fi: programe de îngrijire şi și integrare socială a persoanelor cu dizabilităţidizabilități, a persoanelor infectate cu virusul HIV, programe de protejare şi și asistare a victimelor violenţei violenței în familie, de ajutorare a persoanelor dependente de droguri, centre sociale pentru persoanele vârstnice, copii, persoane fără adăpost, clinici şi și centre de diagnostic şi și tratament, farmacii sociale etc. <ref>Informaţii Informații mai detaliate despre programele filantropice şi și de asistenţă asistență socială ale Patriarhiei române sunt disponibile pe [http://www.patriarhia.ro/roopera-social-filantropica-25/administratia_patriarhala/sectorul_social_filantropic.html siteulsite-ul] Patriarhiei Române. </ref>
Prin grija sa au fost aduse la Bucureşti București moaștele Sf. [[Ioan Gură de Aur]] (2007), ale Sf. [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel ]] (din Veria, Grecia - 2008), ale Sf. [[Sofronie I al Ierusalimului|Sofronie]], patriarhul Ierusalimului (2008), ale Sf. Ier. [[Vasile cel Mare]] (2009). De asemenea, a restabilit începând cu anul 2008, în cuprinsul Arhiepiscopiei BucureştilorBucureștilor, tradiţia tradiția pelerinajelor şi și procesiunilor de [[Intrarea Domnului în Ierusalim|Florii]]. Tot pentru stimularea vieţii vieții religioase a credincioşilorcredincioșilor, Preafericirea Sa a dispus reorganizarea Serviciului de pelerinaje al Patriarhiei Române, cu extinderea activităţilor activităților acestuia şi și a programelor propuse.
Totodată, Preafericirea Sa s-a îngrijit de restaurarea şi înfrumuseţarea și înfrumusețarea Catedralei Patriarhale, a paraclisului şi și a Reşedinţei Reședinței patriarhale. A pus piatra de temelie pentru viitoarea [[Catedrala Mântuirii Neamului (București)|Catedrală Patriarhală]], care va avea cu hramurile Sf. Andrei şi Înălţarea și Înălțarea Domnului şi a . A dispus organizarea studiilor preliminare concursului de arhitectură pentru atribuirea proiectului de construcţie construcție a noii Catedrale.
Din anul 2007, Patriarhul Daniel este profesor de Teologie pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Justinian Patriarhul” din BucureştiBucurești.
==Activitatea ştiinţificăștiințifică==
Prea Fericirea Sa a participat la peste 200 de simpozioane, congrese şi conferinţe și conferințe teologice internaţionaleinternaționale.
În ceea ce priveşte privește activitatea ştiinţifică şi științifică și publicistică a Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, acesta a publicat mai multe lucrări de teologie, istoria artei, mai multe volume de comunicări, articole, predici, precum şi și peste 500 de studii, articole, cuvântări şi prefeţe și prefețe în limba română, peste 100 de studii şi și articole în limbile franceză, engleză şi și germană în reviste şi și volume colective din străinătate.
=== Lucrări ===
* ''"Atât „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea..." 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi și de PaştiPaști'', Trinitas, IaşiIași, 1996; .* ''Călătorind cu Dumnezeu – înţelesul şi — înțelesul și folosul pelerinajului'', Trinitas, IaşiIași, 2000.* ''Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life, Mission, and Unity'', Trinitas, IaşiIași, 2001.* ''Luptător jertfelnic şi și ctitor darnic - lucrarea harului în viaţa viața Sfântului Voievod Ştefan Ștefan cel Mare'', Trinitas, IaşiIași, 2004; .* ''Făclii de Înviere - Înţelesuri — Înțelesuri ale Sfintelor PaştiPaști'', Trinitas, IaşiIași, 2005; .* ''Recunoştinţă şi Recunoștință și reînnoire'', Trinitas, IaşiIași, 2005. * ''Daruri de Crăciun înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului'', Trinitas, Iași, 2005.* ''Dăruire şi și dăinuire. Raze şi și chipuri de lumină din istoria şi și spiritualitatea românilor'', Trinitas, IaşiIași, 2005.* ''Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi și filocalică'', Trinitas, IaşiIași, 2007.
*''Brâncuși. Sculptor creștin ortodox'', Trinitas, Iași, 2007.
*''Foame şi și sete după Dumnezeu'', Basilica, BucureştiBucurești, 2008.*''Teologie şi și spiritualitate'', Basilica, BucureştiBucurești, 2009 (teza de doctorat susţinută susținută la Institutul Teologic Universitar din BucureştiBucurești).
*''La joie de la fidélité'', Cerf, Paris, 2009.
* ''Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate'', Basilica, BucureştiBucurești, 2009.*''Libertate pentru comuniune. Lucrarea Bisericii în societate - anul 2009'', Basilica, BucureştiBucurești, 2010.
Dintre articolele publicate în periodice amintim: "Chemarea preoţească"  *„Chemarea preoțească” (1973); "Elemente *„Elemente ale religiei geto-dacilor favorabile procesului de încreştinare încreștinare a strămoşilor" strămoșilor” (1976); "Învăţătura *„Învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre rugăciunile pentru cei adormiţi adormiți în Domnul" Domnul” (1976); "Timpul şi *„Timpul și valoarea lui pentru mântuire în Ortodoxie" Ortodoxie” (1977); "Temeiurile *„Temeiurile dogmatice ale bucuriei creştine" creștine” (1977); "Creştinii *„Creștinii din Occident în căutarea Ortodoxiei" Ortodoxiei” (1978); "Dorul *„Dorul pentru Biserica nedespărţită nedespărțită sau apelul tainic şi și irezistibil al Sfintei Treimi" Treimi” (1982); "Mărturia *„Mărturia ortodoxă în Mişcarea Ecumenică" Mișcarea Ecumenică” (1989) etc.
==DistincţiiDistincții==
De-a lungul timpului a primit numeroase distincţii şi distincții și titluri, dintre care amintim: Premiul "Emanuel Heufeder" „Emanuel Heufeder” (Germania, 1998); Medalia Comemorativă "150 „150 de ani de la naşterea nașterea lui Mihai Eminescu" şi Eminescu” și Ordinul "Serviciul Credincios" „Serviciul Credincios” în rang de Mare Cruce acordat de Preşedinţia Președinția României (2000); Membru titular al Academiei Internaţionale Internaționale de Ştiinţe Științe Religioase de la Bruxelles (2000); Premiul ecumenic al Institutului Sf. Nicolae din Bari (Italia, 2002); Premiul Pro Humanitate acordat la Berlin, în 2002, de Fundaţia Fundația Europeană pentru Cultură Pro Europa (din Freiburg im Breisgau); Senator de onoare al Universităţii Universității Dunărea de Jos (GalaţiGalați, 2003); Ordinul Naţional "Steaua României" Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce (2007).
De asemenea deţine deține titlul de ''Doctor Honoris Causa'' al mai multor institute academice din ţară şi țară și străinătate: Universitatea Catolică Sacred Heart, Fairfield, Connecticut - S.U.A. (2003); Universitatea de Arte "George Enescu" „George Enescu” din Iaşi Iași (2006).
==Controverse==
Ierarhul Daniel (Ciobotea), ca şi alţi înalţi prelaţi și alți înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române, a fost suspectat că ar fi colaborat cu fosta Securitate, mai ales ca unul ce a făcut studii în străinătate înainte de 1989, în perioada comunistă. Suspiciunea venea din informaţia informația toţi toți cei care făceau studii în străinătate erau obligaţi obligați să semneze un angajament de colaborare (chiar dacă nu-l onorau apoi). La data de [[16 octombrie]] 2007, Patriarhul Daniel a primit decizie de necolaborare cu Securitatea ca poliţie poliție politică din partea Colegiului CNSAS, în dosarului lui neexistând decât un document al SIE în care se menţionează menționează că i s-a ars dosarul pe data de [[23 decembrie]] 1989. <ref>[http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-10-17&id=228092 Ziarul Ziua, 17 octombrie 2007]</ref>
==Note==
==Legături externe==
*[http://www.mmb.ro/ro/index.php?pagina=11 Biografie pe situl Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei]*[http://biserica.org/WhosWho/DTR/C/DanielCiobotea.html Articol despre Daniel Ciobotea în Dicţionarul Dicționarul Teologilor Români, dicţionar dicționar realizat de un grup de istorici ortodocşi]*[http://www.trinitas.ro/editura/cm/articol.php?an=2002&luna=06-07&art=2 Doisprezece ani de slujire jertfelnică şi înnoitoareortodocși]
==Surse==
*[http://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhul_Daniel Patriarhul Daniel] (Wikipedia)
*[http://www.patriarhia.ro/ro/patriarhul/biografia-142.html Biografia PF Patriarh Daniel] pe situl site-ul oficial al Patriarhiei Române]
{{start box}}
{{succesiune|
înainte=[[Teoctist (ArăpaşuArăpașu) al României|Teoctist ArăpaşuArăpașu]]|
titlu=[[Listă a Patriarhilor României|Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române]]|
ani=2007 -2007–|după= - }}
{{end box}}
1.040 de modificări

Meniu de navigare