Modificări

Salt la: navigare, căutare

Pavecernița

6 octeți adăugați, 30 octombrie 2017 09:42
diacritice noi
''PavecerniţaPavecernița''' (în greceştegrecește: ''Apodeipnon''; în [[slavona veche|slavonă]]: ''Povocherniya''; literal, rugăciunea de "după cină") este o slujbă de [[rugăciune|rugăciuni]] şi și [[psalm]]i, citiţi citiți după cină şi și care se slujeşte slujește după [[Vecernie]].
==Dezvoltarea istorică==
:''Această secţiune conţine informaţii secțiune conține informații din Enciclopedia Catolică din 1917. Referinţele Referințele la [[Psaltirea|psalm]]i urmăresc sistemul de numerotare din [[Septuaginta]]. {{Slujbe}}
Originea Pavecerniţei Pavecerniței a dus la discuţii discuții îndelungate între liturgiştiliturgiști. În trecut, opinia generală (inclusiv a lui Bäumer şi și Batiffol) atribuia originea acestei slujbe Sfântului Benedict al Nursiei, la începutul secolului al VI-lea. Dar Părintele Pargoire şiși, mai târziu, A. Vandepitte s-au opus acestei presupuneri şi și au căutat după o origine şi și mai veche a acestei forme de cult.
Un text din Callinicus (dintre 447 şi și 450), care este primul argument al Părintelui Pargoire, ne spune că între [[Vecernie]] şi și [[Miezonoptica|Miezonoptică]], în Răsărit se mai slujeşte slujește o slujbă numită în acest text ''protipnia'', pentru că se slujeşte slujește înainte de primul somn, numită în zilele noastre în greceşte grecește ''apodeipnon'', după numele mesei care urmează. De asemenea, în întrebarea a 37-a din ''Great Asketikon'' (''Regulile Lungi'') ale Sfântului [[Vasile cel Mare]], se vorbeşte vorbește despre o slujbă intermediară între Vecernie şi și [[Miezonoptica|Miezonoptică]]. Astfel Părintele Pargoire pune sub semnul întrebării aserţiunea aserțiunea că Sfântul Benedict este iniţiatorul Pavecerniţeiinițiatorul Pavecerniței, el ducându-i originea, în timp, înapoi până la Sfântul Vasile.
În articolul menţionat menționat anterior, Părintele Vandepitte confirmă aceste concluzii; cu toate acestea, el declară, în cei mai limpezi termeni, că nu în Cezareea anului 375 ci în retragerea sa din Pontus (358-362), a conceput Sfântul Vasile PavecerniţaPavecernița, care nu exista înaintea vremii sale, adică la puţin puțin timp după mijlocul secolului al IV-lea. De asemenea, Dom Plaine aşează așează originea Pavecerniţei Pavecerniței în secolul al IV-lea, pe baza unui pasaj din [[Eusebiu de Cezareea|Eusebiu]] şi și a unuia din Sfântul [[Ambrozie]] şi și din Sfântul [[Ioan Casian]]. Aceste fragmente au fost analizate critic iar Părinţii Părinții Pargoire şi și Vandepitte au dovedit că înainte de perioada Sfântului Vasile această formă de cult era necunoscută.
În orice caz, chiar dacă aceste texte nu exprimă tot ceea ce Dom Plaine pretinde, cel puţin puțin aduc mărturie despre obiceiul specific de a spune o rugăciune înainte de retragerea pentru odihnă. Dacă nu era vorba despre Pavecerniţă aşa Pavecerniță așa cum o ştim știm astăzi, era cu siguranţă siguranță o formă preliminară a acesteia.
Aceeaşi Aceeași scriitori resping opinia lui Ladeuze şi și a lui Dom Besse, care amândoi cred că Pavecerniţa Pavecernița face parte din Regula Sfântului [[Pahomie]], ceea ce înseamnă că îşi își are originea chiar mai înainte de secolul al IV-lea.
Nu este necesar să intrăm în această polemică, dar este posibil să împăcăm aceste sentimente diferite prin aceea că deşi deși este un fapt acceptat că Sfântul Vasile a instituit şi și fixat forma Pavecerniţei Pavecerniței pentru Răsărit, aşa așa cum Sfântul [[Benedict al Nursiei|Benedict]] a făcut pentru Apus, totuşi totuși a existat obiceiul de a recita o rugăciune înainte de culcare încă din vremea Sfântului [[Ciprian al Cartaginei]] şi și a Sfântului [[Clement al Alexandriei|Clement din Alexandria]], în care obicei găsim cea mai îndepărtată origine a PavecerniţeiPavecerniței.
==Practica ortodoxă contemporană==
Pavecerniţa Pavecernița are două forme distincte: Pavecerniţa Pavecernița mică şi Pavecerniţa și Pavecernița mare. Cele două versiuni au lungimi destul de diferite.
La Pavecerniţă Pavecerniță (mică sau mare), se citeşte citește un [[canon]] al [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] în glasul săptămânii (aceste canoane se găsesc în [[Octoih]]). Slujbele [[sfânt|sfinţilorsfinților]] din [[Minei]] care, dintr-un motiv sau altul, nu pot fi prăznuiţi prăznuiți în ziua stabilită lor, pot fi slujite în cea mai apropiată zi disponibilă la PavecerniţăPavecerniță. În aceste cazuri, canonul sfântului respectiv va fi citit împreună cu canonul Maicii Domnului, urmat de [[stihiră|stihira]] a sfântului de la [[Vecernie]]. De asemenea, există zile speciale (cum sunt unele [[Anteprăznuire|anteprăznuiri]], odovanii şi și zile din perioada [[Penticostar]]ului) care au canoane ale lor pentru PavecerniţăPavecerniță.
Pavecerniţa Pavecernița se încheie întotdeauna cu o cerere reciprocă de iertare. În unele tradiţiitradiții, îndeosebi printre ruşiruși, Rugăciunile de seară (de ex Rugăciunile de dinainte de culcare) vor fi citite spre sfârşitul Pavecerniţeisfârșitul Pavecerniței. În zilele noastre la [[Muntele Athos]] dar şi și la alte mănăstiri, este în vigoare un obicei străvechi conform căruia, la sfârşitul Pavecerniţeisfârșitul Pavecerniței, toţi toți cei prezenţi prezenți se închină [[moaştemoaște]]lor şi și [[icoană|icoanele]] din biserică şi și primesc binecuvântarea preotului.
===Pavecerniţa Pavecernița mică ===Pavecerniţa Pavecernița mică se slujeşte slujește în zilele de peste an (i.e., atunci când nu se slujeşte Pavecerniţa slujește Pavecernița mare). În serile de sâmbătă şi și sărbători cu [[Veghe de toată noaptea]], Pavecerniţa Pavecernița poate fi citită în particular sau omisă. Printre greci, care în mod normal nu slujesc Veghea de toată noaptea în serile de sâmbătă, Pavecerniţa Pavecernița poate fi slujită ca de obicei.
Slujba Pavecerniţei Pavecerniței mici este compusă din trei psalmi (50, 69, 142), [[Doxologie|Doxologia mică]], [[Crezul]] de la Niceea, canonul urmat de ''Cuvine-se cu adevărat'',<ref>unele canoane solicită înlocuirea ''Cuvine-se cu adevărat'' cu [[irmos]]ul [[odă|odei]] a noua.</ref> [[Trisaghion]], [[Tropar]]ul zilei, ''Doamne, miluieştemiluiește'' (de 40 de ori), Rugăciunea ceasurilor, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi și Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.<ref name="NtPray">Apoi urmează Rugăciunea de seară, acolo unde se practică la PavecerniţăPavecerniță.</ref> După care se cere iertare reciprocă şi și urmează binecuvântarea preotului. După aceea, urmează o [[litanie]] şi și închinarea la icoane şi și la moaştemoaște.
===Pavecerniţa Pavecernița Mare===Pavecerniţa Pavecernița mare este o slujbă de pocăinţă pocăință care se slujeşte slujește în următoarele zile:*Marţi şi Marți și miercuri noaptea în Săptămâna brânzei (săptămâna anterioară [[Postul Mare|Postului Mare]])*De luni până joi, noaptea, în Postul Mare<ref>Cu excepţia excepția zilei de miercuri din a cincea săptămână de post. În seara de dinainte din această zi se slujeşte slujește Canonul cel Mare al Sfântului [[Andrei Criteanul]] şi și apoi urmează Pavecerniţa Pavecernița Mică.</ref>*Nopţile Nopțile de vineri din Postul Mare <ref>Printre greci există obiceiul să se slujească o Pavecerniţă Pavecerniță mică în fiecare noapte de vineri din Postul Mare; în schimb, ruşii rușii slujesc Pavecerniţa Pavecernița Mare şi și în aceste zile de vineri dar cu unele modificări (vezi n. 7, mai jos). În noaptea de vineri a celei de-a cincea săptămâni a Postului Mare este cântat în mod solemn [[Acatist]]ul Maicii Domnului, astfel încât Pavecerniţa Pavecernița Mică din acea seară va fi citită în particular sau va fi suspendată complet.</ref>*Luni şi și joi din [[Săptămâna Mare]]*De luni până vineri în posturile mai mici: [[Postul Crăciunului]], [[Postul Sfinţilor Sfinților Apostoli]] şi și [[Postul Adormirii Maicii Domnului]] <ref>În unele locuri, Pavecerniţa Pavecernița Mare se va sluji doar în prima noapte a fiecăruia dintre posturile enumerate mai sus.</ref> *În ajunul unor [[Praznice ÎmpărăteştiÎmpărătești]], ca parte componentă din Veghea de toată noaptea: **[[Naşterea Nașterea Domnului|Crăciun]]
**[[Epifania]]
**[[Bunavestire]]
Spre deosebire de sora sa mai mică, Pavecerniţa Pavecernița mare are porţiuni porțiuni care sunt cântate de cor <ref>Cu excepţia nopţilor excepția nopților de vineri, când majoritatea acestor porţiuni porțiuni sunt citite. Pe lângă aceasta, în nopţile nopțile de vineri se fac mai puţine puține mătănii.</ref> iar în timpul Postului Mare este spusă [[Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul]] cu mătănii. În prima săptămână din Postul Mare se slujeşte slujește Canonul cel Mare al Sfântului [[Andrei Criteanul]], împărţit împărțit în patru părţipărți, de luni până joi câte una.
În Ceaslovul grecesc se găseşte găsește o formă modificată a Miezonopticii pentru Rugăciunea de dimineaţă dimineață a laicilor, în timp ce o formă modificată a Pavecerniţei Pavecerniței mici este folosită ca Rugăciune de seară.
Pavecerniţa Pavecernița Mare este compusă din trei părţipărți, fiecare începând cu chemarea la rugăciune: "Veniţi Veniți să ne-nchinăm...":
''Prima parte'''
:Este compusă din psalmii <ref>De luni până joi în prima săptămână a Postului Mare, se începe cu psalmul 69, urmat de partea corespunzătoare a Canonului cel Mare (în acest caz psalmul 69 este omis în partea a treia).</ref> 4, 6, şi și 12; Slavă..., etc.; psalmii 24, 30, 90; apoi urmează imnul "Domnul este cu noi" şi și tropar, Crezul, imnul "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu", Trisaghionul şi și troparul zilei, ''Doamne miluieştemiluiește'' (de 40 de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi și Rugăciunea Sfântului [[Vasile cel Mare]].
''Partea a doua'''
:Este compusă din paslmii 50 şi și 101, [[Rugăciunea lui Manase]]; Trisaghion şi și Troparul de PocăinţăPocăință,<ref>Sau, dacă este ajunul unui Praznic Împărătesc, [[Condac]]ul zilei.</ref> ''Doamne miluieştemiluiește'' (de patruzeci de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi și Rugăciunea Sfântului Mardarie.
''Partea a treia'''
:Este compusă din psalmii 69 şi și 142, Doxologia Mică;<ref>La Praznicele ÎmpărăteştiÎmpărătești, Pavecerniţa Pavecernița mare se termică aici şi și începe Veghea de toată noaptea cu Litia.</ref> apoi canonul care este urmat de ''Cuvine-se cu adevărat'', [[Trisaghion]], imnul "Doamne al Puterilor, fii cu noi...", ''Doamne miluieştemiluiește'' (de 40 de ori), Rugăciunea orelor, "Mai slăvită decât heruvimii....", [[Rugăciunea Sfântului EfremSirul]], Trisaghion, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi și Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.<ref name="NtPray"/> Apoi urmează iertarea reciprocă. În loc de binecuvântarea obişnuită obișnuită a preotului, toţi toți fac mătănii în timp ce preotul citeşte citește o rugăciune specială de mijlocire. După aceea se slujeşte slujește Litia şi toţi și toți se închină la icoane şi și la moaştemoaște.
==Note==
[[Wikipedia:Compline]]
==Vezi şiși==
*[[Ceasurile zilei]]
*[[Ceaslov]]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
15.871 de modificări

Meniu de navigare