Modificări

Salt la: navigare, căutare

Învierea Domnului

297 de octeți adăugați, 17 ianuarie 2014 17:33
finalizare traducere
{{Traducere EN}}[[Image:Pascha.jpg|right|frame|Învierea Domnului<br>Coborârea la [[iad]]]]Învăţătura despre '''învierea Domnului''' nostru [[Iisus Hristos]] se află în centrul credinţei creştine: "Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră", spune [[apostolul Pavel]] ([[Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel|I Corinteni]] 15, 17). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din [[Sfânta Treime]], S-a [[Întruparea|întrupat]] pentru noi şi a noastră [[Soteriologie|mântuire]], a suferit, a fost dat la [[Moartea|moarte]] şi a treia zi a înviat din morţi ([[Crezul]]).
==Învierea Domnului şi lucrarea de răscumpărare a omului==
În schimb, reprezentarea de sorginte occidentală a Învierii este fundamental diferită. Acest model iconografic a apărut în secolul al XI-lea și a devenit cunoscut și răspândit datorită lui Giotto (Giotto di Bondone, 1266-1337); mai târziu, mai ales în secolele al XVI-lea și al XVII-lea s-au răspândit o varietate de modele de reprezentare although its different forms, especially in the sixteenth and seventeenth centuries, vary quite widely:
:“Domnul este reprezentat ținând flamura biruinței în timp ce este înălțat în aer parcă printr-un salt energic din mormânt, a cărui lespede care îl acoperise este ridicată de un înger, evident pentru a-I permite să iasă afară, în timp ce păzitorii sunt reprezentați căzuți la pământ"; "acest tip occidental de reprezentare a lui Hristos ca sărind afară din mormânt s-a impus în iconografia ortodoxă în timpul dominației turcești (mai ales începând cu secolul al XVII-lea), prin intermediul influenței occidentale. Practic, aceasta a devenit cea mai răspândită icoană a Învierii, deși în esență acest model [iconografic] nu este doar netradițional, ci și chiar neortodox.”<ref>Kalokyris. ''The Essence of Orthodox Iconography.'' pp.33,35.</ref>
În teologia ortodoxă contemporană, această reprezentare de tip occidental a Învierii este frecvent caracterizată în termeni duri ca fiind "ne-istorică, pur și simplu impresionistă și în esență neortodoxă" și caracterizează adoptarea sa în iconografia ortodoxă ca pe "un compromis dăunător Tradiției Ortodoxe exprimate prin cult și învățătura de credință", considerând că "nu este admisibilă sub nicio formă", întrucât ar duce la "sincretism artistic".<ref>Kalokyris. ''The Essence of Orthodox Iconography.'' p.36.</ref>
The Orthodox Icon of the Resurrection is Icoana ortodoxă a Învierii este o icoană [[Dogmadogmă|dogmaticdogmatică]] Icon, that isadică este menită să exprime un adevăr dogmatic, it expresses adevărata semnificație a dogmatic truthevenimentului evocat. Ca atare, the real meaning of the event andeste menită să exprime ceva ce transcende contextul și momentul istoric în care s-a petrecut. Astfel, as such, transcends the historical place and the temporal moment at which it occurred. “The quality of theological tradition is reflected in the Icon of the Resurrection“[c]alitatea tradiției teologice este reflectată în Icoana Învierii, which requires care cere o interpretare pur mistică a purely mystical interpretation of this eventevenimentului.”<ref>Michel Quenot. ''Ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Εἰκόνα [The Resurrection and the IconÎnvierea și Icoana].'' KaterineKaterini: Ekdoseis “Tertios,” 1998. p.94.</ref> This dogmatic Icon of the Resurrection highlights, with truly exceptional emphasis, not an Această Icoană dogmatică a Învierii pune în lumină într-un mod excepțional de percutant nu doar un eveniment istoric individual historical event (the bodily Resurrection of the Saviour), nor an historical moment (the Saviour’s egress from the Tombieșirea Mântuitorului din Mormânt), but, rather, the ci mai ales dogma of the abolition of Hades and death as well as the Resurrection of humanitybiruinței asupra iadului și a morții și a învierii neamului omenesc. “The Resurrection of Christ is simultaneously also the Resurrection of humanity; the Resurrection is not only the Resurrection of ChristÎnvierea nu este doar Învierea lui Hristos, eveniment istoric,” but a majestic ci "un eveniment universal event, a “cosmic event”maiestuos", un “eveniment cosmic”;<ref>Branos. ''Θεωρία Ἁγιογραφίας.'' pp.216,217.</ref> “Christ does not come out of the tomb but out from ‘among the dead“Hristos nu iese afară din mormânt,ci "din rândul morților" ''ek nekron'', ‘coming up out of devastated Hades as from a nuptial palace‘ieșind afară din Iadul pustiit ca dintr-un palat nupțial.’”<ref>Paul Evdokimov. ''The Art of the Icon: A Theology of Beauty.'' Transl[Arta icoanei. O teologie a frumuseții], trad. de Fr. Steven Bigham. Redondo Beach, CA: Oakwood Publications, 1990. p.325.</ref>
The Resurrection, according to the Western type, “portrays a historical Reprezentarea Învierii potrivit modelului iconografic occidental "reprezintă un momentistoric",” that is, it essentially “starts from Christ’s egress from the tombmai precis,“pornește de la ieșirea lui Hristos din mormânt”<ref>Branos. ''Θεωρία Ἁγιογραφίας.'' pp.225.</ref> Whereas according to the Orthodox type. În schimb, “it revealsîn reprezentarea bizantină, that is, makes manifest the victory of the Crossicoana "descoperă sau ilustrează explicit biruința Crucii; the Descent into Hades is already a Resurrectioncoborârea la Iad este deja Învierea; the great marele ''triduum mortis'' constitutes the mystical days in which the Resurrection is accomplishedîntruchipează zilele mistice în care se săvârșește Învierea.”<ref>Protopresbyter Protopresbiter [[Georges Florovsky]]. ''“Ὁ Σταυρικὸς Θάνατος” [Of the death on the CrossDespre moartea pe Cruce].'' In: Ἀνατομία Προβλημάτων τῆς Πίστεως [An analysis of matters of faithO analiză a chestiunilor de credință]. Transl. Archim. Meletios Kalamaras. ThessalonicaTesalonic: Ekdoseis Bas. Regopoulou, 1977. pp.79-81.</ref>
The Holy Resurrection of Our SaviorÎn plus, as icoana Coborârii la Iad ilustrează și o altă particularite a mystery, was invisible and outside the laws and processes of other resurrections, since through the Resurrection and in the Resurrection we do not have înțelegerii ortodoxe a Învierii. Sfânta Înviere a Mântuitorului a fost și a rămas o taină. Momentul propriu-zis și modul în care s-a petrecut Învierea Domnului a rămas nevăzut și neînțeles desăvârșit de mintea omenească. Căci la Învierea Domnului nu avem de-a face doar cu o înviere a simple resuscitation of the Master’s Body and its egress from the sepulchre, as, for exampleTrupului Mântuitorului și ieșirea Acestuia din mormânt, in the case of Stca în cazul Sf. [[LazarusLazăr]] (o minune vădită înaintea tuturor, urmată de reluarea cursului firesc al coruptibilității și morții trupești). Învierea Mântuitorului este o trecere a miracle perceptible to all, and the Celui ce era de acum "una cu Dumnezeu" [eventualὁμόθεος] return of his body to corruption), but its transition, as being henceforth “one with God” în realitatea necreată - avem de-a face cu o transfigurare ontologică<ref>Afirmată explicit în [[ὁμόθεοςSfintele_Paşti#Imnografie|imnografia sărbătorii]] and.</ref>. În acest sens, in an ineffable mystery, to uncreated reality; that is, we have an ontological transformationicoana Coborârii la Iad ca icoană a Învierii este o reafirmare a acestei taine inefabile. A Un comentariu lucid commentary on this Patristic viewpoint is provided by cu privire la această perspectivă a Părinților Bisericii oferă Leonid OuspenskyUspensky, who writescare scrie:
:“Caracterul de nepătruns al acestui eveniment pentru mintea umană și prin urmare imposibilitatea de a-l reprezenta este motivul pentru care, în iconografia ortodoxă tradițională, lipsește [orice mod de a reprezenta] momentul propriu-zis al Învierii.”<ref>[[Leonid Uspensky]], in Leonid Ouspensky and [[Vladimir Lossky]]. ''The Meaning of Icons.'' Transl. G.E.H. Palmer and E. Kadloubovsky. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1982. pp.187,185.</ref>
Așa-numitul model bizantin, ca autentică icoană dogmatică a Învierii este cea care ilustrează și [[tropar]]ul Învierii:
:'''"Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le."'''
==Galerie de imagini==
<center>
'''Descent Into Hades / Harrowing of HellCoborârea la Iad'''
<gallery>
Image:Anastasis-icon-from-chios.jpg|Anastasis, [[Nea Moni of Chios]], Greece, 11th c.
Image:Resurrection1.jpg|Resurrection.
</gallery>
'''Myrrh-Bearing Women Îngerul la Mormânt/ Angel at the TombFemeile Mironosițe'''
<gallery>
Image:RabulaGospelsCrucifixion.jpg|The earliest crucifixion in an illuminated manuscript, also shows the resurrection.<br>[[w:Rabbula Gospels|Rabbula Gospels]], 6th c.
6.109 modificări

Meniu de navigare