Modificări

Salt la: navigare, căutare

Marcion din Sinope

Nicio modificare în dimensiune, 21 septembrie 2013 05:27
m
diacritice noi (cu virgulă)
'''Marcion din Sinope''' (cca. 110-160) a fost un [[eretic]] din secolul al II-lea. Sistemul lui de învăţăturiînvățături, cunoscut sub numele de [[marcionism]], a fost condamnat de Biserică ca [[erezie]].
==Biografie==
Marcion s-a născut în Sinope, oraş oraș din provincia romană Asia Minor (actualmente Sinop, în Turcia). A devenit un armator înstărit. Conform celor scrise de Sf. mucenic Ipolit, papă al Romei, chiar tatăl lui Marcion, care era [[episcop]], l-a excomunicat pe motive de imoralitate. După aceasta, Marcion a plecat la Roma (în anul 140), unde a devenit un susţinător susținător financiar important al Bisericii de acolo.
După câţiva câțiva ani de la sosirea sa la Roma, Marcion a început să-şi și dezvolte propriul sistem teologic, susţinând susținând [[erezie|ereziile]] cunoscute mai târziu sub denumirea de [[marcionism]]. Mai mult, a început să-şi și organizeze discipolii într-o comunitate separată. Pentru toate acestea, el a fost excomunicat de către [[Biserica]] de la Roma în anul 144.
Marcion a continuat însă să-şi și facă noi prozeliţiprozeliți. De la Roma, folosindu-şi și considerabila sa avere şi și talentul său organizatoric, a convertit la erezia sa numeroase persoane de orice vârstă şi și rang de pe întinsul întregului Imperiu Roman. A reuşit reușit astfel să întemeieze o puternică organizaţie organizație ecleziastică paralelă cu cea a Bisericii Ortodoxe.
O relatare provenită de la [[Tertulian]] şi și confirmată de Sf. [[Irineu de Lyon]] spune că Marcion a încercat să folosească bani pentru a influenţa influența Biserica să aprobe învăţătura învățătura lui, dar a fost refuzat.
Numeroşi Numeroși [[Sfinţii PărinţiSfinții Părinți|Sfinţi PărinţiSfinți Părinți]] au luat poziţie poziție împotriva lui Marcion şi și au combătut ereziile sale, printre aceştia aceștia numărându-se Sf. [[Iustin Martirul]], Sf. [[Efrem Sirul]], [[Dionisie din Corint]], [[Teofil al Antiohiei]], [[Filip din Gortina]], Sf. [[Ipolit Romanul]], [[Clement al Alexandriei]] şi și [[Origen]].
==Învăţăturile Învățăturile eretice ale lui Marcion==Esenţa învăţăturilor Esența învățăturilor lui Marcion, cunoscute sub numele de [[marcionism]], constă în recunoaşterea recunoașterea lui [[Iisus Hristos]] ca mântuitor trimis de Dumnezeu şi și a [[Apostolul Pavel|Apostolului Pavel]] ca lider al [[apostoli]]lor, dar şi și în respingerea [[Biblie]]i ebraice şi și a lui [[Dumnezeu Tatăl|Iehova]]. Se insinuează astfel că Iisus a adus credinţa credința într-un nou Dumnezeu, diferit de cel descris în [[Vechiul Testament]].
Potrivit lui Marcion, Dumnezeu (cel din [[Vechiul Testament]]) era gelos, mânios şi și strict. Lumea materială, pe care El o crease, era defectă, un loc al suferinţeisuferinței; se părea astfel că Dumnezeu, atunci când a creat o astfel de lume a fost fie rău intenţionatintenționat, fie că a greşitgreșit. [[Iisus]] nu a fost [[Mesia]] promis de iudaism, pentru că Mesia urma să fie un învingător şi și un conducător politic. Mai degrabă, Iisus a fost trimis de către un zeu mai mare decât Creatorul. Rolul său a fost să dezvăluie Dumnezeul transcendent din lumina minţiiminții, diferit în caracter de Dumnezeul creator din Biblia ebraică. Marcion mai susţinea susținea că Dumnezeu (cel care l-a trimis pe Iisus pe pămînt) este mai presus de pasiuni şi și de mânie, în întregime binevoitor, iar Iisus a fost trimis să-i scoată pe credincioşi credincioși din supunerea faţă față de Creatorul limitat şi și mânios din Vechiul Testament.
Marcion din Sinope este cel care a realizat primul [[canon]] biblic creştin creștin (o listă de cărţi cărți ale [[Biblie]]i pe care el le-a considerat ca având autoritate religioasă. Lista sa era mult mai redusă decât canonul din prezent (cel recunoscut ca fiind valabil de marea majoritate a creştinilorcreștinilor). Astfel, Marcion a inclus în [[Noul Testament]] numai [[Evanghelia după Luca]], [[Faptele Apostolilor]] şi și zece dintre epistolele atribuite Sf. [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]] (omiţând omițând epistolele pastorale ale lui Pavel adresate către [[Apostolul Timotei|Timotei]] şi și [[Apostolul Tit|Tit]]). Doar aceste cărţicărți, în conformitate cu cele susţinute susținute de Marcion, sunt cele care conţine conține adevăratele învăţături învățături ale Sf. Pavel. Marcion a respins în întregime Vechiul Testament, propagând învăţătura învățătura că acesta nu ar trebui să fie parte a Bibliei creştine şi creștine și că nu are nicio valoare pentru adevăraţii creştiniadevărații creștini.
[[Marcionism]]ul nu este identic, dar este strâns legată de [[gnosticism]]. În unele surse, el este adesea socotit printre gnostici, deşi deși alte surse spun că ”el ar fi avut pre puţină puțină simpatie faţă față de speculaţiile speculațiile mitologice ale gnosticilor<ref>''Oxford Dictionary of the Christian Church'', 3rd edition, (p. 1034).)</ref>. La fel ca şi și la gnostici, [[hristologie|hristologia]] sa a fost ”''docetică''”.
Ideile lui Marcion, respinse totuşi totuși de cei mai mulţi creştinimulți creștini-a lungul istoriei, arată influenţa potenţială influența potențială a filozofiei elenistice asupra creştinismuluicreștinismului, şi și critica morală a Bibliei ebraice pornind de la etica platonismului. Canonul biblic propus lui Marcion a fost un factor care a propulsat mişcarea creştinmișcarea creștin-ortodoxă să formuleze actualul canon al [[Biblia|Sfintei Scripturi]].
Deşi Deși scrierile sale nu s-au mai păstrat, o parte dintre ele au putut fi reconstituite pe baza scrierilor altor autori religioşi religioși ce se refereau la învăţăturile învățăturile lui Marcion (în special [[Tertulian]]). Marcion a fost, de asemenea, cunoscut şi și pentru faptul de a fi impus o moralitate severă adepţilor adepților săi, dintre care unii au suferit [[Persecuţii Persecuții împotriva creştinilorcreștinilor|persecuţiipersecuții]], ca şi mulţi alţi creştini și mulți alți creștini din acele timpuri.
==Vezi şiși==
*[[Marcionism]]
*[[Erezie]]
12.697 de modificări

Meniu de navigare