Modificări

Salt la: navigare, căutare

Marcion din Sinope

258 de octeți adăugați, 20 ianuarie 2011 14:21
Învăţăturile eretice ale lui Marcion: completări şi legături
Potrivit lui Marcion, Dumnezeu (cel din [[Vechiul Testament]]) era gelos, mânios şi strict. Lumea materială, pe care El o crease, era defectă, un loc al suferinţei; se părea astfel că Dumnezeu, atunci când a creat o astfel de lume a fost fie rău intenţionat, fie că a greşit. [[Iisus]] nu a fost [[Mesia]] promis de iudaism, pentru că Mesia urma să fie un învingător şi un conducător politic. Mai degrabă, Iisus a fost trimis de către un zeu mai mare decât Creatorul. Rolul său a fost să dezvăluie Dumnezeul transcendent din lumina minţii, diferit în caracter de Dumnezeul creator din Biblia ebraică. Marcion mai susţinea că Dumnezeu (cel care l-a trimis pe Iisus pe pămînt) este mai presus de pasiuni şi de mânie, în întregime binevoitor, iar Iisus a fost trimis să-i scoată pe credincioşi din supunerea faţă de Creatorul limitat şi mânios din Vechiul Testament.
Marcion din Sinope este cel care a realizat primul [[canon]] biblic creştin (o listă de cărţi ale [[Biblie]]i pe care el le-a considerat ca având autoritate religioasă. Lista sa era mult mai redusă decât canonul din prezent (cel recunoscut ca fiind valabil de marea majoritate a creştinilor). Astfel, Marcion a inclus în [[Noul Testament]] numai [[Evanghelia după Luca]], [[Faptele Apostolilor]] şi zece dintre epistolele atribuite Sf. [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]] (omiţând epistolele pastorale ale lui Pavel adresate către [[Apostolul Timotei|Timotei]] şi [[Apostolul Tit|Tit]]). Doar aceste cărţi, în conformitate cu cele susţinute de Marcion, sunt cele care conţine adevăratele învăţături ale Sf. Pavel. Marcion a respins în întregime Vechiul Testament, propagând învăţătura că acesta nu ar trebui să fie parte a Bibliei creştine şi că nu are nicio valoare pentru adevăraţii creştini.
Marcion produced the first Christian [[canon]], or list of the books of the [[Bible]] that he considered authoritative. His list, however, was much smaller than that currently recognised as valid by most Christians: he included only the [[Gospel of Luke]], the [[Acts of the Apostles]], and ten of the [[epistle]]s attributed to the [[Apostle Paul]]. (He omitted Paul's pastoral epistles, addressed to Timothy and Titus.) These books, according to Marcion, were the ones that contained the true teachings of St. Paul. He completely rejected the [[Old Testament]], believing and teaching that it should not be part of the Christian Bible and was of no value to Christians.
[[Marcionism|Marcion's position]] is not identical to, but is closely related to, the various belief sets together called [[Gnosticism]]. In some sources, he is often reckoned among the Gnostics, but as the ''Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd ed.)'' puts it, "it is clear that he would have had little sympathy with their mythological speculations" (p. 1034). Like the Gnostics, his [[Christology]] was [[Docetism|Docetic]].
12.697 de modificări

Meniu de navigare