Modificări

Salt la: navigare, căutare

Niceea

177 de octeți adăugați, 9 octombrie 2009 16:48
traducere completata
[[icoană|icoane]] care erau puse de către [[iconoclasm|iconoclaști]] și a stabilit ca icoanele să fie cinstite.
Primul Sinod sa ținut la Palatul Senatului care acum se afla sub apele lacului Iznik. Al șaptelea Sinod
sa ținut în biserica Hagia Sofia care a fost construita de [[Iustinian]] în secolul VI. Această biserică
fusese construită după modelul bisericii [[Hagia Sofia]] din Constantinopol. Aflată în centrul orașului
(Niceea), Hagia Sofia a fost transformată de turci în moschee și redenumita Orhan Ghazi în anul 1331.
De-a lungul anilor această construcţie a fost rău afectată de cutremure și incendii. Totuși, unele mozaicuri și o frescă care îl reprezintă pe [[Hristos]] au rămas. Biserica Adormirii [[Maica Domnului|Maicii Domnului]], o importantă biserică din Niceea, a fost distrusă de turci în anul 1922. Această biserică era decorată cu multe mozaicuri minunate care datau din secolul IX.
The first council was held in the “Senatus Palace” that now lays beneath the waters of Lake Iznik. The seventh council was held in the Church of Hagia Sophia that was built by [[Justinian]] in the sixth centuryÎn anul 1081, This [[church]] was modeled after the [[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Sophia]] in Constantinople. Located in the center of the cityNiceea a fost capturată de turcii segiucizi, Hagia Sophia was turned into dar a mosque by the Turks and renamed Orhan Ghazi Mosque in 1331fost recucerită în 1097 de împăratulAlexius I Comnenus. Over the years this structure has been badly damaged by earthquakes and fires În perioada în care turcii au stăpânit Niceea, au renumit orașul Iznik. Some mosaics and Când Constantinopolul a fresco of Christ, howeverfost cucerit de cruciații latini în anul 1204, remainbizantinii au stabilitteritorii separate în parți din Anatolia care nu erau stăpânite de latini. The Church of the Dormition Astfel, Niceea a devenitcapitala „Imperiului Nicean” și a slujit timp de cincizeci de ani ca centru politic și cultural alcelui mai puternic dintre statele bizantine până ce Mihail al VIII-lea Paleologul a recapturat Constantinopolul de sub stăpânirea latinilor și a major church in Nicea, was destroyed by the Turks in 1922. This church was decorated with many fine mosaics that dated from the ninth centuryrestaurat Bizanţul.
In 1081, Nicea was captured by the Seljuk Turks, but was recaptured in 1097 by Emperor Alexius I Comnenus. During the period that the Turks held NiceaÎn anul 1331, they renamed the city turcii otomani au capturat Niceea și a denumit din nou orașul Iznik. When Constantinople was captured by the Latin Crusaders in 1204, the Byzantine Romans established separate realms in the parts of Anatolia that were not held by the Latins. Nicea became the capital of the “Empire of Nicea” and served for 50 years as the political and cultural center of this the strongest of the Byzantine states until Michael VIII Palaeologus recaptured Constantinople from the Latins and restored Byzantium. După ce otomaniiIn 1331, the Ottoman Turks captured Nicea, again renamed the city Iznik. After the Turks captured Constantinople in au cucerit Constantinopolul în anul 1453, the prosperity of the city fell under the competition from Turkish Constantinopleprosperitatea oraşului a cedat competiției din partea Constantinopolului turcesc.
==Surse==
351 de modificări

Meniu de navigare