Modificări

Salt la: navigare, căutare

Biserica Armeniei

316 octeți adăugați, 17 iunie 2009 17:27
fără descrierea modificării
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
The '''Church of ArmeniaBiserica Armeniei''', sometimes called the numită uneori '''Armenian Apostolic ChurchBiserica Apostolică Armeană''' or the sau '''Armenian Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Armeană''' is one of the este o biserică [[Oriental OrthodoxBiserici Orientale Ortodoxe|orientală]] churches. It S-a [[schismschismă|separatedseparat]] from the de [[Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă|Eastern Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Răsăriteană]] in AD în anul 506DH, after the după [[Fourth Ecumenical CouncilSinodul IV Ecumenic|Council of ChalcedonSinodul de la Calcedon]] (AD 451DH). [[Sfânta Liturghie|Liturgic]], această biserică are multe lucruri în comun cu [[Biserica Romano-Catolică]]. De exemplu, episcopul lor poartă veşminte aproape identice cu cele ale episcopilor catolici. Cu toate acestea, Biserica Apostolică Armeană nu trebuie confundată cu [[Biserica Catolică Armeană]], care este [[Biserici catolice răsăritene|unită]] cu Biserica Romano-Catolică. De asemenea, ei nu folosesc de obicei un [[iconostas]] tipic, ci mai mult o perdea.
[[liturgy|Liturgically]], the Church has much in common with the [[Roman Catholic Church]]. For example, their bishops wear vestments almost identical to those of Western bishops. The Armenian Apostolic Church should not, however, be confused with the [[Armenian Catholic Church]], which is in [[Uniate|union]] with the Roman Catholic Church. They also typically do not use a full [[iconostasis]], but rather a curtain.
{{Bisericiorientale}}
==Istoric==
===Creştinismul în Armenia===
Tradiţia ne spune că Apostolii [[Apostolul Tadeu|Tadeu]] şi [[Apostolul Bartolomeu|Bartolomeu]] sunt primii care au dus Creştinismul pe teritoriile armenilor în secolul I. Cu toate acestea, vor mai trece 200 de ani până când Armenia va deveni primul stat care a adoptat [[Creştinism]]ul ca religie de stat, în anul 301 DH, când Sfântul [[Grigorie Luminătorul]], un misionar din Cezareea, l-a convertit pe regele armean , Trdat al IV-lea, la Creştinism. După o vreme, Sfântul Grigorie a fost trimis înapoi în Cezareea ca să fie hirotonit [[episcop]] şi s-a întors în Armenia ca primul '''[[catolicos]]''' (sau episcop "universal" al unei zone). Fiul lui Grigorie, Aristache, a participat la Primul [[Sinod Ecumenic]] la [[Sinodul I Ecumenic|Niceea]] în anul 325 DH.
==History=====Christianity in Armenia===Tradition tells us that the Apostles Thaddeus and Bartholomew first brought Christianity to the land of the Armenians in the first century. HoweverPe lângă beneficiile spirituale evidente care au rezultat din acest "botez" al Armeniei, it would not be for about 200 more years that Armenia would become the first country to adopt [[Christianity]] as această convertire a state religion, in AD 301, when Stajutat la unificarea diverselor grupuri etnice într-o identitate armeană coezivă. [[Gregory the Illuminator]], Biserica Armeană a missionary from Caesarea, converted the king of Armenia, Trdat IV, to Christianity. In time, St. Gregory was sent back to Caesarea to be elevated to the [[bishops|episcopate]] and returned to Armenia as the first '''[[Catholicos]]''' (or "universal" bishop of an area). Gregory's son, Aristakes, attended the First [[Ecumenical Council]] at ajutat la desfăşurarea primelor misiuni în zonele învecinate ale [[First Ecumenical Council|Nicea]] in AD 325. In addition to the obvious spiritual benefits which resulted from the "baptism" of Armenia, this conversion aided in unifying various ethnic groups into Biserica Ortodoxă a cohesive Armenian identity. The Armenian Church was instrumental in the early missions to neighboring [[Church of GeorgiaGeorgiei|GeorgiaGeorgiei]] and şi [[Caucasian AlbaniaAlbaniei caucaziene]].
===The Council of ChalcedonSinodul de la Calcedon===Historically, the Armenian church has been labeled [[monophysitism|monophysite]] because it Biserica Armeniei (just as the la fel ca [[Church of Biserica din Alexandria (Copticcoptă)|Coptic Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Coptă]]) rejected the decisions of the , a fost etichetată ca [[Council of Chalcedonmonofizitism|monofizită]]deoarece a respins deciziile Sinodului de la Calcedon, which condemned monophysitismcare condamna monofizitismul. The Armenian Church officially severed ties with the West in Oficial, Biserica Armeniei a întrerupt legăturile cu Occidentul în anul 554, during the second Council of în timpul Sinodului de la [[Dvin]] where the , unde a fost respinsă formula [[Chalcedonian|dyophysitediofizit]] formula of the Council of Chalcedon was rejectedă de la Calcedon.
HoweverCu toate acestea, the Armenian Orthodox Church argues that this is Biserica Ortodoxă Armeană argumentează că aceasta este o descriere eronată a wrong description of its positionsituaţiei sale, as it considers Monophysitismdeoarece consideră monofizitismul, as taught by aşa cum a fost predicat de [[EutychesEutihie]] and condemned at Chalcedonşi condamnat la Calcedon, a heresy and only disagrees with the formula defined by that councilo erezie fiind doar împotriva formulei găsite la Calcedon. The Armenian church instead adheres to the doctrine defined by În schimb, Biserica Armeană propovăduieşte doctrina lui [[Cyril of AlexandriaChiril al Alexandriei]], considered as a saint by the Chalcedonian churches as wellcare este considerat sfânt şi de către bisericile calcedoniene şi care îl descrie pe Hristos ca având o singură fire întrupată, who described Christ as being of one incarnate nature, where both divine and human nature are unitedîn care firea umană şi firea divină sunt unite. To distinguish this from Pentru a o deosebi de versiunea [[Eutychianismeutihianism|Eutychianlui Eutihie]] and other versions of Monophysitism this position is called şi de alte versiuni de monofizitism, aceasta este numită [[miaphysitismmiafizitism]].
In recent timesÎn zilele noastre, both Chalcedonian and anti-Chalcedonian churches have developed atât bisericile calcedoniene cât şi cele necalcedoniene au realizat fiecare o mai profundă înţelegere a deeper understanding for each other's positionspoziţiei celeilalte, recunoscând similaritatea teologică, recognizing the substantial agreement while maintaining their respective theological languagedar păstrând exprimarea teologică diferită a fiecăreia. HenceDin acest moment, the Monophysite label is avoided when describing the Armeniansa început să fie evitată folosirea etichetei de monofizită la descrirea credinţei armene ' or Coptssau copte' belief regarding the Nature of Christcu privire la Firea lui Hristos. It should be noted that the Armenian Church was not represented by its Supreme Patriarch—the Catholicos during the Council of ChalcedonTrebuie precizat că la Sinodul de la Calcedon Biserica Armeniei a fost reprezentată de o delegaţie de preoţi în loc de catolicos, because the country was in war at the time, so instead a delegation of clergymen was sentţara fiind în război în acea perioadă.
==LeadershipLideri==The hierarch of the Armenian Church is the Întâistătătorul Bisericii Armene este '''Supreme Patriarch and Catholicos of All ArmeniansPatriarhul suprem şi catolicos al tuturor armenilor'''. The current Catholicos is Catolicosul actual este Garegin al II-lea, who resides at the Holy See of care îşi are reşedinţa la Sfântul Scaun din Echmiadzin, west of Yerevanîn vestul Erevanului. HoweverCu toate acestea, o mică parte a minority of the church outside Armenia is under the jurisdiction of the Catholicos of bisericilor din afara Armeniei sunt sub jurisdicţia Catolicosului din Cilicia, who resides in cu reşedinţa în Antilias in Lebanon, as Liban, ca urmare a result of unei dispute care a dispute that emerged while avut loc în perioada regimului comunist din Armenia was under Communist rule.
==Armenian Christianity Outside of ArmeniaCreştinismul armean în afara Armeniei==[[Image:Armenian church Worcester.jpg|right|thumb|250px|An Armenian Apostolic parish in O parohie armeană apostolică din Worcester, Massachusetts]]Today there În zilele noastre, există comunităţi importante de armeni în ţările din Orientul Mijlociu. O importanţă specială o are large Armenian Orthodox congreations in many middle-eastern countries outside Armenia. Of particular importance is the Armenian Apostolic Church of Biserica Apostolică Armenă din Iran, where Armenians are the largest Christian ethnic minorityunde armenii sunt cea mai mare comunitate creştină. The Armenian Church also is one of the churches De asemenea, Biserica Armeniei (together with the împreună cu [[Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă]], the [[Roman Catholic ChurchBiserica Romano-Catolică]], the [[Church of Biserica din Alexandria (Copticcoptă)|Coptscopţii]], [[Church of EthiopiaBiserica Etiopiei|Ethiopiansetiopienii]] and şi [[Church of Antioch Biserica Antiohiei (JacobiteSiriacă)|Syrianssirienii]]) which cooperates in the use and administration of the care cooperează la folosirea şi administrarea [[Church of the Holy Sepulchre Biserica Sfântului Mormânt (Ierusalim)|Biserica Sfântului Mormânt (JerusalemIerusalim)]].
In În America, the Armenian Church maintains St. Biserica Armeniei are Catedrla Sfântul Vartan Cathedral in din New York City, and St. şi Seminarul Sfântul Nersess Seminary in din New Rochelle, NY. The latter cooperates very closely with Acesta din urmă, cooperează foarte strâns cu [[St. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir's Orthodox Theological Seminary (Crestwood, New York)]].
==ResourcesResurse==
*''[http://www.stvartanbookstore.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5169&HS=1 Frequently Asked Questions About the Armenian Church]'' by Fr. Krikor Maksoudian
* ''[http://www.stvartanbookstore.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5166&HS=1 Feasts and Saints of the Armenian Church]'' by Patriarch Torkom Koushagian
==SourcesIzvoare==
* Portions of this article have been taken, with modifications, from [[Wikipedia:Armenian Apostolic Church]]
* [http://www.armenianchurch.org The Armenian Apostolic Church in America]
==External linksLegături externe==
*[http://www.armenianchurch.org/ The Armenian Church - The Mother See of Holy Etchmiadzin]
*[http://www.armenianchurchwd.com/ Western Diocese of the Armenian Church of North America]
*[[Wikipedia:Armenian Apostolic Church]]
[[CategoryCategorie:JurisdictionsJurisdicţii|Armenia]][[CategoryCategorie:Oriental OrthodoxOrtodoxie Orientală|Armenia]]
[[ar:الكنيسة الأرمنية]]
[[fr:Église d'Arménie]]
[[en:Church of Armenia]]
4.112 modificări

Meniu de navigare