OrthodoxWiki:Manual de stil (Biserici)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Această pagină reprezintă o politică oficială OrthodoxWiki. Ea se bucură de o largă recunoaștere din partea editorilor și are statutul unui standard pe care toți utilizatorii ar trebui să-l respecte. Puteți aduce la zi această pagină ori de câte ori va fi necesar, dar asigurați-vă mai întâi că acestea reflectă într-adevăr viziunea OrthodoxWiki înainte de a face modificări.


Biserici autocefale și autonome

Când faceți referire la Bisericile autocefale sau autonome, numiți-le astfel: "Biserica Locului" sau "Biserica din Locul" atunci când creați articole noi și legături interne. Această formă este preferabilă modalității adjectivale (E.g. "Biserica Ortodoxă Smogariană" în loc de "Biserica Smogariei" sau "din Smogaria"), pentru a evita încadrările etnice stereotipe ale Bisericii.

Atenție: Biserica Ortodoxă din America (') nu va fi numită Biserica Ortodoxă a Americii, întrucât autocefalia acesteia este încă disputată, iar alte Biserici nu îi recunosc statutul de singură reprezentantă a Ortodoxiei în America (pe care OCA nici nu l-a reclamat, de altfel).

Necalcedonieni, romano-catolici etc.

În ceea ce privește situația în care există reședințe diecezane (eparhiale) ale unor Biserici necalcedoniene sau ale Bisericii Romano-Catolice care se suprapun peste cele ale ortodocșilor calcedonieni, este necesar să se facă distincția între diferitele jurisdicții. Referința la aceste scaune episcopale paralele ar trebui făcută astfel: Biserica Locului (Element de identificare). Astfel, Biserica coptă din Egipt va primi numele de Biserica Alexandriei (Coptă), iar Biserica Catolică Siriană se va numi Biserica Antiohiei (Catolică).

Pentru Bisericile de rit nelatin din cadrul Bisericii Romano-Catolice, utilizarea termenului "romană" în nume este greșită din mai două motive:

  • Aceste Biserici nu se definesc ele însele drept "romane", adesea insistând cu fermitate asupra acestui aspect.
  • Un astfel de apelativ poate face cititorii să creadă că acele biserici sunt de rit latin, ceea ce de regulă nu este cazul.

Faptul că aceste biserici sunt în comuniune cu Vaticanul va trebui menționat în articolele respective.

În cazul în care nu există reședințe episcopale paralele, se va folosi denumirea simplă: Biserica Locului, e.g. Biserica Armeniei

Bisericile altele decât cele denumite "principale" sau "predominante"

Articolele referitoare la astfel de Biserici vor primi în general denumirea oficială pe care și-o atribuie chiar ele, e.g. Biserica Ortodoxă Rusă Autonomă (i.e. "Suzdaliții"), iar nu Biserica Rusiei. Dacă aceste jurisdicții își asumă un nume identic cu Biserica predominantă calcedoniană, va fi introdus un element de identificare, între paranteze, astfel: Biserica Alexandriei (Smogariană).

Eparhii, arhidieceze, mitropolii

Părțile componente ale Bisericilor autocefale sau autonome vor primi denumiri conforme cu titulatura lor oficială . Exemple: Arhidioceza Creștină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord, Mitropolia Ortodoxă a Hong-Kongului și a Sud-Estului Asiei, Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Vor face excepție eparhiile unde există suprapuneri între mai multe jurisdicții: acestea vor primi denumirea "scurtă" și elementul de identificare între paranteze. Exemple: Eparhia Sudului (OCA), Dieceza de Los Angeles și a Vestului (Antiohiană).

Biserici dispărute

Atunci când scrieți articole despre mari Biserici care nu mai există, care au supraviețuit doar sub o formă foarte restrânsă, sau ale căror succesoare moderne par să se găsească în erezie sau în schismă permanentă, folosiți denumirea "Biserica Locului", dar nu uitați să includeți articolul în Categorie:Istoria Bisericii. Avem aici exemple precum Biserica Cartaginei, Biserica Romei (distinctă de Biserica Romano-Catolică) sau Biserica Persiei (distinctă de Biserica Asiriană a Răsăritului, adică de cea nestoriană)

Există aici și riscul ambiguității, în special în ceea ce îi privește pe ortodocșii orientali, dar deocamdată situația lor rămâne excepțională și în cadrul OrthodoxWiki, dată fiind apropierea lor de ortodocșii calcedonieni și ținând cont de progresul discuțiilor teologice cu aceștia.

"Denominațiuni"

Grupările ortodoxe vor fi numite jurisdicții sau Biserici, iar nu denominațiuni sau culte, în măsura în care au doar structuri administrative deosebite, dar împărtășesc aceeași credință. Biserica Ortodoxă însăși nu va fi numită în nici un caz denominațiune (ca și cum ar fi una din numeroase grupări creștine, legitime toate), ci va fi numită întotdeauna "Biserica".

Oricând acest lucru va fi posibil, termenul denominațiune va fi evitat. În limbajul comun, termenul presupune un relativism eclesiologic incompatibil cu credința ortodoxă. Alte organizații creștine pot fi numite conform modalității corecte de apelare sau folosind termeni generali precum organizații, organisme, grupări, confesiuni, etc.

Categorii

Toate articolele despre organisme ale Bisericii Ortodoxe vor trebui incluse în Categorie:Jurisdicții, iar cele referitoare la organisme ale unor grupări neortodoxe vor fi incluse în Categorie:Mişcări, curente, grupări neortodoxe. Pentru scopurile enciclopedice ale OrthodoxWiki, articolele referitoare la ortodocșii orientali intră în categoria articolelor referitoare la ortodocși.