Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

816 octeți adăugați, 17 noiembrie 2007 19:28
traducere - început
{{Traducere_EN}}
[[Image:Hagia_Sophia_BW.jpg|right|thumb|400px|[[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Haghia Sophia]] in Constantinople]]{{OrthodoxchristianityCreştinism ortodox}}'''EcclesiologyEclesiologia''' is the (sau '''ecleziologia''') este acea ramură a [[theology]teologie] of the Orthodox Christian faith concerning the Churchi care tratează despre Biserică.
==ChurchBiserica==The Church is the '''Body of Christ''', a theanthropic (divine-human) communion of Jesus Christ with his people. The sole head of the Church is Christ. The Church is an object of [[faith]], that is, Orthodox Christians ''believe in'' the Church. The traditional belief in the Church is attested to in the [[Nicene-Constantinopolitan Creed]] as the '''[[One Holy Catholic and Apostolic Church|one, holy, catholic and apostolic Church]]'''. By this phrase is meant that the Church is undivided and not many (one), sanctified and set apart for the work of God (holy), whole and characterized by fullness and universality (catholic), and has at its essence the going out into all the world to preach the [[Gospel]] and [[baptism|baptize]] the nations (apostolic).
Because the ChurchBiserica este '''Trupul lui Hristos'', comuniune divino-umană (''teantropică'') între [[Iisus Hristos]] și poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credinței, în sensul că ortodocșii ''cred în'' Biserică. Credința tradițională a Bisericii este mărturisită în [[Crezul|Crezul niceo-constantinopolitan]]: '''"[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catholică) și apostolească Biserică"'''. Sensul acestei afirmații este că Biserica este una singură, nedespărțită în mai multe Biserici, sfințită și pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, desăvârșită și caracterizată prin deplinătate și universalitate (''catholică'') și are drept caracteristică fundamentală mărturisirea și propovăduirea [[Evanghelie]]i și [[botez]]area tuturor neamurilor (''apostolică'') ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28 Matei 28, it is the Body of Christ18-20]).  Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, it is also the temple and dwelling place of the ea este și templul și locul asupra căruia odihnește [[Holy SpiritDuhul Sfânt]]. It is Ea este '''o permanentă Cincizecime'''. Biserica este '''Mireasa lui Hristos''', Mireasa [[eshatologie|eshatologică]] a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credință și dragoste, cea pentru care S-a continued Pentecostjertfit pe [[Cruce]]. Relația stabilită între Hristos și Biserica sa este asemuită cu relația dintre soț și soția sa, iar imaginea nunții pământești este o închipuire, o umbră a nunții Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.  Pentru ortodocși, Biserica este un '''trup mistic''', nu o organizație omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul își regăsește adevărata natură și unde poate crește veșnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru Duhul Sfânt. Unitatea Bisericii nu este ruptă de timp sau spațiu și nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea Sfintei Treimi cu toți cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinții Îngeri, drepții adormiți și toți cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos și cu puterea Duhului Sfânt.
The Church is the '''Bride of Christ''', the [[eschatology|eschatological]] spouse of the Son of God, united to him in faith and love, for which he gave himself up on the cross. The intimacy of a husband and wife is an earthly image of the intimacy that Christ has with his Church, and the union of an earthly marriage is a shadow of the union of that marriage of the Lamb of God with the Church.
The Orthodox see the Church as a '''mystical organism''', not an organization of like thinking people. In the Church is the community where man is what he is created to be and can grow for eternity in divine life in communion with God through Christ in the Holy Spirit. The unity of the Church is not broken by time or space and is not limited merely to those alive upon the earth. The unity of the Church is the unity of the Blessed Trinity and of all of those who live with God: the holy angels, the righteous dead, and those who live upon the earth according to the commandments of Christ and the power of the Holy Spirit.
6.109 modificări

Meniu de navigare