Modificări

Salt la: navigare, căutare

Iacov Persul

305 octeți adăugați, 27 noiembrie 2020 10:02
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
{{Articol de calitate}}
{{Sfinti
|nume=Sf. Mare Mucenic<br/>Iacov Persul
|Imagine=[[Fișier:Sf.-Iacob-Persul-01.jpg|250px|Sf. Iacov Persul]]
|nastere= Secolul IV d.Hr.
|adormire= 395 d.Hr.
|localizare= Persia<br/>(Imperiul Sasanid)
|recunoastere= pan-ortodoxă
|etnie= persană
|canonizare=
|calendar= [[27 noiembrie]]
|biserici=[http://www.manastirea-sireti.md/ Mănăstirea Sireți (Republica Moldova)]
|site=
|}}Sfântul [[Mucenic|Mare Mucenic]] '''Iacov Persul''' (+395†395), este unul dintre [[martirMucenic|martirii]]ii Bisericii lui Hristos care au impresionat o lume întreagă de-a lungul secolelor prin cutremurătoarea lor pătimire pentru dragostea de Hristos. [[Apostat]] la început, iar apoi mărturisitor fierbinte, Sfântul Iacov a luat cununa grelei sale [[mucenic]]ii în jurul anului 395, fiind [[Praznic|prăznuit]] de [[Biserica Ortodoxă]] la [[27 noiembrie]].
==Viața și pătimirea Sfântului Iacov==
Sfântul Mucenic Iacob era din țara perșilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinți creștini și crescut cu bună credință. Acesta și-a luat de soție o femeie creștină și viețuia în multă bogăție și cinste pentru că era iubit de împăratul perșilor, anume Isdegherd. Şi Și a fost rînduit rânduit de dînsul dânsul mai mare în palatele împărătești. Dar i s-a întîmplat întâmplat să se înșele cu facerile de bine cele multe și cu cinstirile împărătești și a cădea din credință, încît încât a adus jertfă idolilor și s-a închinat lor împreună cu împăratul.
Auzind despre aceasta maica sa și femeia lui, au făcut o scrisoare către dînsul dânsul și i-au trimis-o degrabă, în care scria așa: "O„O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească? Căci făcînd făcând după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viața cea fără de moarte. Şi Și slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, lăsînd lăsând credința în Hristos și ai primit înșelăciunea diavolească.
SupunînduSupunându-te împăratului celui muritor, ai trecut cu vederea pe Judecătorul viilor și al morților. Pentru dragostea omenească, te-ai făcut nevrednic dragostei lui Dumnezeu și ai căzut din nădejdea cea bună. Plîngem Plângem și ne tînguim tânguim pentru tine, căci fiind fiu al luminii, acum te-ai făcut fiul întunericului și al gheenei. Şi Și să știi că dacă nu te vei întoarce către Dumnezeu, apoi nu ai parte cu noi; pentru că nu voim a te mai vedea, fiind închinător de idoli. Iar cînd când îi va ajunge mînia mânia lui Dumnezeu pe împărat și pe ai lui, împreună cu dînșii dânșii te va ajunge și pe tine. Atunci vei plînge plânge cu amar, văzînduvăzându-te chinuit în focul gheenei. Drept aceea, te rugăm cu lacrimi, întoarce-te către Hristos și te sîrguiește sârguiește a scăpa de urgia lui Dumnezeu care o să vină asupra voastră".
Acest fel de scrisoare a fost dată lui Iacob de la maica și de la soția sa, fiind el atunci cu împăratul afară din cetate. Iar el luînduluând-o și citind-o, s-a umilit grăindu-și în sine: "De „De vreme ce maica și soția mea se înstrăinează de mine, deci ce-mi va fi veacul ce va să fie, cînd când va veni Dumnezeu să judece viii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui?"
Citind iarăși scrisoarea cu sîrguințăsârguință, a plîns plâns foarte și se tînguia tânguia pentru păcatul său. Apoi și-a zis în sine: "Ştiu „Știu ce voi face, ca să nu piară pînă până în sfîrșit sfârșit sufletul meu. Voi petrece bătînd bătând neîncetat în ușa milostivirii lui Dumnezeu, pînă cînd până când îmi va deschide; căci știu că-mi va deschide, pentru că este Îndurat și Milostiv și nu voiește moartea păcătosului, ci primește cu bucurie pe cei ce se pocăiesc".
Astfel plîngînd plângând el și acestea către sine zicîndzicând, l-au văzut niște păgîni păgâni și l-au cunoscut că este creștin. Apoi mergîndmergând, au spus împăratului. Iar împăratul, chemînduchemându-l îndată la sine, i-a zis: "Spune„Spune-ne nouă adevărul, nazarinean ești?" Iar Iacob răspunse: "Este „Este adevărat, sînt sunt nazarinean!" Apoi împăratul a zis: "Dar „Dar ești fermecător?" Iacob a răspuns: "Nu sînt „Nu sunt fermecător, ci creștin". Împăratul a zis: "Ticălosule „Ticălosule și nemulțumitorule, oare n-ai primit daruri și cinste de la mine și de la tatăl meu?" Iacob a răspuns: "Unde „Unde este acum tatăl tău? Iată că trupul lui cel muritor se strică în pămîntpământ, iar sufletul lui este aruncat în iad".
Auzind acestea împăratul, s-a mîniat mâniat foarte tare și a zis către dînsuldânsul: "Astfel „Astfel de mulțumire dai dragostei mele cu care te-ai îndulcit pînă până acum și mie te împotrivești, iar pe tatăl meu îl grăiești de rău? Să știi dar că ești vinovat de moarte. Dar nu te voi pierde cu sabia, ca să nu mori îndată. Ci, muncindu-te cu felurite chinuri multă vreme, la crudă moarte te voi da".
Sfîntul Sfântul Iacob a răspuns: "Ceea „Ceea ce te lauzi să faci, o! împărate, aceea fă-o mai degrabă, căci să știi că nu mă sperie cuvintele tale, care sînt sunt asemenea vîntului vântului ce bate în piatră. Nici îngrozirea ta nu mă înspăimîntăînspăimântă, pentru că nu mă tem de moarte, știind că această moarte vremelnică nu este moarte, ci somn. Căci ca din somn se vor scula din morminte toți oamenii la înfricoșata venire a Hristosului meu". Iar împăratul a zis: "Să „Să nu te înșele nazarinenii care numesc moartea somn și învață a nu se teme de dînsadânsa, de care însă se tem și împărații. Sfîntul Sfântul a răspuns: "Moartea „Moartea drepților întru odihnă va fi, iar vouă necredincioșilor și păcătoșilor începere a chinului celui veșnic".
Atunci, chemînd chemând împăratul pe sfetnicii și pe prietenii săi, s-a sfătuit cu dînșii dânșii cu ce chinuri să-l piardă pe Iacob. După aceasta a dat astfel de hotărîre hotărâre asupra sfîntului sfântului ca să fie spre înfricoșarea și a altor perși necredincioși, dintre care s-a despărțit Iacob cu credința, ca fiecare mădular al său să primească deosebită chinuire, prin tăiere. Şi luînd Și luând chinuitorii pe Sfîntul Sfântul după porunca împăratului, îl duceau la locul cel de chin pentru ca să taie toate mădularele lui, unul cîte câte unul. În urma lui mergeau mulți din cei cunoscuți, din boieri și din ostași și din cetate popor fără de număr, ca să vadă pătimirea și sfîrșitul sfârșitul lui. Iar el, ajungînd ajungând la locul orînduit orânduit a rugat pe chinuitori să-i dea puțină vreme să se roage. ŞiȘi, ridicînd ridicând ochii spre cer, s-a rugat, zicîndzicând:"Doamne „Doamne Dumnezeul meu ascultă-mă pe mine robul Tău și căutînd căutând din înălțimea cea sfîntă sfântă a Ta, dă-mi tărie și putere în ceasul acesta pentru ca să rabd durerile acestea și să-mi răsplătesc cu sîngele sângele meu greșeala, căci mă lepădasem de Tine făcătorul și Stăpînul Stăpânul meu. Acum îmi pare rău de aceasta și mă întorc la Tine, Dumnezeul meu. Mărturisesc Preasfînt Preasfânt numele Tău și-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmașii Tăi și să se rușineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mîngîiat"mângâiat.[[ImageImagine:1.jpg|thumb|left|200px|Moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacov]]
Astfel rugîndurugându-se SfîntulSfântul, s-au apropiat chinuitorii și, dezbrăcîndudezbrăcându-l, i-au întins mîinile și picioarele și i-au zis: "Ce „Ce vei face acum Iacobe, căci acum nu poți avea nici o scăpare pentru că așa este porunca ca trupul tău să se taie în bucăți și chiar degetele mîinilor și picioarelor și tot trupul tău de la grumaz pînă până la glezne; iar mai pe urmă și capul îl vom tăia. Deci socotește ce-ți este mai de folos: a te pleca voii împărătești și a fi viu, întreg și sănătos? Sau a muri în aceste chinuri grele?"
Asemenea, și unii din prietenii lui plîngeau plângeau pentru el, zicîndzicând: "Pentru „Pentru ce îți pierzi sufletul tău în deșert, cruță-te și nu-ți pierde frumoasele tinereți; fă voia împăratului și închină-te zeilor lui, ca să fii viu, iar Dumnezeului tău îi vei sluji în taină, precum vei vrea". Iar SfîntulSfântul, deschizînd deschizând gura, a zis: "Nu plîngeți „Nu plângeți pentru mine, ci plîngeți plângeți pentru voi și pentru fiii voștri. Pentru că eu merg întru odihna cea veșnică, iar voi vă veți duce să pieriți în veșnicele chinuri. Căci zdrobindu-mi voi mădularele, îmi veți mijloci veșnica răsplătire negrăită în ceruri, iar vouă mai multă muncă în iad, ca să vă ardeți în veac, împreună cu dracii cărora vă închinați".
Atunci, unii din ispravnicii împărătești au început a bate pe chinuitori, zicîndzicând: "Ce „Ce stați, uitînduuitându-vă la dînsuldânsul? Începeți a face ceea ce vi s-a poruncit". Şi ” Și îndată unul, luînd mîna luând mâna cea dreaptă a SfîntuluiSfântului, i-a tăiat degetul cel mare, iar fericitul privind la cer a zis: "Ajutorul „Ajutorul meu și nădejdea mea, Doamne Dumnezeul cel mare întru tărie, Care cu degetul Tău cel dumnezeiesc izgonești dracii, primește acest deget care s-a tăiat pentru Tine din îndemnarea drăcească, ca o ramură din copaci și fii mie milostiv pentru că și din vie se taie mlădițele ca să înverzească vița, ca mai mare să crească și mai mult rod să aducă".
Ispravnicului împărătesc, fiindu-i milă de dînsuldânsul, a zis: "Cruță„Cruță-te, Iacobe, ascultă porunca împăratului, căci iată tuturor ne pare rău de tine; închină-te zeilor ca să fii viu. Iar pentru degetul ce ți s-a tăiat, nu te întrista; căci sînt sunt doctori, care te vor tămădui, dar nu voiesc mai mult a-ți pierde sănătatea și frumusețea tinereților tale!"
Iar fericitul a zis către dînsuldânsul: "Au „Au nu vezi vița de vie, cînd când i se taie mlădițele la vremea sa? Căci cînd când începe a se încălzi pămîntul pământul de soare, lîngă lângă fiecare tăietură odrăslește. Deci, dacă vița se taie pentru ca la vremea viitoare să crească odrasla și să aducă rod, cu atît atât mai mult omul cel credincios, fiind răsădit în via Dumnezeului Celui Preaînalt și unit cu viața cea adevărată, cu Fiul lui Dumnezeu, Care a zis: Eu sînt sunt vița iar voi mlădițele. Fiind tăiat acum cu moartea cea vremelnică, va învia întreg în veacul viitor, înverzind cu odrasla slavei nestricăcioase și aducînd aducând rodul răsplătirii celei veșnice".
Grăind acestea SfîntulSfântul, s-a apropiat și i-a tăiat și al doilea deget. Iar Sfîntul Sfântul Iacob, răbdîndrăbdând, a zis: "Primește„Primește, Doamne, și a doua ramură din livada Ta, pe care a zidit-o dreapta Ta". Iar fața Sfîntului Sfântului era luminată și plină de bucurie, ca și cum s-ar fi îndulcit de veselie. Şi Și tăindu-i și al treilea deget, el a zis: "De „De trei ispite care sînt sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvintez binecuvântez pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfîntul Sfântul Duh și cu cei trei tineri mîntuiți mântuiți din foc, mă voi mărturisi ŢieȚie, Doamne și cu cetele mucenicilor voi lăuda numele Tău, Hristoase".
Apoi i-au tăiat și al patrulea deget. Iar el a zis: "Cel „Cel ce primești laudă de la patru viețuitori, primește pătimirea degetului al patrulea, tăiat pentru mărturisirea Preasfîntului Preasfântului Tău nume". Tăindu-i și al cincilea deget, a zis: "S„S-a săvîrșit săvârșit veselia mea, ca la nunta celor cinci fecioare înțelepte". Chinuitorii vrînd vrând să-i taie și degetele de la mîna stîngămâna stângă, au început a zice către dînsuldânsul: "Cruță„Cruță-ți măcar acum sufletul tău, Iacobe, și nu te pierde, ci fă voia împăratului ca să fii întreg. Oare nu-ți este mai bine a fi viu și întreg, decît decât a pătimi aceste chinuri și a muri? Iar pentru pierderea unei mîini nu te mîhnimâhni, căci mulți oameni sînt sunt în lume numai cu o mînă mână și se îndestulează cu multe bogății și cu cinste și se îndulcesc de tot binele pe pămînt"pământ.
Iar Sfîntul Sfântul a zis: "Păstorii„Păstorii, cînd când tund oile, tunzînd tunzând partea din dreapta, oare lasă pe cea din stînga stânga netunsă? Eu sînt sunt oaie a turmei lui Hristos, care m-am dat în mîinile voastre pentru Domnul meu, ca să-mi tundeți mădularele mele ca pe o lînălână; acum avînd mîna având mâna cea dreaptă tunsă, o voi cruța pe cea stîngăstângă? Nu voi cruța nici unul din mădularele mele; ci mă voi dezbrăca de trupul meu stricăcios, pentru ca să mă îmbrac într-unul nestricăcios".
Şi Și privind către cer, a zis: "Mic „Mic și prost sînt sunt în fața Ta, Doamne, Care, fiind Dumnezeu mare, Te-ai micșorat pe Tine, îmbrăcînduîmbrăcându-Te în chipul nostru și ai răbdat pentru noi răstignire și junghiere. Nu pot, StăpîneStăpâne, a urma patimilor Tale. Însă mă dau pentru Tine spre zdrobire și spre moarte, pentru ca în vremea Învierii să mă ridici viu și întreg".[[ImageImagine:Sf.-Iacob-Persul-03.jpg|thumb|left|200px|Sfântul Mucenic al lui Hristos, Iacov]]Zicînd acestea, s-a apropiat gealatul (chinuitorul) și i-a tăiat degetul cel mare al mîinii stîngi. Iar el a zis: "Mulțumesc Ţie, prea lăudate Doamne, că m-ai învrednicit pe mine a-ți aduce al șaselea deget, Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea Ţi-ai întins pe cruce Preacuratele Tale mîini". Şi i-au tăiat și al șaptelea deget. Iar el a zis: "Precum cu buzele împreună cu David de șapte ori în zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecățile dreptății Tale, așa astăzi cu șapte degete care sînt tăiate pentru Tine, preamăresc mila Ta, arătată asupra mea".
Atunci Zicând acestea, s-a apropiat gealatul (chinuitorul) și i-au a tăiat și degetul cel mare al optulea deget, iar Sfîntul mîinii stângi. Iar el a zis: "Tu Însuți„Mulțumesc Ție, prea lăudate Doamne, că m-ai primit învrednicit pe mine a-ți aduce al șaselea deget, Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea Ți-ai întins pe cruce Preacuratele Tale mîini.” Și i-au tăiat și al șaptelea deget. Iar el a opta zis: „Precum cu buzele împreună cu David de șapte ori în zi tăiere împrejur după legeTe-am lăudat, iar eu rabd tăiere a opt degeteDoamne, pentru cajudecățile dreptății Tale, despărțindu-mă de oamenii cei fărădelege și necurați, să mă unesc așa astăzi cu șapte degete care sunt tăiate pentru Tine, Mîntuitorul Meu; ieșind din trup să văd Preasfînta preamăresc mila Ta față, pe care așa dorește sufletul meu să o vadă precum dorește cerbul izvoarele apelor"arătată asupra mea.
Tăindu-Atunci i-se au tăiat și al nouălea optulea deget, Sfîntul iar Sfântul a zis: "Într-al nouălea ceas pe cruce Ţi-„Tu Însuți, Doamne, ai dat Duhul Tău, primit în mîinile Părinteluia opta zi tăiere împrejur după lege, Hristoase al meu; iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiatrabd tăiere a opt degete, îți aduc mulțumirepentru ca, că mdespărțindu-ai învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor melemă de oamenii cei fărădelege și necurați, să mă unesc cu Tine, Mântuitorul Meu; ieșind din trup să văd Preasfânta Ta față, pentru preasfînt numele Tău"pe care așa dorește sufletul meu să o vadă precum dorește cerbul izvoarele apelor.
Atunci Tăindu-i-au tăiat se și al zecelea nouălea deget, iar el lăudînd pe Domnul, Sfântul a zis: "În psaltire cu zece strune voi cînta Ţie„Într-al nouălea ceas pe cruce Ți-ai dat Duhul Tău, în mîinile Părintelui, Hristoase al meu; iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat, Dumnezeule și îți mulțumesc Ţieaduc mulțumire, Care m-ai învrednicit a răbda fi întins spre tăierea degetelor de la amîndouă mîinilemădularelor mele, pentru cele zece porunci ale Tale, care au fost scrise pe două table"preasfânt numele Tău.
Atunci unii din boierii împărăteștii-au tăiat și al zecelea deget, care stăteau de față, fiind prieteni Sfîntului, plîngînd cu amariar el lăudând pe Domnul, au început a zice către dînsulzis: "O! preaiubitul nostru prieten„În psaltire cu zece strune voi cânta Ție, te rugăm ascultă-ne pe noi, fă voia împăratului, ca să nu mori în grele chinuri. Şi să nu ai mîhnire pentru degetele tale, căci sînt doctori iscusiți, care pot să te vindece, numai cruță-teDumnezeule și îți mulțumesc Ție, ca să nu te lipsești de această lume dulce; pentru că ai multă avere și poți să fii întru mare odihnă. Că deCare m-ai fi fost sărac, ai fi putut zice: ce nădejde îmi este mie și ce folos am de viața mea, nemaiputînd învrednicit a răbda tăierea degetelor de acum a lucra cu la amândouă mîinile și a mă hrăni? Dar tu ești bogat și ai aur destul și numai singur de vei voi, poți să trăiești cît se poate de bine în dulcețile acestei lumi și să te înveselești împreună cu soția și cu maica ta și cu iubiții tăi prieteni. Pentru ce voiești să-ți pierzi sufletul în deșert, spune nouă măcar un cuvîntpentru cele zece porunci ale Tale, prin care să te pleci voii împăratului și îndată vei fi slobod de munci"au fost scrise pe două table.
Iar fericitulAtunci unii din boierii împărătești, privind spre dînșiicare stăteau de față, fiind prieteni Sfântului, plângând cu amar, au început a ziszice către dânsul: "Nimeni nu poate sluji la doi domni„O! preaiubitul nostru prieten, și nimeni, punînd mîna te rugăm ascultă-ne pe plugnoi, căutînd înapoifă voia împăratului, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeuca să nu mori în grele chinuri. Căci Domnul meu a zis: Cine iubește pe tată sau pe mamăȘi să nu ai mâhnire pentru degetele tale, pe femeiecăci sunt doctori iscusiți, sau pe copiicare pot să te vindece, mai mult decît pe Minenumai cruță-te, ca să nute lipsești de această lume dulce; pentru că ai multă avere și poți să fii întru mare odihnă. Că de-Mi ai fi fost sărac, ai fi putut zice: ce nădejde îmi este Mie vrednic; cel mie și ce nu-folos am de viața mea, nemaiputând de acum a lucra cu mîinile și a mă hrăni? Dar tu ești bogat și ia crucea sa ai aur destul și numai singur de vei voi, poți vină după Mine, nu este vrednic trăiești cât se poate de Minebine în dulcețile acestei lumi și să te înveselești împreună cu soția și cu maica ta și cu iubiții tăi prieteni. Deci nu voi asculta sfatul vostruPentru ce voiești să-ți pierzi sufletul în deșert, pentru că nefolositoare îmi sînt cuvintele voastre; ci mai mult vă rogspune nouă măcar un cuvânt, prin care nu mă cruțați pe mine. Ci precum vă este vouă poruncit pentru mine, așa faceți"te pleci voii împăratului și îndată vei fi slobod de munci.
Atunci mîniindu-se gealatulIar fericitul, privind spre dânșii, s-a apropiat zis: „Nimeni nu poate sluji la doi domni, și i-a tăiat degetul cel mare al piciorului dreptnimeni, punând mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu. Iar Sfîntul Iacov Căci Domnul meu a zis: "Slavă ŢieCine iubește pe tată sau pe mamă, Hristoasepe femeie, sau pe copii, mai mult decât pe Mine, Căruia nu numai mîinile, ci -Mi este Mie vrednic; cel ce nu-și ia crucea sa și picioarele au fost străpunsesă vină după Mine, și sîngele Ţi-a cursnu este vrednic de Mine. Învrednicește-măDeci nu voi asculta sfatul vostru, pentru că nefolositoare îmi sunt cuvintele voastre; ci mai mult vă rog, ca piciorul drept care a pătimit tăierea degetului dintîi stea cu cei mai de nu mă cruțați pe urmă de-a dreapta Ta"mine. Ci precum vă este vouă poruncit pentru mine, așa faceți.
Şi Atunci mâniindu-se gealatul, s-a apropiat și i-au a tăiat degetul cel mare al doilea deget al aceluiași piciorpiciorului drept. Iar el Sfântul Iacov a zis: "Îndoitu-s-a spre mine stăpînirea și mila Ta Doamne„Slavă Ție, Hristoase, în această ziCăruia nu numai mîinile, în care pătimind tăierea ci și acestui deget al doileapicioarele au fost străpunse, voi veni către Tine, Dumnezeul meu Cel tare și viu, care mă izbăvești pe mine de moartea veșnică". Şi isângele Ți-a tăiat și al treilea deget și lcurs. Învrednicește-a aruncat dinaintea lui, iar fericitul căutînd spre dînsul a zîmbit și a zis: "Mergi în numele Treimii și tu al treilea deget către soții tăi, ca și grăuntele de grîu piciorul drept care cade în pămînt, și murind pentru Hristos, Cel ce a înviat a treia zi, mult rod pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de cinste vei avea împreună cu prietenii tăi în ziua învierii celei pe urmă de obște"-a dreapta Ta.
IȘi i-au tăiat al doilea deget al aceluiași picior. Iar el a zis: „Îndoitu-s-a spre mine stăpânirea și mila Ta Doamne, în această zi, în care pătimind tăierea și acestui deget al doilea, voi veni către Tine, Dumnezeul meu Cel tare și viu, care mă izbăvești pe mine de moartea veșnică.” Și i-a tăiat și al patrulea treilea deget și l-a aruncat dinaintea lui, iar fericitul căutând spre dânsul a zâmbit și a zis fericitul: "Pentru ce ești mîhnit sufletul meu „Mergi în numele Treimii și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește tu al treilea deget către Dumnezeusoții tăi, Care te mîntuiește cu puterea crucii celei ca și grăuntele de grâu care cade în patru cornuripământ, și murind pentru Hristos, că mă voi mărturisi Celui Cel ce m-a zidit pe mine din patru stihii"înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea împreună cu prietenii tăi în ziua învierii celei de obște.
Şi iI-a tăiat lui și al cincilea patrulea deget, iar Sfîntul și a zisfericitul: "Acum voi începe a grăi „Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește către Tine, Doamne, Cel ce ai răbdat pe cruce cinci răni mai mariDumnezeu, preamărind ajutorul TăuCare te mântuiește cu puterea crucii celei în patru cornuri, pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor robilor Tăi, celor voi mărturisi Celui ce au pătimit pentru Tine, cei care au înmulțit cei cinci talanți".[[Image:Pivam-piva-(1)a zidit pe mine din patru stihii.jpg|thumb|right|200px|Sfântul Iacov din Persia]]
Apropiindu-se gealatul de piciorul lui cel stîng, Și i-a tăiat degetul cel mic lui și al cincilea deget, iar Sfântul a zis Sfîntul Iacob: "Îmbărbătează-te, micule deget al șaselea„Acum voi începe a grăi către Tine, prin Dumnezeul cel mareDoamne, Cel ce mă întărește ai răbdat pe mine cu milăcruce cinci răni mai mari, care în a șasea zi te-a făcut pe tine cel mic cu cele mari șipreamărind ajutorul Tău, deopotrivăpentru că mă faci vrednic părții credincioșilor robilor Tăi, cel mic ca și cel mare va învia. Şi de vreme celor ce nici un fir de păr din cap nu piereau pătimit pentru Tine, cu atît mai mult tu, deget mic, nu te vei despărți de soții tăi cei mai mari, ci deopotrivă cu dînșii te vei preamări, precum și deopotrivă pătimești"care au înmulțit cei cinci talanți.Şi i-a tăiat și al șaptelea deget. Iar Sfîntul a zis[[Imagine: "Risipiți casa aceasta veche sub care se ascundea șarpele cel cu șapte capete, pentru că mie mi se gătește de Ziditorul Piva- Cel ce în a șaptea zi S-a odihnit de lucrurile Sale piva-, altă casă nerisipită, nefăcută de mînă, veșnică în cer"(1).jpg|thumb|right|200px|Sfântul Iacov din Persia]]
Apoi Apropiindu-se gealatul de piciorul lui cel stâng, i-a tăiat degetul cel mic și al optulea deget, iar Sfîntul a zisSfântul Iacob: "„Îmbărbătează-te, micule deget al șaselea, prin Dumnezeul cel mare, Cel ce a mîntuit opt suflete din apă în corabia lui Noe, va mîntui și întărește pe minecu milă, care în a șasea zi te-a făcut pe tine cel căruia îmi vărsați sîngele mic cu apa. Căci tăindu-mi-se cele mari și acest deget al optulea, precum nicovaladeopotrivă, fiind bătută cu ciocanul cel mic ca și cel mare va învia. Și de vreme ce nici un fir de păr din cap nu simte loviturapiere, ci cu atât mai mult se întăreștetu, deget mic, așa nici eu nu bag seamă te vei despărți de durerea mădularelor ce mi se taie; pentru că Însuși Făcătorul doctorul cel soții tăi cei mai bunmari, ci deopotrivă cu dânșii te vei preamări, mă întărește pe mine precum șideopotrivă pătimești.”Și i-mi ușurează durerile a tăiat și mă va pune al șaptelea deget. Iar Sfântul a zis: „Risipiți casa aceasta veche sub care se ascundea șarpele cel cu totul întreg șapte capete, pentru că mie mi se gătește de Ziditorul – Cel ce în a opta șaptea ziS-a odihnit de lucrurile Sale –, după zilele săptămînii vieții acesteiaaltă casă nerisipită, nefăcută de mână, veșnică în viața cea viitoare preafericită și veșnică"cer.
Şi Apoi i-a tăiat și al nouălea optulea deget. Iar Sfîntul , iar Sfântul a zis: "Întărește„Cel ce a mântuit opt suflete din apă în corabia lui Noe, mă va mântui și pe mine, cel căruia îmi vărsați sângele cu apa. Căci tăindu-mă în răbdaremi-se și acest deget al optulea, Dumnezeule adevăratprecum nicovala, că spre Tine a nădăjduit sufletul meufiind bătută cu ciocanul nu simte lovitura, ci mai mult se întărește, Cel așa nici eu nu bag seamă de durerea mădularelor ce ai întărit cu darul Tău cele nouă cete îngereștimi se taie; pentru că Însuși Făcătorul doctorul cel mai bun, mă întărește pe mine și-mi ușurează durerile și mă va pune cu care mă învrednicești totul întreg în a sta înaintea Taopta zi, pe mine care pătimesc tăierea acestor nouă degete ale picioarelor"după zilele săptămânii vieții acesteia, în viața cea viitoare preafericită și veșnică.
Atunci Și i-au taiat a tăiat și al zecelea nouălea deget, iar el, lăudînd pe Domnul, . Iar Sfântul a zis: "Iată că„Întărește-Ţi aduc Ţie jertfămă în răbdare, Iisuse HristoaseDumnezeule adevărat, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu, Cel ce ești desăvîrșit Dumnezeu și om desăvîrșitai întărit cu darul Tău cele nouă cete îngerești, douăzeci de degete ale mele". Şi iarăși cu care mă învrednicești a zis: "Judecă mie, Dumnezeule, și alege judecata mea de la neamul necuvios; că iată, necredincioșii n-au cruțat făptura sta înaintea Ta, ci ca niște lupi nemilostivi au tăiat mădularele mele"pe mine care pătimesc tăierea acestor nouă degete ale picioarelor.
Şi stătea acolo mulțime multă de popor, bărbați Atunci i-au tăiat și femeial zecelea deget, bătrîni și tineriiar el, privind la acea priveliște și mirîndu-se de răbdarea Sfîntului. Apoi pătimitorul lui Hristos, căutînd asupra prigonitorilorlăudând pe Domnul, a zis: "Ce stați fără de lucru? Tăiați copacul ale cărui ramuri le-ați tăiat!" Şi apropiindu-se chinuitorul, i„Iată că-a tăiat piciorul cel drept, iar Sfîntul a zis: "Acum Ți aduc în dar Împăratului ceresc starea mea înaintea Lui, pe care iubindu-LȚie jertfă, pătimesc acesteaIisuse Hristoase, ca piciorul meu acesta tăiat să stea drept întru Împărăția LuiCel ce ești desăvârșit Dumnezeu și om desăvârșit, alcătuit la încheietura sa întru dreptate"douăzeci de degete ale mele. I-a tăiat apoi și piciorul stîng, iar Sfîntul, căutînd la cer, ” Și iarăși a zis: "Auzi-mă„Judecă mie, DoamneDumnezeule, că bună este mila Ta. Tu ești Dumnezeul Care faci minuni! Fă cu mine semn spre bine și mă izbăvește de starea cea alege judecata mea dela neamul necuvios; că iată, necredincioșii n-a stînga"au cruțat făptura Ta, ci ca niște lupi nemilostivi au tăiat mădularele mele.
După aceasta Și stătea acolo mulțime multă de popor, bărbați și femei, bătrâni și tineri, privind la acea priveliște și mirându-se de răbdarea Sfântului. Apoi pătimitorul lui Hristos, căutând asupra prigonitorilor, a zis: „Ce stați fără de lucru? Tăiați copacul ale cărui ramuri le-ați tăiat!” Și apropiindu-se chinuitorul, i-a tăiat mîna cea dreaptăpiciorul cel drept, iar el Sfântul a strigatzis: „Acum aduc în dar Împăratului ceresc starea mea înaintea Lui, pe care iubindu-L, zicînd: "Mila Tapătimesc acestea, Doamneca piciorul meu acesta tăiat să stea drept întru Împărăția Lui, în veci o voi lăuda; în neam alcătuit la încheietura sa întru dreptate.” I-a tăiat apoi și în neam voi vesti adevărul Tăupiciorul stâng, iar Sfântul, că împlinești asupra mea cuvîntul Tăucăutând la cer, care zicea zis: De te smintește pe tine mîna ta cea dreaptă„Auzi-mă, Doamne, tai-o pe ea că bună este mila Ta. Tu ești Dumnezeul Care faci minuni! Fă cu mine semn spre bine și o aruncă mă izbăvește de starea cea de la tine"-a stânga.
Şi După aceasta i-a tăiat lui și mîna mâna cea stîngădreaptă, iar el a zisstrigat, zicând: "Nu morții Te vor lăuda pe Tine„Mila Ta, Doamne, nici cei ce se pogoară în iadveci o voi lăuda; în neam și în neam voi vesti adevărul Tău, care se țin de lucrurile cele nedrepte ale stîngii; ci noi cei viică împlinești asupra mea cuvântul Tău, carezice: De te smintește pe tine mâna ta cea dreaptă, lepădînd stînga, bine Te cuvîntăm, Doamne, tai-o pe ea și o aruncă de acum și pînă-n veac"la tine.
Apoi Și i-a tăiat umărul cel dreptlui și mâna cea stângă, iar el a zis: "Laudă suflete al meu „Nu morții Te vor lăuda pe DomnulTine, lăuda-voi pe Domnul în viața meaDoamne, cînta-voi Domnului pînă nici cei ce voi fi! Căci Cel ce și-a pus pe umărul Său oaia cea pierdutăse pogoară în iad, și-a pus-o pe ea care se țin de-a dreapta Sa și își va aduce aminte și de acest umăr al meu drept și ca pe cel pierdut îl va afla șilucrurile cele nedrepte ale stângii; ci noi cei vii, care, lepădând stânga, bine Te cuvântăm, asemeneaDoamne, deacum și până-a dreapta Sa îl va pune"n veac.
Şi Apoi i-a tăiat lui și umărul stîng. Iar Sfîntul cel drept, iar el a zis: "Vrăjmașii m„Laudă suflete al meu pe Domnul, lăuda-au înconjuratvoi pe Domnul în viața mea, ci ajutorul meu cânta-voi Domnului până ce voi fi! Căci Cel ce și lauda mea este mie Domnul spre mîntuire-a pus pe umărul Său oaia cea pierdută, și-a Cărui stăpînire spus-o pe ea de-a făcut peste umărul Lui. Acela nu mă dreapta Sa și își va lăsa aduce aminte și de acest umăr al meu drept și ca pe minecel pierdut îl va afla și, care pătimesc tăierea acestui umăr stîngasemenea, ca să mă abat spre stînga către stăpîniile întunericului"de-a dreapta Sa îl va pune.
Deci, Și i-a început tăiat lui și umărul stâng. Iar Sfântul azis: „Vrăjmașii m-i tăia pulpele pînă la genunchiau înconjurat, iar Sfîntul, pătimind durere, a strigat: "Doamne, Dumnezeul ci ajutorul meu, Care nu în puterea bărbatului binevoiești; ci binevoiești întru cei ce se tem de Tine și întru cei ce nădăjduiesc lauda mea este mie Domnul spre mila Tamântuire, ajutăa Cărui stăpânire s-mi mie robului Tău, căci m-au cuprins a făcut peste umărul Lui. Acela nu mă va lăsa pe mine durerile morții". Iar chinuitorii au zis , care pătimesc tăierea acestui umăr stâng, ca să mă abat spre stânga către dînsul: "Dar nu ți-am spus ție că grele chinuri și cumplite dureri te vor cuprinde? Dar tu nu ne-ai crezut pe noi"stăpânirile întunericului.
Iar viteazul pătimitor Deci, a început a-i tăia pulpele până la genunchi, iar Sfântul, pătimind durere, a răspunsstrigat: "Au „Doamne, Dumnezeul meu, Care nu știți pentru în puterea bărbatului binevoiești; ci binevoiești întru cei ce mă doare? Pentru ca să se arate că sînt trup, căci pînă acum, Dumnezeu întărindu-mă, nu am ținut seama tem de chinuri, ca Tine și cum aș fi fost fără trup; iar acumîntru cei ce nădăjduiesc spre mila Ta, durînduajută-mă după firemi mie robului Tău, mă arăt că sînt cu trup, dar mă voi îmbrăca căci m-au cuprins pe mine în trup nou, pe care durerile morții.” Iar chinuitorii au zis către dânsul: „Dar nu ți-am spus ție că grele chinuri și cumplite dureri te vor putea săcuprinde? Dar tu nu ne-l taie sau să-l zdrobească niciodată uneltele voastre cele de chinuri"ai crezut pe noi.
Așa sIar viteazul pătimitor a răspuns: „Au nu știți pentru ce mă doare? Pentru ca să se arate că sunt trup, căci până acum, Dumnezeu întărindu-au ostenit chinuitorii, tăind mădularele lui nu am ținut seama de dimineață pînă în al nouălea ceaschinuri, ca și în toată vremea aceea ieșea bună mireasmă ca dintr-un chiparos din trupul lui cel tăiat. Apoi încetînd chinuitorii acum aș fi fost fără trup; iar acum, durându-l mai tăiamă după fire, ostașul lui Hristosmă arăt că sunt cu trup, biruind cu durerile sale dar mă voi îmbrăca pe diavolulmine în trup nou, striga către Dumnezeu, zicînd:pe care nu vor putea să-l taie sau să-l zdrobească niciodată uneltele voastre cele de chinuri.”
"SfîntAșa s-au ostenit chinuitorii, Sfînt, Sfînt ești Dumnezeule, Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ești lăudat tăind mădularele lui de heruvimi și slăvit de serafimi și preamărit de toate cetele cereștidimineață până în al nouălea ceas, precum și de în toată suflarea, caută spre mine, Dumnezeule al viilor și al morților, și mă auzi pe mine care sînt abia viu. Căci iată că îmi sînt tăiate toate mădularele și zace vremea aceea ieșea bună mireasmă ca dintr-un chiparos din trupul meu o parte mort și altă parte încă puțin viului cel tăiat. Şi nu am picioare cu care să stau înaintea TaApoi încetând chinuitorii a-l mai tăia, Doamne; nu am mîini pe care să le ridic spre rugăciune către Tineostașul lui Hristos, Stăpîne. Nu am genunchi biruind cu durerile sale pe carediavolul, căzînd, să mă închin Ţie, Ziditorului meu; mîinile, picioarele, umerii și pulpele mele îmi sînt tăiate, iar eu sînt aruncat înaintea tastriga către Dumnezeu, Atotvăzătorule ca o casă căzută și ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa pînă în sfîrșit, ci scoate din temniță sufletul meu".zicând:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ești lăudat de heruvimi și slăvit de serafimi și preamărit de toate cetele cerești, precum și de toată suflarea, caută spre mine, Dumnezeule al viilor și al morților, și mă auzi pe mine care sunt abia viu. Căci iată că îmi sunt tăiate toate mădularele și zace trupul meu o parte mort și altă parte încă puțin viu. Și nu am picioare cu care să stau înaintea Ta, Doamne; nu am mîini pe care să le ridic spre rugăciune către Tine, Stăpâne. Nu am genunchi pe care, căzând, să mă închin Ție, Ziditorului meu; mîinile, picioarele, umerii și pulpele mele îmi sunt tăiate, iar eu sunt aruncat înaintea ta, Atotvăzătorule ca o casă căzută și ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în sfârșit, ci scoate din temniță sufletul meu.” Așa rugîndurugându-se el, unul din cei ce stăteau înainte, luînd luând cuțitul, i-a tăiat sfințitul cap. Şi Și astfel săvîrșindusăvârșindu-și nevoința pătimirii, și-a dat sfîntul sfântul său suflet în mîinile lui Dumnezeu. Iar cinstitul lui trup, cel zdrobit și aruncat, a zăcut pe pămînt pînă pământ până în noapte. Apoi după ce s-a înnoptat au adunat credincioșii mădularele lui și le-au îngropat cu cinste, toate împreună, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfîntul Sfântul Duh în veci. Amin.
==Din slujba Sfântului Iacov==
===[[Tropar]]ul Mucenicului, [[glas]]ul al 4-lea===
[[ImageImagine:Iacov persul.jpg|frame|rigth| Marele Mucenic Iacov Persul]]
:Cu mucenicia cea neobișnuită și înfricoșătoare,
:Şi Și cu vitejiile răbdării, pre toți i-ai minunat, mult-pătimitorule.
:Cu tăierea fiecărei părți din trup, rugăciuni de mulțumită ai dat către Dumnezeu.
:Pentru aceasta, întru pătimirea ta, cunună ai luat
:Şi Și te-ai suit către scaunul Împăratului Ceresc, al lui Hristos Dumnezeu, Iacove.
:Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!
:Îndemnat fiind de bună soția ta, ca cel cu suflet răbdător,
:Şi Și de înfricoșata judecată temându-te,
:Porunca perșilor și îngrozirea ai surpat, Iacove,
:Şi Și te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viță fiind tăiat.
===Slava de la Stihoavna Sfântului Iacov===
* [http://www.manastirea-sireti.md/uploads/mp3/vecernea/Track16.mp3 Slavă: ''Ai fost minunat lăudat, Iacove...Iacove…,'' glasul al 5-lea]
===[[Acatist]]ul Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul===
'''Condacul 1'''
:ÎnștiințînduÎnștiințându-se soția și maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credința creștină ți-a trimis, după care cu lacrimi de umilință ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu și ai părăsit cu desăvîrșire desăvârșire pe împărat și domni, și închinînduînchinându-te lui Dumnezeu și mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cîntînducântându-I: Aliluia!
'''Icosul l'''
:Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credință, s-a mîniat mâniat foarte rău și întrebînduîntrebându-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună și credința pe necredință ci defăimînd defăimând înșelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul și pămîntul pământul pentru care îți strigăm:
:Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;
:Bucură-te, căci credința creștină cu tărie ai mărturisit;
:Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoșat;
:Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;
:Bucură-te, că chinuindu-ți trupul, ai cîștigat câștigat împărăția lui Dumnezeu;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 2-lea'''
:Ca pre o oaie ce o tund păstorii de lînălână, așa Sfinte Mucenice lacove Iacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruțînd necruțând nici unul din mădularele trupului tău, ci pe toate le-au tăiat unul cîte câte unul, chinuindu-te peste puterea firii omenești, iar tu răbdînd răbdând cu tărie , dădeai slavă lui Dumnezeu cîntîndcântând: Aliluia!
'''Icosul al 2-lea'''
:Întărindu-te cu rugăciuni, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:
:Bucură-te, că văzînd văzând armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;
:Bucură-te, că în fața lor cu multă îndrăzneală ai șezut;
:Bucură-te, că pe toți prietenii tăi i-ai rușinat;
:Bucură-te, că pe soția ta cea drept credincioasă o ai ascultat;
:Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;
:Bucură-te, că pe toți dușmanii i-ai spăimîntatspăimântat;
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioșii te-au pus;
:Bucură-te, Sinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 3-lea'''
[[ImageImagine:1127-iacov-persul.jpg|thumb|right|200px|Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul]]:Sfinte lacoveIacove, văzînd văzând pătimirea ta cu durere plîngeau plângeau pentru tine prietenii tăi și te rugau să-ți cruți trupul de tăiere, dar tu spunînduspunându-le să nu te plîngă plângă pe tine, că mergi la locul de odihnă veșnică, ci să se plîngă plângă pe ei, că vor merge la locul de osîndă osândă veșnică, ai poruncit muncitorilor să-ți taie mădularele tale după porunca împăratului și căutînd căutând la cer cîntaicântai: Aliluia!
'''Icosul al 3-lea'''
:Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup și au început a-ți reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răbdarea ta cea mare îți strigăm:
:Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimîntatînspăimântat; :Bucură-te, că rugîndurugându-te lui Dumnezeu, te întărea;
:Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;
:Bucură-te, că începînd începând schingiuirea, sîngele sângele tău curgea ca apa; :Bucură-te, că pe toți păgînii păgânii i-ai înfricoșat;
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;
:Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;
'''Condacul al 4-lea'''
:Răbdînd Răbdând întru patimi mucenice lacoveIacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Hristos Dumnezeul nostru și în mijlocul chinurilor cîntai cântai lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 4-lea'''
:Ca și vița de vie cînd când i se taie mlădițele spre a da rod mai mult, așa și tu, Sfinte Mare Mucenice lacoveIacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea: :Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la mîna mâna dreaptă ai zis: Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc gonești dracii, primește și acest deget, care s-a tăiat pentru Tine; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai răbdat zicîndzicând: Primește Doamne și a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, ai zis: De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvîntez binecuvântez pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfîntul Sfântul Duh; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al patrulea deget, ai zis: Cel ce primește laudă de la patru viețuitori, primește și pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: S-a săvîrșit săvârșit veselia mea ca și a celor cinci fecioare înțelepte; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, ai zis: Mulțumesc Ţie Ție Prealăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ţi Ți aduce Ţie Ție al șaselea deget, cela ce în ziua și în ceasul al șaselea ŢiȚi-ai întins pe cruce preacuratele Tale mîini; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Precum cu buzele lui David, care de șapte ori în zi Te laudă pentru judecățile dreptății Tale, așa și astăzi cu șapte degete preamăresc mila Ta; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Tu Însuți Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege și eu rabd astăzi tăierea a opt degete; :Bucură-te , că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întru al noulea nouălea ceas ŢiȚi-ai dat Duhul pe cruce în mîinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îți aduc mulțumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfîntul Preasfântul numele Tău; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, ai zis: Mulțumesc Ţie Ție că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amîndouă amândouă mîinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 5-lea'''
:Şi Și venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieți și lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni și nimeni punîndupunându-și mîna mâna pe plug, căutînd căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubește pe tatăl său, pre maica sa, pre femeia sa sau pre copiii săi mai mult decît decât pre mine, nu este vrednic de mine și zicînd zicând acestea cîntaicântai: Aliluia!
'''Icosul al 5-lea'''
:Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit și chemînd chemând călăul l-ai silit spre muncirea ta și piciorul cel drept, dîndudându-l la tăiere, ai zis: Slavă Ţie Ție Hristoase, căruia nu numai mîinile, ci și picioarele au fost pătrunse și sîngele sângele ți-a curs, iar noi pentru acestea îți strigăm: :Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintîi dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai zis: Îndoindu-se spre mine stăpînirea stăpânirea și mila Ta Doamne; Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, zîmbind zâmbind către dînsul dânsul ai zis: Mergi în numele Treimii și al treilea deget către soții tăi ca și grînele grânele de grîu grâu care căzînd căzând în pămînt pământ și murind pentru Hristos cel ce a înviat a treia zi, multbrod mult rod de cinste vei avea cu soții tăi în ziua învierii celei de obște;
:Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor celor ce au pătimit pentru Tine și au înmulțit cei cinci talanți; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, cel mic de la piciorul stîng stâng ai zis Sfinte lacoveIacove: îmbărbătează-te micule deget al șaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a șasea te-a făcut pre tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca și cel mare vor învia. :Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Slavă Ţie Ție Doamne Cel ce în ziua a șaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale; :Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăvește-mă și pe mine care îmi vărs sîngele sângele ca apa.
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întărește-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngerești cu care mă învrednicește a sta înaintea Ta;
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, strigînd strigând Sfinte lacoveIacove, ai zis: Iată Îți aduc jertfă lisuse Iisuse Hristoase Cel ce ești desăvîrșit desăvârșit Dumnezeu și om desăvîrșit desăvârșit douăzeci de degete ale mele;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 6-lea'''
:Începutul durerilor și a suferințelor tale au fost tăierea degetelor mîinilor și a picioarelor tale, care făcînd făcând numai binele și urmînd urmând pe calea dreptei credințe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca și ele să-L preamărească și dîndudându-le la tăiere, strigai Lui bucurîndubucurându-te: Aliluia!
'''Icosul al 6-lea'''
:După ce ți-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverșunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:
:Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu și de partea cea dreaptă te-ai învrednicit;
:Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel stîngstâng, de partea cea stînga stânga ai fost scutit; Bucură-te, că tainduți-se mîna mâna cea dreaptă ai zis: De te smintește mîna mâna ta, tai-o și o aruncă; :Bucură-te, că tăindu-ți-se mîna mâna cea stîngăstângă, de cele ale stîngii stângii ai fugit; :Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel drept, rugîndurugându-te ai zis: Ca de oaia cea pierdută să-ți aduci aminte și de acest umăr al meu; :Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel stîngstâng, mulțumeai lui Dumnezeu; :Bucură-te, că tăindu-ți-se pulpele pînă până la genunchi, ai răbdat nesuferită durere.
:Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăție le-ai răbdat;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 7-lea'''
:Dureri înfricoșate răbdîndrăbdând, Sfinte Mare Mucenice lacoveIacove, cu nimic nu te-au putut despărți de Dumnezeu și biruind puterea vrăjmașului strigai: SfîntSfânt, SfîntSfânt, Sfînt Sfânt ești Dumnezeule Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte pentru acesta îți strigăm: Slavă Ţie Ție Mare Mucenice și lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 7-lea'''
:Rămînînd Rămânând trunchiul tău la pămînt pământ despărțit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmași, iar noi pentru acestea îți strigăm: :Bucură-te, cel mare între mucenici;
:Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;
:Bucură-te, că pe Treimea cea de o ființă cu sîngele sângele tău ai mărturisit;
:Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;
:Bucură-te, că prin tine credința s-a întărit;
:Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului și a sîngeluisângelui;
:Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;
:Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieșit;
'''Condacul al 8-lea'''
:Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sfinte Mare Mucenice lacove Iacove și pînă până la suflarea ta cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că te-a întărit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cîntai cântai neîncetat Lui: Aliluia!
'''Icosul al 8-lea'''
'''Condacul al 9-lea'''
:Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre și rănile tale să ne fie acoperămîntul acoperământul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca și noi să ne mîntuim mântuim sufletele noastre, aducînduaducându-ți mulțumiri și lui Dumnezeu să-I cîntămcântăm: Aliluia!
'''Icosul al 9-lea'''
:Cu sîngele sângele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu și cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărîmat dărâmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îți strigăm:
:Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;
:Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina patimilor tale;
:Bucură-te, că pînă până la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;
:Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veșnică;
:Bucură-te, că te-ai făcut ca o viță aleasă a lui Hristos;
'''Condacul al 10-lea'''
:Înțelepțește ai trecut cu vederea cele ce se strică și lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, și ca un înțelept ai ales mai de cinste nemișcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigînd strigând lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 10-lea'''
:Tăindu-ți-se trupul de cruzii tirani, ți s-a dăruit ție cunună luminată Sfinte Mare Mucenice lacove Iacove și desfătarea raiului, pentru care îți strigăm: :Bucură-te, căci ca un pămînt pământ te-ai arătat;
:Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;
:Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pămînt pământ bună roadă; :Bucură-te, că ai stins săgețile cele înfierbîntate înfierbântate ale vrăjmașului;
:Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;
:Bucură-te, că dădea-I slavă lui Dumnezeu cînd când ți se tăiau mădularele; :Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile și pîraiele sîngiuirilor pâraiele sângiuirilor tale;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 11-lea'''
:Fericit ești de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mîntuirii mântuirii și cu veșmînt veșmânt de veselie, vopsit cu sîngele sângele tău și ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cîntîndcântând: '''Aliluia!''' 
'''Icosul al 11-lea'''
:Săvîrșind Săvârșind călătoria muceniciei ai luat sfințita cunună de biruință de la Dumnezeu și acum după vrednicie cînți cânți cu cetele mucenicilor, iar noi îți strigăm unele ca acestea: :Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lîna lâna unei oi;
:Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioși;
:Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în fața lor;
:Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;
:Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;
:Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în fața MîntuitoruluiMântuitorului;
:Bucură-te, căci în locaș nematerialnic locuiești;
:Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele strălucești;
'''Condacul al 12-lea'''
:Cu multă iuțime pornindu-se asupra ta vrăjmașul diavol și îndemnînd îndemnând pe tirani prin pătimire să-ți surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Hristos i-ai biruit, iar acum trecînd trecând norul muncilor, purtătorule de chinuri, te-ai sălășluit în lumina cea veșnică a lui Hristos, pentru care adu-ți aminte Sfinte Mare Mucenice lacove Iacove de cei ce au credință și săvîrșesc săvârșesc pomenirea ta lăudîndulăudându-te pre tine și cîntîndcântând: Aliluia!
'''Icosul al 12-lea'''
:SecerînduSecerându-ți-se mădularele trupului ai răbdat dureri și răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Hristos, cela ce vrednic de laudă ești, căruia îți strigăm:
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaș al Patimilor lui Hristos;
:Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăție cruzimea tiranilor;
:Bucură-te , că ai luat, cununa biruinței cea de mult preț. :Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpînului Stăpânului împreună cu cei ce au pătimit pentru El; :Bucură-te, căci avînd având către Hristos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbințeală pentru cei ce săvîrșesc săvârșesc cinstită pomenirea ta; :Bucură-te, că scăpînduscăpându-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întîmplările întâmplările cele rele, ne dai și bărbăție sufletească; :Bucură-te , strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim și noi nevoințele tale cele prea luminate ;
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
'''Condacul al 13-lea'''
:O de trei ori fericite Mare Mucenice lacoveIacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăția și frumusețea, și lepădîndulepădându-te de toată sminteala și tăindu-ți-se trupul în bucățele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Hristos, Mare Mucenice lacoveIacove, bucurîndubucurându-te și ca un părtaș Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaș cu adevărat și împărăției Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor și nouă celor căzuți în necazuri și nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: '''Aliluia!''' (de trei ori)
'''Rugăciune către Sfîntul Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul:'''[[ImageImagine:M-iacob-persul-11.jpg|thumb|left|250px|Pătimirea Marelui Mucenic Iacov]]O prea sfinte și întru tot lăudate Mare Mucenice lacove Iacove și de cele mai înfricoșate chinuri purtătorule primește această puțină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovărați cu multe și grele păcate, care îndrăznim a veni și cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoșatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinței creștine și întru pătimirea ta ai doborît doborât închinăciunea idolească, preamărindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul și pămîntul pământul și pe toate cele văzute și nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiți de plăcerile lumești și veșnic stăpîniți stăpâniți de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare și nu ne da părăsirii, ci ca atunci cînd când cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei mucenicești după a ta credință primeai întărirea dumnezeiască și ca în trup străin pătimeai. Așa și acum roagă-te și milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoșilor, care cu ale noastre păcate am aprins mînia mânia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întărește, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credința și dragostea cu care tu ai primit moartea cea veșnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adîncurile adâncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulțimea păcatelor. Sîngele Sângele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre și întreg trupul tău cel despărțit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mîntuitoare mântuitoare sufletelor noastre cele despărțite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaștele tale pe care le cinstim: Şi Și precum atunci ai dobîndit dobândit răbdare, alinarea durerilor și întru nădejdea bucuriei cele veșnice ți-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L pînă până la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinței și locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne și nouă ca de acum și pînă până la sfîrșitul sfârșitul vieții noastre în credința cea de tine mărturisită să trăim bine plăcînd plăcând lui Dumnezeu și biruind puterea diavolului, ajutați și întăriți fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce ești pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credință se roagă ție. Ajută-ne să săvîrșim săvârșim călătoria acestei vieți trecătoare și cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viață. Mijlocitor să ne fii nouă păcătoșilor Sfinte lacove Iacove în acel ceas înfricoșat, în care sufletul se desparte de trup și venind în ajutorul nostru, căci nu avem fapte bune, ci suntem împovărați de sarcina păcatelor, iar vrăjmașul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvîrșirea săvârșirea celor rele, atunci va veni și va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor și te rugăm cu lacrimi fierbinți nu te scîrbi scârbi de noi, ci ne ajută, căci poți îmblînzi mînia îmblânzi mânia lui Dumnezeu întru bunătate și milostivindu-L să ne mîntuim mântuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mîiniie mîinile vrăjmașului. Amin.
===Vecernia Sfântului Iacov===
* [http://www.manastirea-sireti.md/index.php/sf-iacov-persul/vecernia-sfintului-iacov-persul Protopsalt Laurențiu Iacob - Vecernia Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul (audio)] (se poate descărca)
==Iconografie==
[[Dionisie din Furna]] arată că Sf. Mare Mucenic Iacov Persul se zugrăvește ca un tânăr cu barba neagră și creață, despărțită în două șuvițe. Se săvârșește fiindu-i tăiate degetele, brațele, picioarele și coapsele în bucăți mici, iar apoi i se taie capul (''Erminia picturii bizantine'', Sophia, București, 2000, pp. 154, 191).
==Surse==
* [http://www.manastirea-sireti.md/ Sfânta Mănăstire Sireți - (Republica Moldova)]
==A se vedea și==
1.031 de modificări

Meniu de navigare