Modificări

Salt la: navigare, căutare

Andrei cel Nebun pentru Hristos

716 octeți adăugați, 24 martie 2019 17:43
traducere parțială
{{Traducere ENÎmbunătățire}}
Blessed Binecuvântatul '''Andrew the Fool-for-ChristAndrei cel Nebun pentru Hristos''' was a 10th century fost un [[fool-for-ChristNebun pentru Hristos]]din secolul al X-lea, famed for his vision of the faimos pentru vedenia sa cu [[Protection of the Mother of GodAcoperământul Maicii Domnului]]. He is commemorated by the Church on El este prăznuit de [[Biserica Ortodoxă|Biserică]] în [[October 2octombrie]].
==Viața==
He was born S-a născut în Sciția și a Scythian and came to live in Constantinople as the slave of Theognostusajuns să trăiască la Constantinopol ca sclavul lui Teognost, a un ''protospatharios'' ("first sword-bearerprimul purtător de sabie," an honorific titleun titlu onorific) to Emperor al Împăratului Leo al VI the Great -lea cel Mare (886-912). He was also the De asemenea, era fiul spiritual child of Nicephorusal lui Nichifor, a priest at un preot de la [[Hagia Sophia (ConstantinopleConstantinopol)|Hagia Sophia]] during that timedin vremea aceea.
Blessed Andrew loved God's Church and the Binecuvântatul Andrei iubea Biserica Domnului și [[Holy ScripturesSfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]], and he had a strong desire to devote himself totally to și avea o dorință arzătoare să se dedice complet lui [[GodDumnezeu]]. He took upon himself El și-a very difficult and unusual luat asupra sa un canon [[ascetism|ascetic]] feat of foarte dificil și neobișnuit acela de [[fool-for-Christnebun pentru Hristos]]; that is, he acted as if he were insaneceea ce înseamnă a te purta ca și cum ar fi bolnav mintal.
Seeming to be insaneDeoarece părea să fie bolnav, Andrew was brought to the Church of St. Andrei a fost adus la Biserica Sfintel Anastasia for his care. There Stpentru a fi îngrijit. Acolo, i-a apărut Sfânta [[Anastasia the Deliverer from Potionsdin Sirmium|Anastasia]] appeared to him in într-un vis și l-a dream and encouraged him to încurajat să-și continue his ascetic featnevoința ascetică. He was driven off the church property because of his faked madness and had to live on the streets of the capital cityDin cauza nebuniei sale prefăcute, hungry and halfa fost dat afară de pe proprietățile bisericii și a trebuit să-nakedși ducă zilele pe străzile capitalei, flămând și pe jumătate dezbrăcat. For many years the saint endured mockeryTimp de mulți ani, insultssfântul a îndurat batjocură, and beatingsinsulte și bătăi. He begged for El cerea de [[almspomană]] and gave them away to the poorși apoi o dădea săracilor. The beggars to whom he gave his last coins despised himCerșetorii cărorra le dădea și ultimul bănuț îl disprețuiau, but Andrew endured all his sufferings humbly and dar Andrei îndura toate suferințele cu smerenie și se [[prayerrugăciune|prayedruga]] for those who hurt himpentru cei care îl răneau.
StÎnțelepciunea sfântă și extraordinara frumusețe spirituală a Sfântului Andrei au fost scoase la iveală atunci când și-a dat jos masca nebuniei. Andrew'Acest lucru s holy wisdom and extraordinary spiritual beauty were revealed when he removed his mask of folly. This occurred when talking to his -a întâmplat atunci când vorbea cu [[spiritual fatherDuhovnic|părintele]]său spiritual, a un [[presbyterpreot]] of de la [[Hagia Sophia (ConstantinopleConstantinopol)|Hagia Sophia]], or to his sau cu [[discipleucenic]] Epiphaniusul său Epifaniue.
For his meekness and selfPentru blândețea și auto-controlcontrolul său, the saint received from the Lord the gifts of sfântul a primit de la Domnul harul [[prophecyprofeție]] and wisdomi și înțelepciunii, saving many from spiritual perilssalvând pe mulți din primejdii spirituale. Like the Asemenea Sf [[apostle PaulApostolul Pavel|Apostol Pavel]], he was taken to the third sky and had the honor of seeing Lord el a fost răpit la al treilea cer și a avut bucuria de a-L vedea pe Domnul [[Jesus ChristIisus Hristos]] himselfînsuși, [[angelsînger]] and many holy i și mulți [[saintssfinți]], yet he was surprised not to see the Most Holy Virgintotuși, el era uimit că încă nu o văzuse pe Prea Sfânta Fecioară.
While praying at the Blachernae churchÎn timp ce se ruga în Biserica Vlaherne, it was St. Andrew who, with his [[disciple]]împreună cu ucenicul său binecuvântatul Epifanie, the Blessed Epiphanius, saw the ei au văzut-o pe [[TheotokosMaica Domnului|Most Holy Mother of GodPrea Sfânta Născătoare de Dumnezeu]], holding her veil over those praying în timp ce își ținea mantia peste cei care se rugau pentru [[Protection of the Mother of GodAcoperământul Maicii Domnului|under her Protectionocrotirea ei]]. The [[synaxarionSinaxar]] states that upon seeing this visionul ne spune că după această vedenie, StSf. Andrew turned to his companion and asked, Andrei s-a întors spre însoțitoul său și l-a întrebat: "Do you seeTu vezi, brotherfrate, the Holy Theotokospe Sfânta Maică a lui Dumnezeu, praying for all the worldrugându-se pentru lumea întreagă?" Epiphanius answered, Iar Epifanie i-a răspuns: "I do see, holy FatherO văd, and I am in awesfinte părinte și sunt în uimire și venerație."
Blessed Andrew died in the year Binecuvântatul Andrei a murit în 936 at the age of la vârsta de 66de ani.
==''Vedenia lui Andrei''==
An intriguing part of the O parte care intrigă din ''LifeViața'' of StSf. AndrewAndrei, written by a certain scrisă de un anume "Nicephorus in ConstantinopleNichifor din Constantinopol" in the tenth centuryîn secolul al X-lea, is the section when Andrew is answering a question made by his disciple Epiphanius on este capitolul în care Andrei răspunde întrebării puse de dicipolul său Epifanie despre "when and how this world will come to an an endcând și cum se va sfârși lumea aceasta."
During the Byzantine eraÎn timpul epocii bizantine, a number of writings appeared predicting the au apărut câteva scrieri care preziceau că [[ApocalypseApocalipsa]] va fi marcată de [[Căderea Constantinopolului]] to be marked by the fall of Constantinople. While they were repeated in the 14th and 15th centuriesDeși au reapărut și în secolele al XIV-lea și al XV-lea, their origins are most likely in the 10thoriginile acestor scrieri sunt, whilst the Eastern cel mai probabil, în secolul al X-lea, pe când Imperiul Roman Empire was still strongde Răsărit încă era puternic. Constantinople's destruction is described along these lines in the Distrugerea Constantinopolului este descrisă în acest fel și în ''Life of Andrew the FoolViața Sfântului Andrei cel Nebun''.
The text claims that Textul pretinde că [[Hagia Sophia (ConstantinopleConstantinopol)|Hagia Sophia]] would survive a great flood by va supraviețui unuei mari inundații "floating over watersplutind pe ape," but St. Andrew explains instead that only the column dar Sfântul Andrei spune că mai degrabă doar coloana (the obeliskobeliscul) would survive because beneath its foundations are the va supraviețui deoarece sub temeliile acesteia sunt așezate [[Holy NailsSfintele Cuie]] which were used to crucify care au fost folosite la răstignirea lui [[Jesus ChristIisus Hristos]]. In this workÎn această lucrare, Andrew is depicted as predicting that the world's end would fall shortly after Constantinople's fallAndrei înfățișat prezicînd că sfârșitul lumii va avea loc la scurt timp după căderea Constantinopolului; in those times în acele vremuri, "shortlyla scurt timp" could be a period of însemna o perioadă între 100 to up to 1,000 yearsși 1000 de ani.
A few of the oldest manuscriptsPrintre cele mai vechi manuscrise, dating from the 14thdatând din secolul al XIV-century or earlierlea sau mai devreme, containing this information includeconținând această informație se găsesc:
* Vindobonesis hist. gr. 123, s. XIV, fols. 84-90
==Imnografie==
[[TroparionTropar]] ([[ToneGlas]] ul al 4-lea) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]:Thou didst choose foolishness for the sake of ChristAi ales nebunia de dragul lui Hristos:And didst make the crafty one foolishȘi te-ai arătat nebun.:Thou didst persevere with thy struggle in the midst of turmoilAi perseverat cu stăruința ta în mijlocul tulburărilor,:And Christ has brought thee to paradiseIar Hristos te-a primit în Rai.:[[intercessionMijlocire|IntercedeMijlocește]] with Himpe lângă El, O Andrew for those who honor theeAndrei pentru cei care te cinstesc.
Another Troparion Alt tropar (Tone Glasul 1) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]Glasul Apostolului Tău, Pavel, care:For thy sakezice: ,, O ChristNoi nebuni pentru Hristos’’ , thy servant Andrew became a fool on earth.auzind:He heard the Apostle Paul proclaimingrobul Tău Andrei, Hristoase Dumnezeule,:'We are fools for the sake of Christnebun s-a făcut pe pământ.'Pentru aceea:săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm,:As we now honor his memory we pray thee to save our soulsDoamne, mântuieşte sufletele noastre.
[[KontakionCondac]] (Tone Glasul 1) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]:Thou didst finish thy life in pietyȚi-ai încheiat viața în pietate, O godly-minded AndrewAndrei cel îndumnezeit,:Thou wast a pure vessel of the Te-ai arătat vas curat al [[TrinitySfânta Treime|Sfintei Treimi]] and a companion of the Angelsși însoțitor al îngerilor.:May peace and forgiveness be grantedPrin mijlocirea ta, through thine intercessionpace și iertarea să fie dăruite,:To those who honor theeCelor ce te cinstesc pe tine.
Another Kontakion Alt condac (Tone Glasul al 4-lea) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
:Of thine own free will thou didst become a Fool, O Andrew,
:And utterly hate the lures of this world.
:By never avoiding the hardships of weather thou didst purify thyself as gold in the furnace.
Alt condac, (Glasul al 8-lea)
Nebunule, dorind de frumusețea cea
cerească, lepădatute-ai de trup, o fericitule
Andrei, singur, in pace ai murit, după o
viața plină de înfrânări ale poftelor și de
goliciunea trupului, ajungând impreuna cu
îngerii, cu care mijlocești înaintea mui
Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
==A se vedea și==
* EpiphaniusEpifanie, who many scholars agree to be Stpe care mulți savanți îl consideră același cu Sf. [[PolyeuctusPolieuct]] ([[February 5februarie]]), Patriarch of Constantinople from Patriarh al Constantinopolului între 956-970.
==External linksLegături externe==*[httphttps://www.fatheralexandercrestinortodox.orgro/bookletssfinti/english/saints/andrew_foolish.htm Andrew, Foolsfantul-forandrei-Christnebun-sake]*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=102838 Blessed Andrew the Foolpentru-Forhristos-Christ at Constantinople] ([[OCA]146751.html Andrei, cel Nebun pentru Hristos])*[httphttps://wwwsfantulnicolaevelimirovici.unicornewordpress.orgcom/2012/orthodoxy10/200502/light3.htm Light from the Saints] 2-octombrie-sf-andrei-cel-nebun-pentru-hristos-sf-mc-ciprian-si-iustina-fecioara-sf-mc-david-si-constantin-proloagele- Blessed Andrew the Foolde-Forla-Christ at Constantinople*[http:/ohrida/www.mgr.org/TheVeil.html The Miracle of the Virgin Mary at the Church of Blachernae in Constantinople on 911 ADBinecuvântatul Andrei cel Nebun pentru Hristos]
[[Categorie:Sfinți]]
4.112 modificări

Meniu de navigare