Modificări

Salt la: navigare, căutare

Rugăciunea de Vineri

2 octeți șterși, 22 mai 2017 12:17
m
Corectare diacritice.
|}
Doamne [[Iisus Hristos|Iisuse Hristoase]], Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe [[Cruce]] ai pătimit şi și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă [[Spovedania|mărturisesc]] înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.
Mă rog însă bunătăţii bunătății Tale celei nespuse să mă învredniceşti învrednicești cu Darul Tău, Doamne, ca şi și eu să pot răbda patimi pentru credinţacredința, speranţa şi speranța și iubirea ce le am către Tine, precum Tu, Cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea.
ÎntăreşteÎntărește-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi și cu mare căinţăcăință, şi și să urăsc cugetele mele şi voinţele și voințele mele cele rele. Sădeşte Sădește în inima mea întristare de moartea Ta, ca să o simt precum au simţitsimțit-o iubita Ta [[Maica Domnului|Maică]], ucenicii Tăi şi și [[MironosiţăMironosiță|femeile purtătoare de mir]] care stăteau lângă Crucea Ta.
Luminează-mi simţirile simțirile cele sufleteştisufletești, ca să se mişte şi miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţiteneînsuflețite, când s-au mişcat mișcat la răstignirea Ta, şi și mai vârtos cum Te-a cunoscut [[Dismas|tâlharul cel credincios]] şi și pocăit, şi și Ți s-a plecat, de l-ai pus în Rai. Dă-mi, Doamne, şi și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şiși-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi și cu bună întoarcere şi căinţă și căință aşează așează împreună cu el în [[Rai]], ca un Dumnezeu şi și Ziditor ce-mi eştiești.
Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi și pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:
Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut ținut rodul vieţiivieții, care ne-a mântuit de moartea [[păcat|păcatului]].
Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile ușile [[Iad|iadului]].
Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa ușa raiului.
O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi suferințele și necazurile vieţii vieții acesteia!Si Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi și să ne apropiem de El, şi aşași așa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte pedepsește în această viaţăviață; de aceea, rogu-mă ŢieȚie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti înmulțești împreună şi și răbdarea, puterea şi mulţumireași mulțumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţîndrăzneț; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi și Dumnezeiasca Ta putere şi și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi și o măresc acum şi și pururea şi și în vecii vecilor.  Amin.
== Sursa ==
1.031 de modificări

Meniu de navigare