Modificări

Salt la: navigare, căutare

Rugăciunea copiilor pentru părinți

92 de octeți șterși, 22 mai 2017 11:35
m
Corectare diacritice.
Doamne,Dumnezeule Cel atotbun,care mi-ai dăruit părinţi părinți buni,ca prin ei să mă împărtăşesc împărtășesc de multe binefaceri. Cel ce voieşti voiești să le fiu recunoscător pentru viaţa viața ce prin ei mi-ai dat-o şi și pentru toate îngrijirile ce le au avut şi și au faţă față de mine. Ţie Ție mă rog cu umilinţă umilință pentru sănătatea şi și mântuirea lor. Dumnezeule, Cel ce eşti atotîndurat, dar şi atotdrept, care binecuvântezi pe fii pentru părinţii lor şi, adeseori în dreapta ta mânie, îi pedepseşti pentru păcatele lor, primeşte umilita mea mulţumire pentru binefacerile ce le reverşi neîncetat asupra părinţilor mei. Trimite-le Stăpâne cel atotbun şi în viitor binecuvântările tale şi le iartă lor toate greşelile pe care, ca nişte oameni le-au făcut. Învaţă-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta şi să le fiu supus şi recunoscător şi mulţumitor pentru viaţa ce prin ei mi-ai dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine. Ajută-mi că să urmez poruncile Tale cele sfinte, să le fiu supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze. Răsplăteşte-le Preabunule cu facerile Tale de bine, pentru dragostea şi îngrijirea neadormită, ce întotdeauna o au faţă de mine. Apără-i de toate necazurile şi întristările. Dă-le viaţă lungă, fericită, liniştită şi paşnică. Fă-i părtaşi de binecuvântarea Sfinţilor tăi, înmulţeşte roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile tale şi să sporească în virtuţi şi în îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieţii noastre.
<span style="color:#FF0000">'''Amin'''Dumnezeule, Cel ce ești atotîndurat, dar și atotdrept, care binecuvântezi pe fii pentru părinții lor și, adeseori în dreapta ta mânie, îi pedepsești pentru păcatele lor, primește umilita mea mulțumire pentru binefacerile ce le reverși neîncetat asupra părinților mei.</span>
Trimite-le Stăpâne cel atotbun și în viitor binecuvântările tale și le iartă lor toate greșelile pe care, ca niște oameni le-au făcut. Învață-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu supus și recunoscător și mulțumitor pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate îngrijirile ce au avut și au față de mine.
Ajută-mi că să urmez poruncile Tale cele sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze.
 
Răsplătește-le Preabunule cu facerile Tale de bine, pentru dragostea și îngrijirea neadormită, ce întotdeauna o au față de mine. Apără-i de toate necazurile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Fă-i părtași de binecuvântarea Sfinților tăi, înmulțește roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile tale și să sporească în virtuți și în îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin.
----
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuterniceşti florile şi verdeaţa de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, şi sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale, Tu, Cel ce pe toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer şi pe pământ şi pe toate le păstrezi prin dragoste şi milă, revarsă mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab şi umilit care se închină Ţie, bunătatea şi darul Tău şi iubire şi milă peste părinţii mei, peste mai-marii mei şi peste toţi aceia care se ostenesc pentru mine şi care m-au ajutat cu sfatul şi bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile şi ajutorul cel venit de la Tine şi revărsat asupra lor prin rugăciunile şi prin dragostea mea fiască.
Îţi vorbeşte, Părinte, inima mea de fiu (fiică), ştiind că Tu cunoşti lăuntrul nostru şi că nu Te vei întoarce de la inima mea, deschisă tuturor acelora pentru care Te rog; dăruieşte-mi, Doamne, înţelepciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri şi nici în bucurie, învăţătura Ta, cum c㠄binecuvântările părinţilor întăresc casele fiilor“, şi iarăşi: „cununa bătrânilor sunt fiii lor şi fală fiilor sunt părinţii lor“. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate şi bunule Părinte, întăreşte-mă să cresc înaintea feţei lor cu temerea de Tine şi cu ruşinea de oameni, pentru ca, prin curăţirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat şi prin setea de orice virtute, viaţa mea să fie spre mântuirea mea şi a lor. -
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu eşti, DoamneCare împuternicești florile și verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale, Tu, Cel ce odinioară pe toate le-ai zis: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“zidit de bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, şi Ţi-ai pus dumnezeieştile Tale mâini peste capetele lor şi irevarsă mult-ai binecuvântat. Însuţi Tu, îndurate Doamne, Iisuse Hristoasepeste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, trimite din cerul bunătatea și darul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta și iubire și milă peste minepărinții mei, robul Tău, şi ajutăpeste mai-mi să fac bucurie părinţilor marii mei şi și peste toți aceia care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârşind numai ce este bun şi plăcut Ţie, că binecuvântat eşti în vecii vecilorsimtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască.
Îți vorbește, Părinte, inima mea de fiu (fiică), știind că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, deschisă tuturor acelora pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bucurie, învățătura Ta, cum că „binecuvântările părinților întăresc casele fiilor”, și iarăși: „cununa bătrânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor”. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mântuirea mea și a lor.
<span style="colorCă Tu ești, Doamne, Cel ce odinioară ai zis:#FF0000">'''„Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor”, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste capetele lor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin'''.</span>
{{Rugăciuni}}
[[Categorie:Rugăciuni]]
1.031 de modificări

Meniu de navigare