Modificări

Salt la: navigare, căutare

OrthodoxWiki:Politica de confidențialitate

14 octeți adăugați, 26 ianuarie 2017 10:21
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
== Cuprins ==
La simpla citire a site-ului OrthodoxWiki, nu se colectează alte informaţii informații despre Dvs. decât cele tipice tuturor jurnalelor serverelor.
Dacă îţi îți aduci contribuţia contribuția la proiectele OrthodoxWiki, '''publici''' şi și expui fiecare cuvânt pe care-l scrii. Când te apuci de scris, nu uita că ceea ce publici va rămâne pentru totdeauna, fie că este vorba de articole, pagini de utilizator sau pagini de discuţiidiscuții. Unele excepţii excepții sunt prezentate mai jos.
==Publicarea în wiki şi informaţiile și informațiile publice==
Simpla vizitare a site-ului nu implică expunerea publică a identităţii identității (dar vezi [[#Logarea privată|logarea privată]] de mai jos).
Când editezi orice pagină în wiki, '''publici un document'''. Acesta este un act public şi și te identifici ca autorul editării respective.
=== Identificarea unui autor ===
Când publici o pagină în OrthodoxWiki, trebuie să fii logat/să te autentifici.
După logare vei fi identificat după numele de utilizator. Acesta poate fi numele tău real, dacă preferi aşaașa, sau poate fi un pseudonim sub care ţiți-ai creat contul.
Pe durata logării adresa ta IP nu va fi accesibilă public, dar va fi păstrată pe serverele wiki pentru o scurtă perioadă de timp, fiind astfel disponibilă administratorului şi și dezvăluită doar în anumite condiţii condiții (vezi mai jos).
=== Cookies ===
De câte ori se vizitează site-ul, wiki va seta acele segmente de text (n.t. segmente de text trimise de un server către un motor de căutare care sunt retrimise de motor înapoi neschimbate de câte ori se accesează serverul) pentru acces temporar, cunoscute sub numele de "cookie" „cookie” (PHPSESSID) fără de care nu te poţi poți loga la site. Într-o configuraţie configurație tipică de căutare (browser), segmentul de text (cookie) va fi şters șters când se încheie sesiunea de căutare.
Se pot crea mai multe ''cookies'' când te loghezi, pentru evitarea tastării numelui tău de utilizator (sau a parolei, după opţiuniopțiuni) la următoarea vizită a site-ului. Acestea se păstrează timp de 30 de zile. Poţi şterge Poți șterge aceste cookies după utilizare dacă foloseşti folosești un calculator public şi și nu doreşti dorești ţi ți se dezvăluie identitatea şi și altor utilizatori ai aceluiaşi aceluiași calculator. (În acest caz, ştergeţi şi ștergeți și stocările motorului de căutare - cache (n.t. memorie RAM de stocare a informaţiilorinformațiilor, continuu adusă la zi, folosită pentru optimizarea transferului de date între elementele de sistem cu caracteristici diferite).
=== Parole ===
Multe din aspectele interacţiunii comunităţii interacțiunii comunității OrthodoxWiki depind de reputaţia şi reputația și respectul câştigat câștigat de-a lungul unei istorii a contribuţiilor contribuțiilor de mare valoare. Parolele utilizatorilor sunt singurele care garantează integritatea istoricului publicărilor unui utilizator. Toţi Toți utilizatorii sunt invitaţi invitați să selecteze [http://wolfram.org/writing/howto/password.html strong passwords] şi și să nu le divulge. Nimeni nu va expune public, cu bună ştiinţăștiință, parola unui alt utilizator, direct sau indirect.
== Logare/Conectare privată ==
De câte ori vizitezi o pagină web, trimiţi informaţii trimiți informații spre serverul web. Majoritatea serverelor de Internet păstrează ca rutină jurnale de acces cu o parte din aceste informaţii informații care ajută să descoperi care pagini se bucură de popularitate, ce alte site-uri sunt legate de acestea şi și ce motoare de căutare sunt mai mult folosite. Intenţia Intenția OrthodoxWiki nu este aceea de a folosi aceste informaţii informații pentru a urmări utilizatorii.
Aceste jurnale sunt folosite pentru paginile de statistică [http://meta.OrthodoxWiki.org/stats/ site statistics pages]; forma brută a jurnalului nu este făcută publică şi și se şterge șterge după aproximativ două săptămâni.
Iată un exemplu de informaţii informații de pe o pagină vizitată:
64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"
Datele jurnalului pot fi analizate de către inginerii de soft-uri pentru rezolvarea problemelor tehnice, pentru descoperirea utilizatorilor cu comportament abuziv şiși, foarte rar, pentru corelarea numelor de utilizator cu adresele de pe care s-au făcut editări în caz de abuzuri asupra wiki.
Noi mai folosim aceste date din jurnale pentru a publica statistici despre site. OrthodoxWiki:Statistics|statistics]], care includ informaţii informații despre cum se ajunge la site-ul nostru sau ce cuvinte tastează utilizatorii în motorul de căutare ca să ajungă la OrthodoxWiki. Nici una din aceste informaţii informații nu divulgă date private despre utilizatori iar noi nu publicăm adresele IP ale vizitatorilor.
=== Politica divulgării informaţiilor informațiilor provenite din jurnalele de accesare a paginii ===
Politica OrthodoxWiki este aceea de a nu divulga informaţii informații personale colectate din jurnalele serverului de către administratorii care au acces la acestea, cu următoarele excepţiiexcepții:
# Ca răspuns la un mandat valabil sau la o cerere obligatorie venită din partea unor instituţii instituții de drept # Cu permisiunea utilizatorului în cauză # Dacă informaţiile informațiile sunt în legătură cu vizionarea paginilor generate de "invadatori" şi „invadatori” și este necesară publicarea lor pentru ilustrarea şi și rezolvarea problemelor tehnice. # Dacă utilizatorul vandalizează articole sau se comportă nepotrivit în mod repetat, atunci se pot divulga informaţii informații care să ajute la blocarea IP-urilor în cauză sau la formularea unei plângeri către furnizorul de servicii pe Internet în drept.# Dacă din motive raţionale raționale este necesară protejarea drepturilor, proprietăţii proprietății sau siguranţei siguranței administratorilor OrthodoxWiki, ai utilizatorilor sau publicului vizitator.<!-- această frază este împrumutată din Google-->
== Transmiterea informaţiilor informațiilor către terţe părţi terțe părți==
Cu excepţia excepția altor specificaţii specificații concrete, toate textele adăugate proiectelor OrthodoxWiki sunt disponibile pentru refolosire în condiţiile licenţelor condițiile licențelor GFDL şi și Creative Commons.
OrthodoxWiki nu vinde sau divulgă unor terţe părţi informaţii terțe părți informații private, cum ar fi adresele de e-mail, cu excepţia excepția acordului prealabil al d-voastră sau dacă este obligat prin lege să o facă.
==Securitatea informaţieiinformației==
Administraţia Administrația OrthodoxWiki nu garantează pentru accesul neautorizat la informaţiile informațiile existente pe site. Aceste informaţii informații sunt la dispoziţia dispoziția tuturor administratorilor de sistem cu acces la server.
== E-mail, liste cu adrese de mail şi și IRC==
=== E-mail şi și liste cu adrese de mail ===
La funcţia Preferinţe funcția Preferințe puteţi puteți da adresa de e-mail. Asta dă posibilitatea altor utilizatori conectaţi conectați să vă trimită mesaje prin wiki (dacă nu aţi ați dezactivat funcţia funcția la preferinţepreferințe). Adresa d-voastră nu va fi vizibilă pentru ei decât dacă răspundeţirăspundeți. Adresa de e-mail poate fi folosită de OrthodoxWiki pentru a comunica pe o scară mai largă cu utilizatorii. Am putea folosi adresa d-voastră pentru a trimite anunţuri anunțuri speciale, legate numai de OrthodoxWiki, iar dacă acest lucru se va întâmpla, va fi foarte rar.
Dacă nu vă daţi dați adresa de e-mail, vă va fi foarte greu să vă resetaţi resetați parola în caz că o pierdeţipierdeți. Dar veţi veți putea contacta pe unul din inginerii de sistem ai OrthodoxWiki pentru a vă introduce o nouă adresă de e-mail în preferinţepreferințe.
Adresa de e-mail poate fi ştearsă ștearsă oricând de la PreferinţePreferințe, pentru evitarea utilizării ei de către ceilalţiceilalți.
Informaţiile Informațiile trimise către operatorii de sistem sau administratorii OrthodoxWiki, cum ar fi adresele de e-mail, pot fi puse în circulaţie circulație pe plan intern. Dacă trimiţi trimiți un mesaj unui operator de sistem, adresa ta poate deveni publică în cadrul acelui grup. Echipa de operatori poate discuta cu alţi alți operatori de sistem despre conţinutul conținutul mesajului tău pentru a găsi răspunsul cel mai potrivit.
=== IRC ===Canalul [[http://orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:Chat|OrthodoxWiki IRC channel]] nu este parte oficială a sistemului OrthodoxWiki. Prin accesarea unui canal tip IRC, adresa d-voastră IP va fi expusă celorlalţi participanţicelorlalți participanți. Canalele diferă din punct de vedere al politicii de publicare sau nu a jurnalelor de accesare. Noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru nici o informaţie informație făcută publică printr-un canal IRC.
== Datele utilizatorilor ==
Datele referitoare la utilizatori, cum ar fi data la care au editat și numărul de editări ale textelor făcute de aceștia sunt făcute publice pe listele de "contribuții „contribuții ale utilizatorilor" utilizatorilor” și, ocazional,sunt publicate de alți utilizatori în forme agregate.
=== Conturile de utilizator ===
Conturile de utilizator, odată create, nu pot fi șterse. Ar fi totuși posibil pentru un [[birocrat]] să vă schimbe numele de utilizator, dar trebuie să faceți singur aranjamentele necesare în acest sens. [[Fundația OrthodoxWiki]], prin [[politica de protecție a datelor personale]] pe care o urmează, nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere.
=== Ștergerea conturilor de utilizator ===
Odată create, conturile de utilizator nu pot fi șterse. Este posibil pentru un administrator să schimbe numele de utilizator al unui cont, dar va trebui să cereți acest lucru chiar dumneavoastră. Administrația OrthodoxWiki nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere. Pentru detalii,a se vedea mai jos.
Ștergerea unor informații specifice referitoare la un utilizator depinde de politicile de ștergere ale proiectului care conține informațiile respective.
=== Dreptul de a "dispărea" „dispărea”===
În principiu, dacă v-ați folosit numele adevărat sau un pseudonim binecunoscut pe OrthodoxWiki, puteți fi oricând identificat pornind de la oricare din textele pe care le scrieți aici. Există însă câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a fi mai greu de identificat, după cum urmează:
# Cereți o schimbare de nume de utilizator (a se vedea mai sus).
# Schimbați trimiterile la fostul dvs. nume de utilizator, transformându-le în trimiteri la noul nume (puteți face aceasta chiar Dvs.)
# Ștergeți-vă informațiile din sub-pagina de utilizator și sub-pagina de discuții a acesteia (contactați un operator de sistem).
# Schimbați-vă pagina de utilizator cu o scurtă notă indicând că ați prefera ca lumea să nu vi se adreseze folosind numele Dvs. real.
Ar trebui să rețineți că, dacă aceste măsuri permit păstrarea unui anumit grad de discreție cu privire la identitatea Dvs., acestea nu sunt făcute să reziste la "asaltul" „asaltul” unui investigator tenace, iar OrthodoxWiki nu are nici un fel de control asupra celor care dețin sub-licențe sau asupra serviciilor de arhivare ca Internet Archive sau Google. În plus, aceste acțiuni presupun o anumită cooperare din partea utilizatorului proiectului, astfel încât OrthodoxWiki nu poate oferi garanții în această privință.
== Ştergerea conţinutului Ștergerea conținutului==
Ștergerea unui text de pe website-ul OrthodoxWiki nu este ireversibilă. În cazul articolelor obişnuiteobișnuite, oricine poate avea acces la o versiune mai veche a textului. Dacă un articol este "şters"„șters”, orice operator de sistem/administrator, adică aproape orice persoană în care se poate avea încredere că nu va abuza de dreptul de ştergereștergere, poate vedea ce informaţii informații au fost şterseșterse. Numai un administrator poate şterge șterge definitiv informaţii informații din proiectele OrthodoxWiki şi și nu există garanţia garanția că un administrator va face acest lucru, cu excepţia excepția cazului în care face aceasta ca urmare a unei acţionări acționări în instanţăinstanță.
=== Ştergerea informaţiilor Ștergerea informațiilor personale ===
În cadrul proiectelor OrthodoxWiki, informaţiile informațiile personale cu privire la cei care au contribuit (cel mai probabil cele referitoare la utilizatori şi și paginile de discuţii discuții ale acestora) pot fi şterse șterse la cererea acestora, atâta vreme cât respectivele informaţii informații nu sunt necesare pentru motive administrative (în general limitate la cazurile de abuz). Fac excepţie informaţiile excepție informațiile privind personalităţile personalitățile care fac obiectul unui articol de enciclopedie. Sunt considerate în general informaţii informații personale numele, adresa, numărul de telefon, datele de contact pentru sistemele de tip "instant messenger"„instant messenger”, fotografia, modul în care arată o persoană, gusturile, opiniile politice şi și alte date similare referitoare la o anumită persoană.
==A se vedea şiși==* [[OrthodoxWiki: Drepturi de autor]]
* [[:en:OrthodoxWiki:Disclaimer]]
* [[:en:OrthodoxWiki:Chat#Disclaimer]]
:''Această politică se bazează pe [[meta:Privacy_policy]] şi și [[meta:Dreptul_de _a_disparea]].''
[[Categorie:OrthodoxWiki]]
987 de modificări

Meniu de navigare