Modificări

Salt la: navigare, căutare

Bogdan-Aurel Teleanu

38 de octeți adăugați, 23 septembrie 2014 17:40
fără descrierea modificării
'''Bogdan-Aurel Teleanu''' (n. [[5 august]] 1975, ZărneştiZărnești, BraşovBrașov), este teolog şi și [[preot]] la biserica Sf. Pantelimon de la Foişorul Foișorul de Foc din BucureştiBucurești. Este specialist în ''Comunicare Socială Instituţională Instituțională a Bisericii'', calitate în care s-a remarcat ca fiind primul creştin creștin ortodox român care a analizat specificul Relaţiilor Relațiilor Publice ale Bisericii în contextul lumii contemporane, precum şi și primul teolog care a dezvoltat în scris sintagma de "marketing religios" „marketing religios” în România. Pentru activitatea desfăşurată desfășurată în cadrul Biroului de Presă al Patriarhiei Române (încă din anul 1997), Preafericitul Părinte [[Daniel (Ciobotea) al României|Daniel]], Patriarhul [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]], i-a oferit Diploma de onoare ''Basilica'' (8 iunie 2009).
==ViaţaViața==Pr. Bogdan-Aurel Teleanu lucrează la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, este autorul cărţii "Metaforă şi misiune"cărții „Metaforă și misiune”. Este căsătorit, din [[23 septembrie]] 2007, cu d-na Cristina Teleanu. În data de [[13 ianuarie]] 2008 a fost [[hirotonie|hirotonit]] preot pe seama bisericii Sf. Mucenic Pantelimon din BucureştiBucurești.
==Formare profesională==
* Seminarul Teologic din Bucureşti București (1990 – 1995);* Facultatea de Teologie din BucureştiBucurești, secţia secția Pastorală (1995-1999);* Doctorat - Secţia Secția Practică, disciplina Catehetică-Omiletică (1999-2005);* cursul de perfecţionare perfecționare în Conducerea activităţii activității de comunicare şi relaţii și relații publice din cadrul Colegiului de Comandă şi și Stat Major din cadrul Academiei de Înalte Studii Militar (octombrie 1998 - februarie 1999);* Facultatea de Comunicare Socială Instituţională Instituțională a Universităţii Universității Pontificale “Santa Croce” din Roma, Italia (octombrie 2000 - iunie 2002).
==Lucrări publicate==
===CărţiCărți===*„Metaforă şi și Misiune” (Editura Trinitas, 2007).
===SusţinereSusținere===Activitatea lui Bogdan Teleanu a fost apreciată de presa din România, cât şi și în mediul ştiinţific științific de cercetare. * Cotidianul Gardianul, prin vocea lui Dumitru Manolache, afirmă următoarele: "Dincolo însă de demersul stiintific autentic, volumul Metaforă şi și Misiune „trădează“ preocuparea autorului pentru domeniul comunicarii, caruia i-a dedicat o mare parte din activitatea sa profesionala. In spatele acestui demers descoperim un efort intelectual imens, dedicat, in primul rand, „intensificarii dialogului dintre Biserica si cultura, scotand totodata in evidenta faptul ca Biserica a fost creatoare de valori culturale autentice, iar slujitorii ei au fost deschisi spre valorile culturale secundare“, cum apreciaza si pr. prof. dr. Viorel Sava. Volumul dezvolta o analiza a unuia dintre izvoarele secundare ale predicii, cel literar, scotandu-i in evidenta valoarea si importanta in slujirea pastoral-omiletica, in decursul timpului in Biserica Ortodoxa Romana".* Cotidianul Jurnalul NaţionalNațional, prin vocea Danielei ŞonticăȘontică, face următoarea apreciere: "Lucrarea preotului Bogdan Teleanu este o premieră în literatura de specialitate şi și poate constitui un îndemn pentru tinerii candidaţi candidați la preoţie preoție spre a considera cultura laică un bogat izvor de inspiraţieinspirație, pe lângă învăţătura învățătura pe care au în sfera teologiei, în aşa așa fel încât predicile lor să-i atragă pe cei care vin la biserică la fel de mult cum odinioară Sf. Ioan Gură de Aur o făcea".* Revista Lumea credintei, prin vocea lui Răzvan Codrescu, apreciază că: "Tănărul teolog bucureşteanbucureștean, originar din părţile Braşovuluipărțile Brașovului, cu studii de Teologie si Comunicare Sociala in tara si in strainatate (Universitatea Pontificala "Santa Croce" din Roma, unde in 2002 a sustinut teza de licenta "L`opinione publica e la resistenza culturale dei cristiani al regime comunista romeno nel periodo 1981-1989)", ne ofera mai nou o excelenta editite a tezei sale de doctorat in Teologie, impecabil tiparita la Iasi cu binecuvantarea IPS Daniel si cu o prefata de Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula. * Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula: „Analizarea noţiunii noțiunii de „valorificare” reprezintă o premieră în literatura omiletică românească. Bazat pe surse din sfera altor discipline, atât teologice cât şi și laice, autorul fructifică concluziile şi experienţele reuşite și experiențele reușite ale diferiţilor diferiților autori români şi și străini, din care citează din belşug”belșug”.* Pr. dr. prof. Viorel Sava: “Mai întâi, menţionăm menționăm interdisciplinaritatea acestui demers ştiinţificștiințific. Din această perspectivă, lucrarea constituie o importantă contribuţie contribuție la intensificarea dialogului dintre Biserică şi și cultură, scoţând scoțând totodată în evidenţă evidență faptul că Biserica a fost creatoare de valori culturale autentice, iar slujitorii ei au fost deschişi deschiși spre valorile culturale seculare. În al doilea rând, lucrarea scoate în evidenţă evidență modul în care ne putem zidi în chip minunat, folosindu-ne de înţelepciunea înțelepciunea răspândită prin operele din afara spaţiului spațiului teologic. În al treilea rând, sublinem prezenţa prezența în lucrare a unei sintagme pe care autorul o lansează, anume aceea de apostolat cultural, a cărei introducere în literatura de specialitate poate constitui un moment de răscruce pentru cercetarea în domeniu”.* Pr. prof. dr. Costachi GrigoraşGrigoraș: “… este o lucrare inedită care contribuie la dezvoltarea metodologiei omiletice româneşti românești întrucât introduce noţiunile noțiunile de valorificare şi și apostolat cultural în metodologia omiletică românească, oferă o antologie a textelor literare folosite în predicile româneşti şi românești și aplică entru prima data în cercetarea teologică metoda analizei cantitative utilizată în alte domenii de cercetare, cum sunt sociologia şi și comunicarea.”* Pr. prof. dr. Vasile Gordon: “… reprezintă rodul unei documentări impresionante. Meritul cel mai important este că cercetează şi și valorifică predicile şi și studiile câtorva dintre cei mai reprezentativi slujitori ai amvonului românesc.
===Articole===
În Ziua, Adevărul, Cotidianul, Averea, Curierul NaţionalNațional, Revista Română de Marketing, Observator militară, Gândirea militară, Vestitorul Ortodoxiei, revista Biserica Ortodoxă Română etc.
* Catedrala Neamului sau recurs la Istorie - Biserica catedrală din Sibiu, Vestitorul Ortodoxiei, 15 septembrie 1997, anul IX, nr. 188, p. 2;
* Despre unitatea Bisericii sau despre atacurile îndreptate împotriva BOR, Vestitorul Ortodoxiei, 15 noiembrie 1997, anul IX, nr. 192, p. 4;
* În Biserică toţi toți sunt una, mădulare ale aceluiaşi aceluiași trup al cărui unic cap este Hristos, Curierul NaţionalNațional, 20 decembrie 1997, anul VIII, nr. 2066, p. 5;* Coţofana Coțofana habsburgică, Ziua, 4-5 aprilie 1998, anul V, nr. 1151, p. 2;* O „clonă” iezuită, camuflată în spaţiul spațiul românesc, şi și efectele ei, Vestitorul Ortodoxiei, 15 aprilie 1998, anul X, nr. 200 - 201, p. 5 republicat în revista teologică “Ortodoxia Maramureşeană”Maramureșeană”, anul III, nr. 3, Baia Mare, 1998, p. 32-33;
* Biserica: mai mult decât politică, Vestitorul Ortodoxiei, 15 mai 1998, anul X, nr. 203, p. 5;
* E greu să fii român ortodox?, Cuvânt şi și suflet, anul VIII, nr. 6, 1998, p. 6;* Pedagogia Şcolii Școlii Waldorf. Principii şi consecinţeși consecințe, Icoana din adânc, 1-31 iulie 1998, anul II, nr. 7;* Pedagogia Şcolii Școlii Waldorf. Principii şi consecinţe și consecințe (continuare din n. 7), Icoana din adânc, 1-31 august 1998, anul II, nr. 8;* Un subiect gras pentru jurnaliştii jurnaliștii români: Vizita Papei în România, Cotidianul, 18 august 1998, anul VIII, nr. 86, p. 7;
* Din nou despre vizita Papei Ioan Paul al II-lea, Icona din adânc, 1-31 august 1998, anul II, nr. 8, p. 3;
* Suntem majoritari, dar avem şi și probleme majore (Întâlnirea PF Părinte Patriarh Teoctist cu presa diasporei), Vestitorul Ortodoxiei, 1 octombrie 1998, anul X, nr. 211, p. 8;* Ortodoxia şi și întrunirile Sant Egidio, Vestitorul Ortodoxiei, 15 octombrie 1998, anul X, nr. 212, p. 3;* Comunicare şi și comuniune, Observatorul militar, 3-9 februarie 1999, anul XI, nr. 5 (476), p. 7;
* Un gest simbolic, vrednic de urmat: Papa Ioan Paul II sărută pământul sfânt românesc!, Icoana din adânc, 1-30 iunie 1999, anul III, nr. 6, p. 3;
* Cronica vizitei papale în România, Vestitorul Ortodoxiei, 1-15 iunie 1999, anul IX, nr. 226-227, p. 6;
* Conflictele mondiale contemporane ca problematizare socială a valorii religioase, Vestitorul Ortodoxiei, 15 mai 2000, anul XII, nr. 247, p. 5;
* Dreptul la păcat, o obligaţie obligație europeană contemporană, Vestitorul Ortodoxiei, 1 iulie 2000, anul XII, nr. 250, p. 6 ;* Dreptul la păcat, o obligaţie obligație europeană contemporană ?, Spiritualitatea, supliment gratuit al cotidianului Cuget liber, 18 august 2000, anul I, nr. 29, p. 6; * Mediator ortodox în dialogul intercreştinintercreștin, interviu realizat cu PCuv. pr. arhim. Iuvenalie IonaşcuIonașcu, parohul bisericii Sf. Ioan Casian din Roma, Vestitorul Ortodoxiei, 15 februarie 2001, anul XII, nr. 262-263 p. 5;* Penitenţa Penitența din miercurea cenuşiicenușii, Credinţa Credința ilustrată, aprilie 2003, nr. 2, p. 64;* Vizita în România a Prea Fericitului Părinte Arhiepiscop Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi și a toată Elade - 4-11 iunie 2003, Vestitorul Ortodoxiei, 15 iulie 2003, anul XV, nr. 316-317 p. 2-4;* Vizita PS Maximus, Vicar patriarhal al Sanctităţii Sanctității sale Shenouda al III-lea, Papă şi și Patriarh al Alexandriei, în România, interviu realizat cu PS Maximus, Vestitorul Ortodoxiei, 31 ianuarie 2005, anul XVI, nr. 349-350, p.12;* InstituţiiInstituții, organizaţiiorganizații, asociaţiiasociații, persoane care dezbină, Ziua, luni, 21 martie 2005, anul XI, nr. 3276, p. 6. * Opus Dei: “Lumea de după Ioan Paul al II-lea nu va mai fi la fel”, interviu realizat cu prof. dr. Norberto Gonzales Gaitano, decanul Facultăţii Facultății de Comunicare Socială Instituţională Instituțională a Universităţii Universității Santa Croce, Roma; membru al prelaturii Opus Dei şi și al Consiliului Pontifical pentru Comunicaţii Comunicații Sociale, Ziua, marţimarți, 5 aprilie 2005, anul XI, nr. 3289, p. 3.* Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruinţăbiruință, Ziua, sâmbătă/duminică, 23/24 aprilie 2005, anul XI, nr. 3305, p. 8.
* Duminica Floriilor. Ziua intrării Împăratului smerit Iisus în Ierusalim, Ziua, sâmbătă/duminică, 23/24 aprilie 2005, anul XI, nr. 3305, p. 8.
* Istoria datei pascale de la Niceea până azi, Ziua, sâmbătă/duminică, 30 aprilie/1 mai 2005, anul XI, nr. 3311, p. 5.
* Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, Ziua, sâmbătă/duminică, 30 aprilie/1 mai 2005, anul XI, nr. 3311, p. 5.
* Dreptul la păcat, o obligaţie obligație contemporană?, Ziua, joi, 26 mai 2005, anul XI, nr. 3332, p.6;
* Societatea civilă, încotro?, Ziua, vineri, 26 august 2005, anul XII, nr. 3411, p. 6;
* Biserica si imaginea Romaniei, Ziua, vineri, 30 septembrie 2005, anul XII, nr. 3441, p.6;
* Valoarea socială a credinţei credinței în Dumnezeu, Ziua, sâmbătă/duminică, 15/16 octombrie 2005, anul XII, nr. 3454, p. 6;* Se poate vorbi despre o reconciliere între Biserică şi și Masonerie?, Averea, vineri, 4 noiembrie 2005, anul I, nr. 153, p. 9;
* De la „Spirala tăcerii” la lucrarea Sfântului Duh, Averea, sâmbătă/duminică, 12-13 noiembrie 2005, anul I, nr. 160, p. 9;
* Apel la mântuire, Ziua, marţimarți, 22 noiembrie 2005, anul XII, nr. 3486, p. 6;* PF Părinte Patriarh Teoctist l-a primit pe noul ambasador al SUA la BucureştiBucurești, Vestitorul Ortodoxiei, decembrie 2005, anul XVI, nr. 369-370, p. 2;* Ortodoxie şi și putere politică în România contemporană, Vestitorul Ortodoxiei, decembrie 2005, anul XVI, nr. 369-370, p. 7 (atribuit mie dintr-o eroare!);
* Apostolat mediatic, Averea, sâmbătă,14/duminică, 15 ianuarie 2006, anul I, nr. 205, p.9;
* Apostolat cultural, Ziua, sâmbătă/duminică, 14/15 ianuarie 2006, anul XII, nr. 3523, p. 6;
* Ex consensu Ecclesiae, Ziua, joi, 26 ianuarie 2006, anul XII, nr. 3533, p. 6;
* Pontificatul strategic al României, Ziua, marţimarți, 31 ianuarie 2006, anul XII, nr. 3537, p. 6;* Judecata de apoi a culturii şi civilizaţieiși civilizației, Ziua, vineri, 10 februarie 2006, anul XII, nr. 3546, p. 6;* Biserica Ortodoxă şi Revoluţia și Revoluția română din 1989, Vestitorul Ortodoxiei, 31 ianuarie 2006, anul xvI, nr. 371-372, p. 12;* Revoluţia Revoluția culturală pro-europeană, Ziua, Joi, 23 februarie 2006, anul XII, nr. 3557, p. 6;
* Clivaje europene, Ziua, vineri, 3 martie 2006, anul XII, nr. 3564, p. 6;
* Comunismul condamnat de Biserica Ortodoxă Română, Ziua, sâmbătă/duminică, 18/19 martie 2006, anul XII, nr. 3583, p.6;
* Comunicarea Socială Instituţională Instituțională a Bisericii, Vestitorul Ortodoxiei, 30 aprilie 2006, anul XVI, nr. 377-378, p. 12;* Eurocinismul şi și valoarea religioasă, Adevărul (LITERAR&artistic), nr.4917, sâmbătă, 29 aprilie 2006, p C3;
* Quo vadis, „… da Vinci”?, Ziua, joi, 25 mai 2006, anul XII, nr. 3632, p.6;
* Gâlceava politicienilor cu Biserica, Ziua, marţimarți, 5 septembrie 2006, anul XIII, nr. 3720, p. 6;* Concepţia Concepția despre caracterul soteriologic al valorilor a pr. prof. Constantin Galeriu (1918-2003), Vestitorul Ortodoxiei, august-septembrie 2006, anul XVII, nr. 385-386, p. 12;
* Românii de dincolo de România, Vestitorul Ortodoxiei, 15 octombrie 2006, anul XVII, nr. 387, p. 2;
* Libertatea religioasă în faţa fața anti-semitismului şi și anti-creştinismuluicreștinismului, Ziua, vineri, 20 octombrie 2006, anul XIII, nr. 3759, p. 6;
* Pune CNSAS monopol pe adevăr?, Ziua, miercuri, 22 noiembrie 2006, anul XIII, nr. 3787, p. 6;
* Omul religios în societatea deschisă, Ziua, vineri, 24 noiembrie 2006, anul XIII, nr. 3789, p. 6;
* Interacţiunea Interacțiunea marketingului cu fenomenul religios în spaţiul spațiul public, Vestitorul Ortodoxiei, 31 decembrie 2006, anul XVII, nr. 391-392, p. 13;
* Marketingul religios, efect al globalizării, Vestitorul Ortodoxiei, 31 ianuarie 2006, anul XVII, nr. 393-394, p. 13;
* Biserica, Securitatea şi și Tismăneanu, Ziua, luni, 26 februarie 2007, anul XIII, nr. 3865, p. 6;
* Testamentul Patriarhului, Ziua, vineri, 30 martie 2007, anul XIII, nr. 3893, p. 6.
* Patriarhul Teoctist s-a opus distrugerii Bisericii Ortodoxe Române, Ziua, joi, 9 august 2007, anul XIII, nr. 4003, p. 6.
* Proiectul şi proiecţiile și proiecțiile viitoarei Catedrale patriarhale, Lumina, 5 noiembrie 2007, p. 3.*Marketing religios, marketing prin ochii credinţeicredinței, Revista română de Marketing, Editura Rosetti Educational, octombrie-decembrie 2007, anul II, nr. 4, p. 58.
===Studii===
* Tehnici de comunicare interorganizaţionalăinterorganizațională: comunicarea dintre Biserică şi și Armată, Proiect de Curs, Academia de Înalte Studii Militare - Colegiul de Comandă şi și Stat Major, BucureştiBucurești, 1999;* Specificul Relaţiilor Relațiilor Publice ale Bisericii în contextul lumii contemporane, Proiect de Curs, Academia de Înalte Studii Militare - Colegiul de Comandă şi și Stat Major, BucureştiBucurești, 1999;* Cultură şi Civilizaţie și Civilizație – O perspectivă spiritual creştinăcreștină, Lucrare de LicenţăLicență, Facultatea de Teologie Ortodoxă, BucureştiBucurești, 1999;* Spiritualitatea creştină creștină în contextul globalizării. Consideraţii Considerații preliminare, Gândirea militară românească, Revistă de teorie şi ştiinţă și știință militară editată de Ministerul Apărării NaţionaleNaționale, Serie Nouă, nr. 4/1999, anul X, p. 128;* Specificul Relaţiilor Relațiilor Publice ale Bisericii în contextul lumii contemporane, în Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, anul CXVI, nr. 7-12, iulie-decembrie 1998;* Tehnici de comunicare interorganizaţionalăinterorganizațională: comunicarea dintre Biserică şi și Armată, în Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, anul CXVIII, nr. 7-12, iulie-decembrie 2000;* L`opinione pubblica e la resistenza culturale al regime comunista rumeno nel periodo 1981-1989, teză de licenţălicență, Facultatea de Comunicare Socială InstituţionalăInstituțională, Universitatea Pontificală « Santa Croce » din Roma, Italia, 2002;* Falimentul sistemului politic comunist şi rezistenţa creştină și rezistența creștină în Europa de Est, Gândirea militară românească, Revistă de teorie şi ştiinţă și știință militară editată de Statul Major General al Armatei Române, Serie Nouă, nr. 1/2004, anul XV, p. 67;* Biserica Ortodoxă în spaţiul spațiul public, Polemica, anul I, nr. 1, martie 2005, p. 68-69.* Valorificarea omiletică a tezaurului cultural-literar, Teză de doctorat, Universitatea din BucureştiBucurești, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, 14 iulie 2005.
* Conceptul de marketing religios, Rost (cultural, politic, religios) an III, nr. 33, noiembrie 2005, p. 42-44.
[[Categorie:Scriitori moderni]]
[[Categorie:Preoți]]
[[Categorie:Teologi români]]
2.314 modificări

Meniu de navigare