Modificări

Salt la: navigare, căutare

Astrologia

1.808 octeți adăugați, 7 februarie 2011 06:43
Sfânta Scriptură
==Sfânta Scriptură==
'''"'''Să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre cei care practică astrologiaÎnchinarea la astre este interzisă, stă scris în Cartea Deuteronomului: "Privind la cer şi văzând soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului, să nu te laşi amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeşti" (Deut. 4, 19). Iar Casele devin necurate prin practicarea astrologiei, arată proorocul Ieremia: Şi casele Ierusalimului şi casele regilor lui Iuda vor fi necurate, ca Tofetul, pentru că pe acoperişul tuturor caselor s-aduce tămâie întregii oştiri cereşti şi se săvârşesc turnări în cinstea dumnezeilor străini". (Ier19.13). Acesta anunţă cuvântul Domnului: ,,Voi sfărâma poporul acesta şi cetatea aceasta, aşa cum am sfărâmat vasul olarului, care nu mai poate fi făcut la loc"(Ier19.11) şi prevesteşte venirea nenorocirilor peste cetăţile care ,,şi-au învârtoşat inima şi nu ascultă cuvintele"lui Dumnezeu. (Ier19.15)Cei care se închinau la astre erau pedepsiţi cu moarteaÎn vremea lui Osea oamenii s-au dedat la idolatrie, vrăjitorie, ghicire, ei ,,s-au închinat la toată oştirea cerului"(4 Regi 17.16). Manase, împărat criminal, idolatru, vrăjitor (care mai târziu s-a pocăit de păcatele sale şi a dat slavă lui Dumnezeu) ,,s-a închinat la toată oştirea cerească, slujind acesteia."(4Regi21.3). Spre deosebire de aceştia Iov s-a păstrat neatins de acest păcat.(Iov31.26-27). Iosia, împărat credincios a poruncit ,,să scoată din templul Domnului toate lucrurile făcute pentru Baal, pentru Astarte şi pentru toată oştirea cerului şi să le ardă afară din Ierusalim, în valea Chedronului, iar cenuşa lor să o ducă la Betel./A izgonit după aceea pe preoţii idolilor pe care-i puseseră regii Iudei, ca să facă tămâieri pe înălţimi, în cetăţile Iudei şi în împrejurimile Ierusalimului, şi care tămâiau pe Baal, soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului."(4Regi23.4-5) De se va afla la tine, în vreuna din cetăţile tale , pe care ţi le va da Domnul Dumnezeul tău, bărbat sau femeie , care să fi făcut rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău, călcând legământul Lui, şi Şi se va duce şi se va apuca să slujească altor dumnezei şi se va închina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la toată oştirea cerească, (...) ceea ce eu n-am poruncit;Şi ţi se va vesti şi vei auzi aceasta, cercetezi bine şi de se va adeveri aceasta şi se va fi făcut urâciunea aceasta în Israel,scoţi pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care au făcut răul acesta la porţile tale şi să-i ucizi cu pietre" . (Deut. 17, 3.2-5).    
După cum se vede, Dumnezeu a poruncit foarte categoric poporului ales să nu se închine la stele. Închinarea aceasta era una dintre cele mai vechi forme de astrologie. Oamenii care credeau că vieţile lor sunt influenţate de stele nu şovăiau să li se închine. Chiar dacă în zilele noastre au rămas puţini oameni care cinstesc stelele ca pe nişte zeităţi, totuşi numărul celor care "ghicesc în stele", al celor care practică astrologia, este foarte mare.
5.288 de modificări

Meniu de navigare