Modificări

Salt la: navigare, căutare

Întâmpinarea Domnului

1.122 de octeți adăugați, 15 ianuarie 2011 11:56
Imnuri: ro
[[Tropar]] (Glas 1)
:RejoiceBucură-te, O Virgin Theotokosceea ce eşti plină de har, full of grace!:From you shone the Sun of RighteousnessNăscătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Christ our GodHristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric.:Enlightening those who sat in darkness!:RejoiceVeseleşte-te şi tu, and be gladbătrânule drepte, O righteous elder;:You accepted in your arms the Redeemer of our soulscel ce ai primit în braţe pe Liberatorul sufletelor noastre,:Who grants us the ResurrectionCel ce ne-a dăruit nouă şi învierea.
[[Condac]] (Glas 1)
:By Your nativityCel ce cu naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei şi mâinile lui Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat, You did sanctify the Virgin's wombşi precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte Biserica pe care ai iubit-o,unule Iubitorule de oameni.  [[Icos]] :And did bless Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm cei ce voim să vedem pe Fiul ei, Cel adus la Simeon'; pe Care cei fără de trup, din cer văzându-L, s hands-au spăimântat zicând: lucruri minunate şi uimitoare vedem acum, O Christ Godde necuprins şi de negrăit.:Now You have come and saved us through loveCă Cel ce a zidit pe Adam este purtat ca prunc; Cel neîncăput încape în braţele bătrânului; Cel ce este în sânurile cele nemărginite ale Părintelui Său, de bună voie Se restrânge cu trupul, nu cu Dumnezeirea, Cel ce este singur iubitor de oameni.:Grant peace to all Orthodox Christians, O only Lover of man!
===Imnuri de înainteprăznuire===
Tropar (Glas 1)
:The celestial choir of heavenly angelsCereasca ceată a îngerilor cereşti privind spre pământ vede venind pe Cel mai întâi-născut decât toată făptura, aducându-Se ca un prunc în biserică, purtat de Maica ce nu ştie de nuntă şi cântă acum, împreună cu noi, cântare de Înainteprăznuire, bucurându-se.  :Bends down to the earthCondac (Glas 4) :And sees the FirstCredincioşilor, deschideţi-born of all creation:Being carried into the Temple as a babe:By a Mother who has not known manvă astăzi inimile, ca nişte braţe şi primiţi cu cuget preacurat pe Domnul, Cel ce vine,:And in amazement sings with us a precântându-festal hymni cântare de ÎnainteprăznuireIcos
Condac (Glas 6) :The WordSfinţit ospăţ se pune înaintea adunării iubitorilor de praznic, unseen with the Fatherastăzi,:Now is seen in the fleshpurtând semne de Înainteprăznuire cele patruzeci de zile de la înfricoşătoarea Naştere a Domnului, ineffably born of the Virgincea din Fecioară,:And is given into the arms of the priest and Elder.şi luarea în braţe de către cinstitul bătrân şi pomenirea puternicului purtător de biruinţă :Let us worship Himcă prin însuşi Hristos s-a făcut biruitor, our True Godca un nebiruit.
==Vezi şi==
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.354 de modificări

Meniu de navigare