Modificări

Salt la: navigare, căutare

Dogmă

181 de octeți adăugați, 23 noiembrie 2009 17:43
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
'''Dogma''' (plural either dogmata or dogmasdogme; Greek în greceşte δόγμα, plural δόγματα) is the established belief or doctrine which is authoritative and is not to be disputed or doubtedeste credinţa sau doctrina stabilite şi formulate clar şi care are autoritate, nefiind discutabilă sau supusă dubiilor.
The word Cuvântul "dogmadogmă" was used by the ancient classical writers as an opinion or as a truth to a person as in philosophical doctrinesera folosit de scriitori clasici din vechime ca opinie sau ca adevăr pentru o persoană ca în doctrinele filozofice, particularly those philosophical doctrines of particular schools of philosophersîn special acele doctrine filozofice ale şcolilor particulare ale unor filozofi. The word was used as well to signify De asemenea, cuvântul a public decree or ordinancefost folosit cu sensul de decret sau ordonanţă publică. It is used in the Este folosit în [[Holy ScriptureSfânta Scriptură]]cu sensul de decret sau edict civil, in the sense of a decree or civil edict as in ca în [[Gospel of LukeEvanghelia după Luca|LukeLuca]] 2:1: "And it came to pass, that in those days that there went out În zilele acelea a ieşit ''decreeporuncă'' (dogma) from Caesar Augustusde la Cezarul August să se înscrie toată lumea."; in the sense of an ordinance of the Mosaic Law as in cu sensul de ordonanţă a legii mozaiceca în [[EphesiansEfeseni|EphEf]]. 2:15: "Having abolished in the flesh the enmityDesfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, even the law of commandments contained in legea poruncilor şi ''ordinancesînvăţăturile'' ei, (dogmasin)"; and as applied to the ordinances or decrees of the first şi aşa cum se aplică dispoziţiilor şi decretelor primului Sinod Apostolic Council in Jerusalemde la Ierusalim: "And as they went through the citiesŞi când treceau prin cetăţi, they delivered them the învăţau să păzească ''decreesînvăţăturile'' (dogmata) for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalemrânduite de apostolii şi de preoţii din Ierusalim" ([[Acts of the ApostlesFaptele Apostolilor|ActsFapte]] 16:4).
Among the early Printre [[Church FathersSfinţii Părinţi|Părinţii Bisericii]] the word din primele veacuri, cuvântul "dogmadogmă" was used most often for the doctrines and moral precepts taught by era, cel mai adesea, folosit pentru docrtinele şi preceptele morale propovăduite de [[ChristHristos]] and the holy şi de către Sfinţii [[ApostlesApostoli]] with a distinction made for dogmas as having been taught by Christ, by the Apostles, and having come from the Churchcu distincţie între dogmele venite de la Hristos prin Apostoli şi cele venite prin Biserică.
But according to long-standing usageDar, a dogma is now understood to be a truth appertaining to faith or moralsîn concordanţă cu sensul larg răspândit, o dogmă este acum înţeleasă ca fiind un adevăr de credinţă sau de morală, revealed by revelat de [[GodDumnezeu]], transmitted from the Apostles in the Scriptures or by traditiontransmis de către Apostoli prin Scriptură sau prin tradiţie, and proposed by the Church for the acceptance of the faithfulşi transmis credincioşilor de către Biserică pentru a fi acceptat. It might be described briefly as a revealed truth defined by the ChurchPoate fi descrisă pe scurt ca un adevăr revelat şi definit de Biserică—but private revelations do not constitute dogmastotuşi revelaţiile particulare nu constituie dogme, and some theologians confine the word defined to doctrines solemnly defined by general councilsunii teologi limitând sensul acestui cuvânt la doctrinele definite solemn de sinoade generale, while în timp ce adevărul revelat atunci când este prezentat de Biserică prin ierarhia sa. În consecinţă, o dogmă implică o două aspecte: revelaţia divină şi autoritatea de a revealed truth becomes învăţa a dogma when proposed by the Church through her teaching office. A dogma therefore implies a twofold relation: to Divine revelation and to the authoritative teaching of the ChurchBisericii.
For Orthodox ChristiansPentru creştinii ortodocşi, the dogmata are contained in the dogma este conţinută în [[Nicene CreedCrezul|Crezul de la Niceea]] and the şi în [[canon (law)drept canonic|canonscanoanele]] of the seven celor şapte [[ecumenical councilssinoade ecumenice]]. These tenets are summarized by St. Aceste dogme sunt prezentate pe scurt de către Sfântul [[John of DamascusIoan Damaschinul]] in his în lucrarea sa ''Exact Exposition of the Orthodox FaithExpunere corectă a credinţei ortodoxe'', which is the third book of his main workcare este cartea a treia din lucrarea sa principală, titled intitulată ''The Fount of KnowledgeIzvorul cunoaşterii''. In this book he takes a dual approach in explaining each article of the Orthodox faithÎn această carte, el foloseşte o abordare duală în explicarea fiecărui articol din credinţa ortodoxă: one for Christiansuna pentru creştini, where he uses quotations from Scripture andunde foloseşte citate din Scriptură şi, occasionallyocazional, from works of other Fathers of the Church, and the seconddin scrieri ale Părinţilor Bisericii şi o a doua, directed both at nonadresată atât ne-Christians creştinilor (but whodar care, neverthelesscu toate acestea, hold some sort of religious beliefau o anume credinţă religioasă) and at cât şi [[Atheismateism|atheistateilor]]s, where he quite skillfully employs Aristotelian logic and dialecticsunde el foloseşte cu pricepere logica şi dialectica aristoteliană, especially în special ''reductio ad absurdum''.
==See alsoVezi şi==*[[Dogmatic theologyTeologie dogmatică]]
==SourceIzvoare==*[[w:Dogma|''Dogma'' at pe Wikipedia]]
==External linksLegături externe==
*[http://www.intratext.com/X/ENG0824.HTM Orthodox Dogmatic Theology] by Protopresbyter Michael Pomazansky
*[http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article8038.asp The Dogmatic Tradition of the Orthodox Church] by Rt. Rev. [[Maximos (Aghiorgoussis) of Pittsburgh|Maximos Aghiorgoussis]], Th.D., Bishop of Pittsburgh ([[GOARCH]])
4.112 modificări

Meniu de navigare