Isaia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul Testament - Septuaginta
Pentateuhul sau "Legea"
Facerea - Ieşirea - Leviticul - Numerii - Deuteronomul
Cărţile istorice
Iosua Navi - Judecători - Rut

I Regi - II Regi - III Regi - IV Regi
I Cronici - II Cronici - I Ezdra - Neemia - Estera

Cărţile poetice
Cărţi de înţelepciune
Iov - Cartea Psalmilor - Pildele lui Solomon - Ecclesiastul
Alte cărţi
Cântarea Cântărilor - Plângerile profetului Ieremia
Cărţile Profeţilor
Profeţii Mari

Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel

Profeţii Mici, sau "Cei Doisprezece"

Osea - Amos - Miheia - Ioil - Avdie - Iona - Naum
Avacum - Sofonie - Agheu - Zaharia - Maleahi

Cărţile deuterocanonice și „bune de citit”
Tobit - Iudita - Baruh - Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri - III Ezdra - Cartea înţelepciunii lui Solomon
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel
I Macabei - II Macabei - III Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: Noe - Avraam - Isaac - Lot
Iacov (Israel) - Iosif - Moise - Aaron
Prooroci şi Drepţi: Ilie Tesviteanul - Elisei - Iezechia
Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel
Iona - Osea - David - Solomon
Avacum - Iov - Miheia - Maleahi
Samuel - Zaharia - Agheu
Regi Iuda (după diviziune): Roboam - Abia - Asa- Iosafat
Atalia - Ioram- Ahazia - Ioas- Amaţia
Ozia - Iotam- Ahaz - Iezechia (Ezechia) - Manase
Amon - Iosia - Ioahaz- Eliachim (Ioiachim)
Ioiachin- Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam I - Nadab - Baeşa
Ela - Zimri - Omri - Ahab - Izabela
Ahazia - Ioram - Iehu - Ioahaz - Ioas - Ieroboam al II-lea
Zaharia - Şalum - Menahem - Pecahia - Pecah - Osea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editaţi această casetă
Sf. Prooroc Isaia

Isaia a fost fiul lui Amos şi unul din cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament (alături de Ieremia, Iezechiel şi Daniel), personalitate foarte influentă în sec al VIII-lea î.Hr, în timpul regilor Ozia, Iotam, Ahaz, Iezechia şi Manase, pe care a încercat să-i ajute şi să-i îndrepte prin profeţii, mustrări şi îndemnuri. A murit ca martir. Biserica creştină îl prăznuieşte la 9 mai.

Cuprins

Numele

Numele Isaia în limba ebraică este „Ieşaiahu”, ceea ce înseamnă „mântuirea lui Dumnezeu”

Activitatea

Activitatea proorocului Isaia este relatată în Cartea a IV-a a Regilor, Cartea a II-a a Cronicilor, unde este evocată domnia lui Iezechia şi în Cartea lui Isaia. În Noul Testament sunt foarte multe trimiteri la proorociile sale. Isaia l-a prezis pe Mesia cu atâtea amănunte încât Sfinţii Părinţi l-au numit Evanghelistul Vechiului Testament. Isaia a dat lui Mesia numele de Emmanel, care se tâlcuieşte ,,Dumnezeu e cu noi”.

Opera

Isaia a scris cartea biblică care-i poartă numele, în care face o serie de profeţii de ameninţare şi de mângâiere, acompaniate de încurajări, sfaturi şi îndemnuri adresate regilor vremii. A scris şi cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel (2Cron32.32), în care scrie despre Ozia (2Cron26.22) şi Iezechia (2Cron32.32). Profeţiile lui Isaia sunt citate de Iisus Hristos şi apostoli aproape de 50 ori în mod exact şi de vreo 40 de ori în mod liber.

Familia

Era căsătorit (Is8.3) şi avea doi copii (Is7.3,8.3), potrivit propriei mărturii. Îi spune soţiei proorociţă (Is8.3)

Moartea şi prăznuirea

Potrivit unei vechi tradiţii evreieşti, Isaia ar fi trăit până în timpul regelui Manase care, cu toate că-i era ginere, a poruncit să fie tăiat în două cu un fierăstrău. Această tradiţie a fost admisă şi de Biserica creştină, care îl prăznuieşte la 9 mai. Apostolul Pavel aminteşte de suferinţele prin care au trecut unii creştini, menţionând şi pedeapsa tăierii cu fierăstrăul. (Evrei 11.37)

Imnografie

Tropar, glasul al 2-lea:

Prăznuind pomenirea proorocului Tău Isaia, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Primind darul proorociei, proorocule şi mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de faţă ai arătat întruparea Domnului, la toate marginile pământului cu glas mare strigând: "Iată, Fecioara în pântece va lua!"

Bibliografia

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2
  2. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, pag 175-185, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-9332-59-5, Bucureşti, 2002
  3. Alfred Hărlăoanu-O istorie a mozaismului şi a Israelului antic, pag 372-384, Editura Nemira, 2001, Bucureşti, ISBN 973-569-508-1.
  4. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neagă, Gheorghe Bârnă, Mircea Chialda- Studiul Vechiului Testament, 195-202, manual pentru Facultăţile Teologice, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4
  5. Ene Branişte şi Ecaterina Branişte-Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, pag 224, Editura Diecezană Caransebeş, 2001, ISBN 973-97569-7-2
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi