Modificări

Salt la: navigare, căutare

Filocalia

2.119 octeți adăugați, 26 ianuarie 2019 16:12
Volumul 7
=== Volumul 7 ===
'''Nichifor din singuratate'''
:Scurtă notă biografică
:Cuvînt despre rugăciune al lui Nichifor din singurătate
 
'''Mitropolitul Teolipt al Filadelfiei'''
:Viața şi scrierile
:Cuvîntul lui Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, despre ostenelile vieţii călugăreşti
:Al aceluiaşi Teolipt al Filadelfiei. Cuvînt despre lucrarea cea ascunsă întru Hristos
 
'''Sfîntul grigorie sinaitul'''
:Viaţa lui
:Scrierile lui Grigorie Sinaitul
:Ale celui dintre sfinţi părintelui nostru Grigorie Sinaitul. Capete foarte folositoare în acrostih
:Alte capete ale aceluiaşi
:Despre prefacerea cea pătimaşă
:Despre prefacerea cea bună
:A aceluiaşi: învăţătură cu de-amănuntul despre liniştire şi rugăciune, despre semnele harului şi ale amăgirii; apoi despre deosebirea dintre căldură şi lucrare; şi că fără povăţuitor, uşor vine amăgirea
:Despre felul cum poate fi aflată lucrarea
:Ale aceluiaşi: despre liniştire şi despre cele două feluri ale rugăciunii
:Cum trebuie făcută rugăciunea ?
:Despre răsuflare
:Cum trebuie să cîntăm ?
:Despre deosebirea dintre cei ce cîntă
:Împotrivirea lui (Grigorie Sinaitul)
:Despre amăgire
:Despre citire
:Ale aceluiaşi: despre felul cum trebuie să şadă la rugăciune cel ce se linişteşte
:Despre felul cum trebuie ţinută mintea
:Despre alungarea gîndurilor
:Cum trebuie să se cînte
:Despre mîncare
:Despre amăgire şi despre alte multe lucruri
 
'''Sfîntul [[Grigorie Palama]]'''
:Viaţa şi scrierile lui
:Al sfîntului Grigorie Palama : cuvînt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie. Al doilea din cele din urmă. Despre rugăciune
:Al aceluiaşi : cuvînt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie ; al treilea dintre cele din urmă. Despre sfîntă lumină
:Din cuvîntul sfîntului Ioan Gură de Aur la întîiul mucenic Ştefan
:A sfîntului Grigorie Palama : despre împărtăşirea dumnezeiască şi îndumnezeitoare
 
:Tomul aghioritic - Ale sfîntului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, 150 capete despre cunoştinţa naturală, despre cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaţa morală şi despre făptuire
=== Volumul 8 ===
4.112 modificări

Meniu de navigare