Modificări

Salt la: navigare, căutare

Rugăciunea de Marți

1 octet șters, 13 martie 2012 20:18
m
Diacritice cu virgulă
|}
Doamne, Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Feței Tale celei Sfinte şiși-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog ŢieȚie, o, Izvor dulce şi și noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi și plouă asupra mea bunătăţile bunătățile îndurării Tale, ca să pot scoate lacrimi, să plîng, să spăl şi și curăţesc curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă căință tare şi și adevărată.
Şi Și ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe [[Ioan Botezătorul|Înainte-Mergătorul Ioan]], către care zic: O, învăţătorule învățătorule al credinţei şi credinței și mărite Proorocule, care eşti ești mai mare decât toţi toți proorocii, precum Însuşi Însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi și ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-Se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea Judecătorului VeşnicVeșnic, şi și fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală la iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi și strică cugetele mele cele rele şi și întăreşte întărește să-mi petrec viaţa viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin țin minte şi și să le păzesc, până la capătul vieţii vieții mele. Şi Și să stai lângă mine în ora morţii morții mele, să ma duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi și pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilorcreștinilor, şi și celor vii şi și celor răposaţi, şi și să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi trebuință și să-i învrednicească Împărăţiei Împărăției Sale.
Amin.
1.031 de modificări

Meniu de navigare